יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לקביעה או ביטול - מעמד תושב ישראל

לתועלת הגולשים, במדריך זה ערכנו לפניכם באופן מפורט ובהיר את מעמד "תושב ישראל" חובותיו / זכיותיו, אשר הינם נוגעים הן לאזרח ישראל והן לאזרח חוץ.

'אזרח ישראל' אשר בנוסף לאזרחותו הוא גם 'תושב ישראל'. יהיה חייב בשל היותו תושב ישראל בתשלומי ביטוח הלאומי, ובדיווח ותשלום מסיים אף על עסקאות שהונפקו או צמחו מחוץ לישראל (לעניין תשלום מס שהונפקו או צמחו בחו"ל, יזוכה בהתאם לאמנת כפל מס - כדלקמן ) .
כמו כן, 'אזרח חוץ' המתגורר באופן חוקי בישראל ו'מרכז חייו בישראל', יכלל בהגדרת 'תושב ישראל' למרות שאינו אזרח ישראל, לגבי בקשת אישור חברות בביטוח הלאומי, וכן בדיווח ובתשלום מס אף על עסקאות שנעשו מחוץ לישראל (לעניין תשלום מס שהונפקו או צמחו בחו"ל יזוכה בהתאם לאמנת כפל מס, ראה לקמן). (התנאים הדרושים כדי להיחשב 'תושב ישראל', מפורטים לקמן.)

חשוב לדעת ! כי למרות ש"אזרח חוץ" נחשב לאחר 183 ימים כתושב ישראלי לעניין דיווח ובתשלום מס אף על עסקאות שנעשו מחוץ לישראל, מכל מקום אזרח חו"ל שנחשב לתושב ישראל ל"ראשונה בחייו" יהיה פטור במשך 10 שנים מעליתו לישראל על דיווח ובתשלום מס אף על עסקאות שנעשו מחוץ לישראל .

אזרח ישראל שביטל או שנתבטלה תושבותו, ישאר אזרח ישראל במעמד "תושב חוץ". רק שבביטול התושבות יפטר מחובת תשלום לביטוח הלאומי, ומדיווח ותשלום מיסים בעסקאות שנעשו מחוץ לישראל .
ביטול או קביעת מעמד 'תושב ישראל', משתנה בהגדרתו במשרדי הממשלה וברשויות השונות, כל משרד קובע קריטריונים וכללים אחרים לצורך ביטול או אי ביטול מעמד ה 'תושב'.

זכור! למרות המפורט במדריך שאזרח חוץ יחשב כתושב ישראל לאחר שהיה של 183 ימים בשנת המס בחיוב דיווח ותשלומי מס, אף פי כן, אזרח חוץ המחזיק באשרת ויזה עבודה ב/1  למרות ששהה 183 ימים בשנת המס בישראל, מעסיקם יחויב בהיטל מס עסקת עובד זר הקבועים בחוק לכול ענף, ולעניין זה לא יחשב כתושב ישראל.


התנאים למעמד 'תושב ישראל' בביטוח הלאומי:

 
למרות שלא נקבע הגדרה ברורה בחוק הביטוח הלאומי מיהו תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, מכל מקום נקבע מעמד "תושב ישראל" על ידי החלטת פסקי בית המשפט, כדלהלן:

אזרח ישראל - שנולד בישראל יחשב באופן אוטומטי בעת הלידה כתושב ישראל לעניין הביטוח הלאומי.
במידה ונולד בחו"ל על ההורים לגשת לביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם מיד עם הגעתם לישראל ולבצע רישומו.
במקרה והמבקש נולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי (אזרח עולה) והגיע להשתקע בישראל  בגיל 17 שנים ( או עולה קטין שחזר בגיל 14 ל 17), או שהיגר לחו"ל בילדותו לפני היותו בן 14 (קטין חוזר), והגיע לישראל לאחר ששהה לכל הפחות ארבעה שנים רצופות בחו"ל, על מנת לקבל את זכאותו בביטוח הלאומי עליו להנפיק תעודת אזרח עולה/ קטין חוזר ממשרד העליה והקליטה, ואינם צרכים להמתין תקופת זמן המתנה. כמו כן ניתן יהיה לסיים את התהליך אף במשרד העליה והקליטה. 
אזרח ישראל שיצא מחוץ לישראל וביטל או התבטלה תושבתו, על מנת לקבוע תושבתו מחדש, עליו להוכיח שמרכז חייו בישראל ולהמתין בישראל עד סיום ימי המתנה כתנאי לקביעת התושבות, עיין במדריך לביטוח הלאומי לתושב חוזר.

אזרח חוץ - על מנת לקבוע את תושבתו בישראל בביטוח הלאומי עיין במדריך לביטוח הלאומי לתושב חוץ.


התנאים בביטול מעמד 'תושב ישראל' בביטוח הלאומי:


אזרח ישראל -
יחשב ל"תושב חוץ" בעניין הביטוח הלאומי בקיום התנאים הבאים :

 

             1.  מרכז חייו מחוץ לישראל. כגון : מגורים, לימודים / עבודה, חיי משפחה / קהילה.
2.  שהייה של פחות  מ-183 יום בשנה - בישראל, במשך שנתיים קודם הבקשה לביטול התושבות, 


במקרים רבים, במידה והוכח שעיקר מרכז חייו של המבקש - בחו"ל, תבוטל לו התושבות אף קודם השנתיים.
על מנת לבטל את התושבות בביטוח הלאומי, עליך למלא 'שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל' (ב/ל 627).
בנוסף, עליך לצרף מכתב אישי המוכיח שעיקר מרכז חייך, בחו"ל. כגון : לימודים, מגורים, משפחה.
יציאה לחו"ל באופן זמני לצורך לימודים או עבודה ממשלתית, בחברה ממשלתית או ברשות מקומית בישראל. לא תחשב יציאתו לעניין זה כמי ש'מרכז חייו' בחו"ל, לביטול מעמדו כ'תושב ישראל'.
ישראלים השוהים בחו"ל ומעוניינים לברר פרטים לגבי מעמדם בביטוח הלאומי, יכולים ליצור קשר בטלפון: 972-8-9369669 (השירות ניתן בימים א – ה, בין השעות 8:00 – 15:00), כמו כן ניתן לפנות דרך אתר הביטוח הלאומי.

לידעתך : אם יצאת לתקופה קצרה לחו"ל, במידה ותרצה לבטל את תושבתך הישראלית, לכשתרצה לשוב לישראל ולקבל בחזרה את הכיסוי הרפואי מהביטוח הלאומי, תיאלץ להמתין תקופת המתנה או לפדות זאת בתשלום'.

אזרח חוץ - שמעמדו בביטוח הלאומי ׳תושב ישראל׳ (עיין במדריך לביטוח הלאומי ל'תושב חוץ'), יחשב כ׳תושב חוץ׳ מיד עם עזיבתו את ישראל, ובתנאי ש׳מרכז חייו׳ הקבוע עבר לחו"ל.
על מנת לבטל את מעמד ה׳תושבות׳ בביטוח הלאומי, עליו לגשת ישירות לסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי ולמלא טופס (ב/ל 627) ולוודא שאכן מעמדכם בוטל. אי ביטול מעמד התושבות עלול לגרור חובות כספיות וריביות לביטוח הלאומי.
במידה ושכחתם לבטל את מעמד התושבות קודם עזיבתכם את הארץ, עליכם למלא ׳שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל׳ (ב/ל 627). מומלץ לצרף מכתב אישי המוכיח שעיקר ׳מרכז חייכם׳ כגון : לימודים, מגורים, משפחה, בחו"ל.
על מנת לשלוח את הטופס עליכם ליצור קשר עם הביטוח הלאומי. בטלפון: 972-8-9369669 (השירות ניתן בימים א" – ה" בין השעות 8:00 – 15:00).


התנאים להיחשב במעמד 'תושב ישראל' במסים (רשות המסים):

 
שנת מס – היא תקופה של שנים עשר חודשים רצופים, שתחילתה באחד בינואר.
יחיד יחשב במעמד 'תושב ישראל' בחיוב מיסים ובחובת דיווח בשנת המס אף על עסקאות שנעשו מחוץ לישראל, בהתקיים "אחד מהתנאים  הבאים", המוקדם מבניהם:

                               1.  קביעת מקום ׳מרכז חייו׳ של היחיד מחוץ לישראל, בו יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, בהם בין השאר – מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל משפחתו, מקום עיסוקו/העסקתו הרגיל או הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים, מקום פעילותו בארגונים, איגודים או מוסדות.
2.  שהה בישראל בשנת המס' 183 ימים ויותר (ברציפות או לסירוגין), או ששהה בשנת המס יותר מ 30 יום, ובתנאי שסך הימים הכולל בשנת המס, ובשנתים שלפני שנת המס, יעלה על 425 ימים.התנאים להיחשב במעמד 'תושב חוץ במסים (רשות המסיים): 

 
למרות שתושב חוץ לעניין מס יחשב מי שאינו במעמד תושב ישראל ושלא מתקיימים בו התנאים האמורים לעיל (בתנאים לקביעת תושב ישראל במסים), למרות זאת התווספה חלופה נוספת (שאינה לסתירה) לקביעת מעמד תושב חוץ.
'תושב חוץ' יחיד, יפטר ממסים ומחובת דיווח מיום עזיבתו את ישראל (רטרואקטיבית) על עסקאות שנעשו מחוץ לישראל, רק לאחר שהתקיים בו "שני התנאים הבאים יחד":

                   1.   שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, – במשך השנתיים הראשונות מאז עזיבתו את ישראל.(שנתיים הראשונות אפשר להתעלם משהיה של מרכז חייו בחו"ל).
2.  קבע את 'מרכז חייו בחו"ל בשנה השלישית והרביעית מאז עזיבתו את ישראל.


בקביעת 'מרכז חייו' של היחיד מחוץ לישראל, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, בין השאר ייבדקו – מקום ביתו הקבוע - מקום המגורים שלו ושל משפחתו, מקום עיסוקו  הרגיל או הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים, מקום פעילותו בארגונים, איגודים או מוסדות.


דע! שבקביעת מעמד 'תושב חוץ' חשובה גם לעניין הטבות וזכויות במיסים להם זכאי 'תושב חוזר' ו'תושב חוזר ותיק'. עיין במדריך למס לתושב חוזר ועולה.


מס ל'תושב חוץ' על הכנסות שהונפקו או צמחו בישראל:

למרות ש'תושב חוץ' ו'אזרח ישראל' במעמד 'תושב חוץ' פטורים מדיווח ותשלום מהכנסות ועיסקאות שמקורם בחו"ל בגלל היותם 'תושבי חוץ', מכל מקום חייבים במס על כלל הכנסותיהם אשר הופקו או צמחו בישראל, ללא יוצא מן הכלל.
לכן, במידה ולתושב חוץ קיים נכס המניב לו הכנסה מ'שכירות', דינו ככל אזרח ישראלי החייב במסים הקבועים בחוק.
כמו כן יחויב במע"מ על כל עסקה שבוצעה בישראל, או ביבוא טובין לישראל.
על ׳תושב חוץ׳ לפתוח תיק במס הכנסה ובמשרדי המע"מ. כדאי להיעזר ברואה חשבון וביועץ מס' לצורך ניהול ובחירת מסלול לתשלום מס.אמנת כפל מס: 

 
במידה ו'אזרח חוץ' המנפיק הכנסה בישראל הוא תושב מדינה שיש לה אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, זכות המיסוי הראשונית היא למדינה שבה הונפקו או צמחו הרווחים. ובמדינה בה הוא אזרח –שם יוענקו לו הזיכויים ממס.
וכן להיפך במידה ו'אזרח ישראל' המנפיק הכנסה מחוץ לישראל והוא תושב מדינה שיש לה אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, זכות המיסוי הראשוני היא למדינה שבה הונפקו או צמחו הרווחים. ובמדינה בה הוא אזרח – שם יוענקו לו הזיכויים ממס. נכון להיום חתומה ישראל על אמנת מס עם 53 מדינות.

דע!  פטור ממס מכוח 'אמנת כפל מס' אינו פוטר מדין 'השלמת מס בישראל'. 'תושב ישראל' המנפיק או מצמיח רווחים בחו"ל, חייב בהשלמת מס בישראל במידה וסכום המס הנדרש לתשלום בישראל הוא הגבוה מהמדינה בה מונפקים או צומחים רווחיו. כמו כן במידה וניכוי המס בישראל קטן מסכום ניכוי המס בחו"ל, יזדכה על כך אף לחשבון בשנה הבאה.

שאלות ותשובות:
האם אזרח חוץ חייב במס על הכנסה שהופקה או צמחה בישראל
תשובה:
חייב במס, כיוון שהכנסה צמחה או הונפקה בשטח ישראל
האם אזרח חוץ תושב ישראל חייב בדיווח על מס על הכנסות שהופקו או צמחו מחוץ לישראל
תשובה:
כן, חייב בדיווח ובתשלום מס אף על הכנסה שהופקה וצמחה מחוץ לישראל. במידה ויש אמנת כפל, יזוכה בתשלום מס
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט