יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך להנחה מטעמי הכנסה בארנונה לאזרח חוץ (ירושלים)

לתועלת הגולשים במדריך זה ערכנו לפניכם באופן מפורט ובהיר מהו חיוב ארנונה, ועל מי הוא מוטל, ואת התנאים לקבלת הנחה מטעמי הכנסה בארנונה.

כל רשות הינה רשאית לקבוע נהלים משלה לקבלת הנחות בארנונה, במדריך שלפניכם הבאנו את הנהלים שנקבעו לקבלת הנחת ארנונה מטעמי הכנסה לתושבי ירושלים.

חדש! בעיריית ירושלים הנחה מטעמי הכנסה של 20%, כדלהלן בטבלה. כמו כן, בשנה זו 2019 נעשו שינוים לטובה בגובה שעור ההכנסה.


מהם דמי ארנונה ?


ארנונה - הוא מס שנתי, לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר, המוטל על תושבי יישובים ורשויות בכל הארץ המחזקים בנכס ומיועדת למימון פעילותה של הרשות המקומית בישראל.

הקריטריונים לשיעור גובה חיוב תשלום הארנונה נמדדים לפי שטח הנכס שעליו מוטלת החיוב, סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה), מיקומו של הנכס (שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח), ומצבו הכלכלי של התושב. 


חשבון תשלום חיוב הארנונה נשלח לתיבת הדואר בתחילת השנה הלועזית.


זכור!
 למרות שניתנת האפשרות לעשות הנחת ארנונה עד סוף השנה המבוקשת, איחור תשלום החשבון מ 1 בפברואר של השנה המבוקשת תגרור הפרשי הצמדה וריבית, ואף עלולים להינקט נגדכם הליכי הוצאה לפועל ע"י עורך דין המוסמך על ידי העירייה, לכן במידה ומכול סיבה אתם מתעכבים מלבקש את הנחה, יש לשלם את החשבון בשלמותו (ללא עיקוב) ולאחר שתגישו את הבקשה להנחה במידה והיא תאושר ישיבו לכם את ההפרשים בגין זכאותכם להנחה.


מי הוא נחשב כמחזיק בנכס בנוגע לחיוב הארנונה ?
 
חובת חיוב הארנונה מוטלת על מחזיק הנכס. מחזיק, נחשב בעל הנכס שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס או השוכר מבעל הנכס לתקופה שאינה קצרה משנה שגם הוא יחשב כמחזיק הנכס ויחויב בארנונה (במקום בעל הנכס).

זכור! הגשת מסמכים על כניסה לנכס חייבת להתבצע מידית עם כניסתך לנכס, במידה והמסמכים ימסרו באיחור הדבר יכול לשלול את זכאותך בעתיד בהגשת בקשה להנחה. 


מה המסמכים הנדרשים לרישום מחזיק בנכס.

בקניית נכס – במידה וקניתם נכס על מנת לרשום את שימכם כמחזקים יידרש העתק שטר מכר. והצגת והעתק צילום דרכונים (ת.ז.) של המוכר והקונה.

בשכירת נכס – במידה ושכרתם נכס על מנת לרשום את שימכם כמחזקים יידרש העתק חוזה שכירת, והצגת וצילום דרכונים של כל הרשומים בחוזה השכירות. במידה והדירה רשומה על שם השוכר הקודם יש לצרף טופס עזיבת נכס מבעל הנכס ופרטי הזיהוי שלו בצירוף חתימתו, על תאריך העזיבה המדויק שעזבת ופרטי זהותך האישיים, ולציין פרטי מס חשבון העיירה, וכתובת הנכס. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו. או להורידו כאן 


עזיבת הנכס או מכירת הנכס.
 
במידה ועזבתם את הנכס בסיום תקופת השכירות,  או שמכרתם את הנכס, אנא בדקו ששמכם הוסר מהחזקת הנכס, כי  אם לא תדאגו להתעדכן בעירייה על "עזיבת הנכס", החשבון ימשיך להיות על שמכם ותמשיכו להיות מחויבים בתשלומי הארנונה, כמו כן העירייה תנקוט נגדכם בהליכי אכיפה עד להסדרת החוב.


מה המסמכים הנדרשים לעזיבת הנכס או מכירת הנכס ?
עזיבת הנכס – במידה ועזבתם את הנכס בסיום תקופת השכירות על מנת להסיר את שימכם תידרשו אישור עזיבת הנכס  מבעל הנכס ופרטי הזיהוי שלו בצירוף חתימתו, על תאריך העזיבה המדויק שעזבת ופרטי זהותך האישיים, ולציין פרטי מס חשבון העיירה, וכתובת הנכס. ולמוסרו לאגף ארנונה בצירוף הצגת דרכונך. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו . או להורידו כאן 

זכור!  גם אם הנך עוזב מנכס אחד לאחר שקנתה או שכרה, על מנת להסיר את שימך בדירה הקודמת בכדי שלא תחויב בכפל תשלומי ארנונה, לא די בהצגת חוזה שכירות / מכירה של הדירה החדשה אליה נכנסת ויהיה עליו להציג טופס "עזיבת נכס" מהדירה ממנה עזבת.

מכירת הנכס – במידה ומכרתם נכס על מנת להסיר את שימך עליכם להביא את חוזה מכירה וצילום, והצגת דרכוני (ת.ז) המוכר והקונה. 

לידיעתך: כאשר, המחזיק (שוכר), או בעלים חדשים ואינו אזרח מדינת ישראל, הנושא  דרכון זר, עליו לגשת  למשרדי אגף ארנונה בצירוף דרכון בר-תוקף ואשרת שהייה בת-תוקף, לצורך ביצוע שינוי מחזיקים. 


מהי הנחה מטעמי הכנסה ?
 
בעלי "הכנסה נמוכה" עשויים להיות זכאים להנחה במס ארנונה המוטל עליהם, ההנחה תהיה בשיעור בין 40 ל 90 אחוז בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה .
הנחה בארנונה מטעמי הכנסה "אינה הנחת חובה", ומוטלת על המבקש להגישה. 
בקשה להנחה תתאפשר רק "לשנה הנוכחית בלבד", ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
במידה ואושר לך הנחה מטעמי הכנסה יהיה עליך לשלם אותה עד סוף השנה בכדי שלא תתבטל עם סיום השנה.

זכור! למרות שניתנת האפשרות לעשות הנחת ארנונה עד סוף השנה המבוקשת, איחור תשלום החשבון מ 1 בפברואר של השנה המבוקשת תגרור הפרשי הצמדה וריבית, ואף עלולים להינקט נגדכם הליכי הוצאה לפועל ע"י עורך דין המוסמך על ידי העירייה, לכן במידה ומכול סיבה אתם מתעכבים מלבקש את הנחה, יש לשלם את החשבון בשלמותו (ללא עיקוב) ולאחר שתגישו את הבקשה להנחה במידה והיא תאושר ישיבו לכם את ההפרשים בגין זכאותכם להנחה.


כיצד מחשבים את שיעור ההכנסה?
 
ההכנסה נקבעת לפי ההכנסה "ברוטו" בחודשים ינואר עד דצמבר, או אוקטובר - נובמבר - דצמבר של השנה שקדמה לשנת בקשת ההנחה בלבד מבקש ההנחה (מבקש ההנחה יוכל לבחור את הדרך המועדפת לו). לדוגמה: לבקשת הנחה לשנת 2018, יקבע לפי הכנסותיך בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר 2017. במידה וההכנסה אינה שווה בכל חודש, עליך לצרף את סכום שלשת החודשים האמורים ולחלקם לשלוש, התוצאה היא שתיקבע לגובה ההכנסה החודשית שעליך לציין בטופס ההנחה, או שתבחר באופן שונה ויקבע ההנחה לשנת 2018 לפי הכנסותיך בחודשים ינואר עד דצמבר' 2017. במידה וההכנסה אינה שווה בכל חודש, עליך לצרף את סכום כל החודשים של שנת 2017 ולחלקם ב - 12, התוצאה היא שתיקבע את גובה ההכנסה החודשית שעליך לציין בטופס ההנחה.

הכנסה נחשבת – כגון:  משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מלגה, תמיכה, הכנסה משכ"ד, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם (למעט מהמפורטים לקמן), הכוללים את כל בני הבית מגיל 18, לכן בטופס הבקשה יש לפרט את העיסוק ואת ההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים בנוגע לכל אחד מבני הבית לחודשים האמורים. מכל מקור הכנסה שהוא.

דע! שכירות דירה (עד 120 מטר, או בדירה מעל 120 מטר שמתגוררים בה יותר מ 10 נפשות) המשולמת על ידי ההורים, אינה נחשבת כהכנסה (בחישוב גובה ההכנסה) .
 
עוד בחישוב ההכנסה:

               * תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים, זִקנה, ושארים. אינה נחשבת כהכנסה (בחישוב גובה ההכנסה).
* רק מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל 18) הגרים בדירה, תיחשב כהכנסה (בחישוב גובה ההכנסה).
הכנסת ילד רווק אחד (מעל גיל 18) עד לסך 5,300 ש"ח לא תיחשב כהכנסה (בחישוב גובה ההכנסה).
* אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו) בין דמי השכירות ייחשב לו כהכנסה (בחישוב גובה ההכנסה).


תנאים נוספים בקבלת בהנחה 
 
                               * במידה ובדירה מחזיקים מס' שותפים הזכאים להנחה (כגון סטודנטים), כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כלל השותפים ביחד, ההנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. טרם הגשת הבקשה, יש לוודא שחשבון הארנונה רשום על שם המבקש/ים (ע"י מסירת חוזה חתום בין כל המתגוררים בנכס).
* מכיוון שהנחה ניתנת רק על נכס אחד שבידי המחזיק, במידה ומבקש ההנחה אינו מופיע בנספח הת.ז. כתושב אותו המקום שמבקש הנחה, יש להמציא אישור מהרשות המקומית (עירייה) בה הוא רשום בנספח הת.ז, כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.
* ההנחה מוגבלת ל- 100 מ"ר בלבד משטח הדירה. למעט דירה בשטח של מעל 100 מ"ר, שבה מתגוררת משפחה מעל 10 נפשות. בדירה כזו יחושב שטח ההנחה תוספת 10 מ"ר לנפש. לדוגמה, אם בדירה 11 נפשות, תוגבל ההנחה עד 110 מ"ר.
* בדירה ששטחה מעל 160 מ"ר לא תוענק הנחה כלל, אלא אם הדירה מוחזקת על ידי משפחה בעלת 13 ילדים או יותר.
* אדם שיש בידו שני דירות המזכות הנחה יוכל לקבל הנחה אחת הגבהה מבין שני הדירות המזכות .


מה היא שעור ההכנסה המזכה הנחה, וגובה ההנחה ? להדפסה הטבלה לחץ כאן
 
"מספר נפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד לפי חלקו.

מספר
הנפשות המתגוררים בנכס     
 % 80 הנחה לבעלי הכנסה עד סכום  % 60 הנחה לבעלי הכנסה מסכום עד סכום  % 40 הנחה לבעלי הכנסה מסכום עד סכום  20% הנחה לבעלי הכנסה מסכום עד סכום  
 1 2,847 ש"ח  2,847 ש"ח - 3,274 ש"ח  3,274 ש"ח - 3,701 ש"ח   3,701 ש"ח - 5,300 שח
 2 4,270 ש"ח  4,270 ש"ח - 4,910 ש"ח 4,910 ש"ח - 5,550 ש"ח  5,550 ש"ח - 7,949 ש"ח 
 3 4,952 ש"ח  4,952 ש"ח - 5,695 ש"ח  5,695 ש"ח - 6,438 ש"ח  6,438 ש"ח - 9,219 ש"ח  
 4 5,636 ש"ח  5,636 ש"ח - 6,481 ש"ח  6,481 ש"ח - 7,327 ש"ח  7,327 ש"ח - 10,492 ש"ח 
 5 7,028 ש"ח  7,028 ש"ח - 8,083 ש"ח  8,083 ש"ח - 9,137 ש"ח  9,137 ש"ח -13,085 ש"ח 
 6 8,421 ש"ח  8,421 ש"ח - 9,684 ש"ח  9,684 ש"ח- 10,947 ש"ח  10,947 ש"ח - 15,677 ש"ח 

    מספר
הנפשות     המתגוררים בנכס
 
% 90 הנחה לבעלי הכנסה עד סכום   % 70 הנחה לבעלי הכנסה מסכום עד סכום    % 50 הנחה לבעלי       הכנסה מסכום עד סכום  30% הנחה לבעלי הכנסה מסכום עד סכום  
9,813 ש"ח  9,813 ש"ח - 11,285 ש"ח  11,285 ש"ח - 12,757 ש"ח  12,757 ש"ח - 18,269 ש"ח  
 11,206 ש"ח 10,991 ש"ח - 12,638 ש"ח  12,639 ש"ח - 14,286 ש"ח  14,287 ש"ח - 19,364 ש"ח 
12,598 ש"ח  12,598 ש"ח - 14,488ש"ח  14,448 ש"ח - 16,337 ש"ח  16,377 ש"ח - 23,545 ש"ח
 10  1,400 ש"ח לנפש 1,610 ש"ח לנפש  1,820 ש"ח לנפש  2,606 ש"ח לנפש 
 
מה המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה ? להדפסה לחץ כאן

                                      
1.  מילוי טופס בקשה להנחה. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו. או להורידו כאן
2.  הצגת דרכון עם אשרת ויזה בתוקף. (לכל הנפשות המתגוררים בנכס).
3.  צילום דרכון עם אשרת ויזה בתוקף. (לכל הנפשות המתגוררים בנכס).
4.  צילום חוזה שכירות בתוקף הכולל פרטים מלאים (לתקופה שאינה קצרה משנה).
5. במידה ואחד מבני הבית תלמיד ישיבה או כולל יש להמציא אישור מקורי מהמוסד בו הוא לומד המפרט את: שם התלמיד, מס' דרכון, מס' שעות הלימוד וגובה המלגה בחודשים אוקטובר נובמבר ודצמבר של שנה הקודמת לבקשת ההנחה. באישור יירשם באופן ברור שם המאשר מטעם המוסד, תפקידו המדויק במוסד ומס' ת''ז שלו. 
6.  במידה ואחד מבני הבית עבד כשכיר בשלוש החודשים אוקטובר, נובמבר, ודצמבר של שנה הקודמת לבקשת ההנחה או בחלק מהם יש להמציא תדפיס תלושי משכורת עבור אותם החודשים חודשים: אוקטובר, נובמבר, ודצמבר של שנה הקודמת לבקשת ההנחה (כולל בני הבית מעל גיל 18 המתגוררים בנכס). עצמאי ימציא שומת מס אחרונה  על אותם החודשים המאושרת ע"י מס הכנסה.
7.  במידה ומבקש ההנחה נשוי, עליו להציג צילום תעודת נישואין.
8. במידה והנך רשום (חבר) בביטוח הלאומי,  אם מבקש ההנחה (כולל סטודנט, יחיד המתגורר בדירה וכד') או בת זוגו, שניהם או אחד מהם, לא עבד/ה כלל בחודשים אוקטובר, נובמבר, ודצמבר של שנה קודמת או בחלק מהחודשים האמורים, יצטרך להביא דו"ח ''ריכוז מקומות עבודה'', או מסמך המעיד שאינכם במעמד אינו עובד, וכן יתר המתגוררים בדירה (מעל גיל 18 ).
9.  תצהיר בפני עו''ד/ רשם ביהמ''ש/ דיין. בתצהיר יפורט אם המבקש או בת זוגו עבד/ה בחודשים האמורים או בחלקם, או אם קיבל/ה כספים תוך פירוט הסכומים מכל מקור שהוא. גם במידה ולא עבד/ה תידרש להצהיר זאת. (כולל בני הבית מעל גיל 18 המתגוררים בנכס).
במידה וישנה תמיכת הורים, וכדו' , כגון : תמיכה כספית, סיוע בשכר דירה, יש לציין זאת "בפירוט", בתצהיר בפני עו''ד/ רשם ביהמ''ש/ דיין, ובו יפורט גובה סכום התמיכה הכספית ומטרותיה (כאמור לעיל שכרות הדירה המשולמת על ידי ההורים אינה נחשבת להכנסה) . ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן 
10. חייל/ת בשרות חובה יש להציג צילום תעודת חוגר. 
 
לידיעתך: בהוראת העירייה במידה והמבקש או בת זוגו אינם בעלי תעודת זהות, מחובתם לגשת למשרדי אגף ארנונה ולהציג אישור שהייה, ודרכון בר-תוקף של כל בני הבית. ללא נוכחות והצגת דרכון לא תינתן הנחה. 
דיווח חלקי ו/או כוזב הוא עבירה על החוק. העירייה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה כחוק, לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרד חקירות.
 

אופן תשלום חשבון הארנונה
 
ניתן לשלם את חשבון הארנונה באחת מהאפשרויות הבאות : 
 
             
1.  בהגעה ישירה לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריכם עם שובר תשלום חשבון הארנונה שנשלח לכם, התשלום יתאפשר במזומן בלבד.
2.  בטלפון, על ידי נציג שירות (במענה אנושי) יש לחייג  02-6296333 (א' – ה' 8:00- 18:00), 
לאחר מכן להקיש : 1#, 1#. 
כשהנציג יענה יש למסור את מס' חשבון חוזה המופיע על גבי החשבונית, ופרטי כרטיס האשראי לתשלום. 
לאחר אישור התשלום ניתן לבקש  אישור תשלום לכתובת מגוריך.
3. באתר האינטרנט של אגף ארנונה, לקישור לחץ כאן
על מנת לשלם באתר הינך נדרש להזין מס חשבון וכן מספר אסמכתא המופיעים על גבי חשבון הארנונה.
4.  בהוראת קבע חודשית מחשבון הבנק, על ידי מילוי ושליחת טופס, מאושר על ידי הבנק. להורדת הטופס לחץ כאן 
 
לא ניתן לשלם את חשבון הארנונה ישירות במשרדי אגף ארנונה.


יצירת קשר:
עיריית ירושלים-מחלקת ארנונה-אגף שומא וגבייה
חשוב ! בכל פניה עליך להזדהות עם מס חשבון בערייה המופיע ע"ג החשבון. או מס ת.ז. של בעל החשבון.
קבלת קהל : ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 08:00 - 13:00 ובימי ג' בין השעות 15:00 - 18:00 בלבד.
לפנייה בטלפון : 02-62963333
לפנייה באימייל : pniyot@jerusalem.muni.il
לפנייה בדואר : עבור- עריית ירושלים-מחלקת ארנונה-אגף שומא וגבייה,רח' ככר ספרא 1 ירושלים.

שאלות ותשובות:
אני אזרח חוץ ואיני חבר במוסד לביטוח לאומי, האם אני חייב להציג דף ריכוז מקומות עבודה לצורך קבלת הנחת ארנונה
תשובה:
מי שאינו חבר בביטוח הלאומי אינו צריך להציג דף ריכוז מקומות עבודה
אחד מהמתגוררים בנכס שמבקשים את הבקשה להנחה בארנונה הוא בעל אזרחות ישראלית האם נדרש להביא דף ריכוז מקומות עבודה
תשובה:
במידה והוא חבר בביטוח הלאומי חייב להביא דו"ח ריכוז מקומות עבודה
הוריי משלמים עבורי את דמי שכירות הדירה שלי ישירות למשכיר. האם יש לצרף תשלום שכר דירה זה לחשבון ההכנסות שלי
תשובה:
סכום שכר הדירה אינו בחשבון ההכנסות, אך יש לציין עובדה זאת בטופס הבקשה
לצורך קבלת הנחה ארנונה האם אני חייב להתייצב במחלקת ארנונה ביחד עם אשתי והילדים
תשובה:
די בנוכחותך, ובלבד שתביא עמך דרכונים מקוריים ואשרת ויזה בתוקף של כל המתגוררים בנכס
לצורך קבלת הנחת ארנונה לדירת סטודנטים (תלמידי ישיבה), האם אני חייב להתייצב במחלקת ארנונה ביחד עם כל המתגוררים
תשובה:
אין חובת נוכחות על כל המתגוררים, אבל חובת המבקש להתייצב ולהציג פספורט מקורי של כל המתגוררים בנכס
הוויזה שלי בתוקף, אולם הויזה של אשתי אינה בתוקף, האם אהיה זכאי להנחה מטעמי הכנסה
תשובה:
הינך זכאי להנחה על חלקך באופן יחסי (50%) רק עליך לוודא שסך הכנסותיך אינם גבהות מהסכום שזכאי נפש יחיד להנחה
ממתי חלה חובת מסירת הודעה על כניסתי לנכס
תשובה:
חובת הדיווח היא מיום הכניסה, איחור בדבר יכול לגרום לסירוב במתן הנחה
האם צריכים ויזה בתוקף לקבלת הנחה מטעמי הכנסה
תשובה:
צריך ויזה בתוקף לכל השנה המבוקשת
אשתי עבדה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר בשנה הקודמת, אך לא הייתה לה משכורת קבועה, כיצד מחשבים את הכנסותיה החודשיות
תשובה:
ממוצע של שלושת החודשים הנ"ל הוא הקובע. כלומר, מחברים את שלוש המשכורות ומחלקים בשלוש, והתוצאה היא המשכורת הקובעת לצורך מתן ההנחה
לא קיבלתי חשבון ארנונה על הנכס, איך אוכל לדעת מה החיוב
תשובה:
בכדי להשיג, עליך למצוא את פרטי המשכיר הקודם כולל מס ת.ז , או את פרטי בעל הדירה ומספר ת.ז.
אחד מהמתגוררים בנכס רשום בת.ז. בעיר אחרת האם ניתן לקבל הנחה על הנכס בו הוא מתגורר
תשובה:
זכאי להנחה ובתנאי שיביא אישור מהעירייה בה הוא רשום שאינו מקבל הנחה
אלו סוגי הכנסה נחשבים כהכנסה לצורך קבלת הנחת ארנונה
תשובה:
בהכנסה לצורך קבלת ארנונה יש לכלול משכורת, פנסיה, גִמלה, תרומה שקיבלת, מִלגה, תמיכה, הכנסה משכ"ד, פיצויים, תקבולים מביטוח לאומי
אנו שתי נפשות. מה גובה ההכנסה המקסימלית המזכה אותנו ב-40% הנחת ארנונה
תשובה:
הכנסה עד ל-5,207 ש"ח
אנו שתי נפשות. מה גובה ההכנסה המקסימלית המזכה אותנו ב-60% הנחת ארנונה
תשובה:
הכנסה עד ל-4,662 ש"ח
אנו שתי נפשות. מה גובה ההכנסה המקסימלית המזכה אותנו ב-80% הנחת ארנונה
תשובה:
הכנסה עד ל-4,045 ש"ח
מהן שעות הפעילות של מחלקת ארנונה בעיריית ירושלים
תשובה:
שעות הפעילות הן בימים: א', ב', ד', ה' – בין השעות 13:00-8:00, וביום ג' – 18:00-15:00 בלבד
מה הכתובת של מחלקת ארנונה בעיריית ירושלים
תשובה:
כיכר ספרא 1, ירושלים
היכן בעירייה אפשר להגיש בקשת הנחה לארנונה
תשובה:
בניין 1 קומה קרקע, בכניסה בצד שמאל
היכן בעירייה אפשר להגיש בקשה להחלפת בעלות בנכס
תשובה:
בניין 1 קומה קרקע, בכניסה בצד שמאל אחרי המעליות
האם אפשר להגיש באותו מקום גם בקשה להעברת בעלות, ובקשה להנחה מטעמי הכנסה
תשובה:
אפשרי. יש לגשת למחלקת הנחה, בכניסה בצד שמאל, ולעשות גם העברת בעלות
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט