יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך להטבות מס לעולה ולתושב חוזר

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא "הטבות מס" לתושב חוזר רגיל, ותיק, או עולה בחזרתו לישראל.

כל הכנסה של "תושב ישראל" אף שמקורו או צמיחתו מחוץ לישראל חייב בדיווח ובתשלום מס לפי פקודת מס הכנסה. 
במטרה לעודד עולים, או ישראלים השוקלים לשוב לישראל (תושב חוזר), ולהקל על חזרתם ו/או עלייתם על ידי הסרת חסמי מס משמעותיים וגיבשו רפורמה במיסוי המעניקה שורת הקלות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים.
ההקלות המוצעות במסגרת הרפורמה כוללות: פטור מדיווח מס על הכנסותיו האקטיביות והפסיביות (המפורטים לעיל) מחוץ לישראל, לתקופה שבין חמש לעשר שנים (כמפורט להלן) מיום חזרתו ו/או עלייתו לישראל. יצוין, כי ההטבה כוללת אף מה שרכש בחו"ל לאחר תקופת חזרתו לישראל.

חשוב לדעת! כי קודם עלייתך ו/או שובך לישראל, וקודם סיום תקופת הזכאות על דיווח מס, רצוי להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס המתמחים בעניין.



מהו מס ?

מס - הוא  תשלום חובה המוטל על יחידים ותאגידים בעלי הכנסות מאת רשות ציבורית. המס מהווה חלק מהותי מתקציב הרשות, תקציב שנועד לממן את יעדיה של הרשות. גביית מסים מאפשרת לממשלה לספק שירותים חיוניים לאזרחים, ולממש יעדים לאומיים כגון: צמיחה והעלאת רמת החיים של האזרחים, קליטת עלייה, צמצום פערים חברתיים, ועוד.


ההכנסות החייבות בדיווח ובתשלום מס כוללות:

הכנסה אקטיבית - הכנסה הנובעות מיגיעה אישית, כגון: שכיר, סחר, עסק מניב.

הכנסה פסיבית - הכנסה שאינה דורשת יגיעה אישית, ושבדרך כלל אין הוצאות שינוכו מסך הרווחים, כגון: דמי שכירות עבור דירה שבבעלותכם, תמלוגים, פנסיה, ריביות, הפרשי הצמדה, גמלאות, דיבידנדים, פטנט וכו'.

חובת הדיווח דורשת; הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, במסגרתו נדרשים לדווח על כלל ההכנסות האישיות, על הכנסות בן/בת הזוג ועל הכנסות הילדים עד גיל 18, ולצרף לדו"ח את האישורים והאסמכתאות המתאימים. אי-דיווח על הכנסות מחו"ל יכול לגרור סנקציות אזרחיות ופליליות.
 
 

הזכאים להטבת מס: 

עולה – מי שנקבע מעמדו כ'תושב ישראל' לראשונה - ולא היה בעבר תושב ישראל.
תושב חוזר ותיק –
יחיד אשר היה בעבר תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים רצופות קודם חזרתו לישראל, מעמדו להטבת מס כדין 'עולה'.


רשימת ה'פטורים' (האקטיביים והפסיביים) הנכללים בהקלות המס ל"עשר שנים" לעולה ולתושב חוזר ותיק, כדלהלן:
   
                                                •  פטור לעסקים מ'דיווח מס' : הכנסות מניהול או החזקת מניות של 'חברות' מחוץ לישראל. לדוגמה: מי שמנהל או שברשותו מניות עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך להתקיים ולפעול בחו"ל אף לאחר חזרתו לישראל, הינו זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מאותו עסק. בנוסף, 'אגף היזמות העסקית' מסייעת לחוזרים ו/או לעולים בתחום היעוץ העסקי, בקידום העסק הקיים, ו/או בהקמת עסק חדש, כמו כן מסייעים ביעוץ בנושא 'שיטת המיסוי' של מדינת ישראל בשנתם הראשונה בישראל.
כמו כן, תינתן אף ארכה נוספת של עשר שנים ל'פטור' ממס (ובסך הכל 20 שנים), ובלבד שמקבלי ההטבות ישקיעו את הונם בישראל באופן משמעותי מיום שעלו לישראל, או מיום שחזרו לישראל.
•  פטור מ'הצהרת הון' : במשך כל תקופת ההטבה, פטור מחובת הגשת דו"ח למס הכנסה  (הצהרת הון) על הון ונכסים הנמצאים מחוץ לישראל.
•  פטור מ'רווחי הון' : פטור ממס על מכירת נכס הקיים מחוץ לישראל. לדוגמה; מי שברשותו נכס בחו"ל קודם שחזר לישראל, יוכל לדחות את המכירה אף לאחר חזרתו ארצה ללא חשש מחיוב מס על המכירה.
באם הנכס נמכר לאחר עשר שנים, יחול פטור על הרווח שצמח עד לתום תקופת עשר השנים, ויחול חיוב רגיל במס רווחי הון החל מסיום תקופת ההטבה. 
•  פטור מ'הכנסה פסיבית' : פטור על הכנסה מחו"ל ללא יגיעה אישית או הוצאות המנוכות מהרווחים, כגון: ריבית, מט"ח מניב, דיבידנד, קצבה, פנסיה, תמלוגים, דמי שכירות, נירות ערך.
•  פטור מ'הכנסה אקטיבית : פטור על הכנסה מחו"ל הנובעת מיגיעה אישית כגון: משלוח יד ועבודה. 
•  תאגיד ( חבר בני אדם) : בעלי השליטה שהעתיקו את מקום מושבם לישראל, פטורים מחובת הגשת דו"ח ותשלומי מס על התאגיד עד לעשר שנים מיום הגעתם לישראל. 
בנוסף, בעקבות החוק להתייעלות כלכלית, נוספה הוראה חדשה המאפשרת הענקת פטור ממס הכנסה ומדיווח לעשר שנים נוספות (סך הכול 20 שנה), ובלבד שמקבלי ההטבה ישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או מהיום שחזרו לישראל.
•  נקודות זיכוי : מעבר לכל אותם 'פטורים' הניתנים על הכנסות מחו"ל, עולים חדשים ותושב חוזר ותיק - זכאים גם להקלות במס על הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מהשנה שבו עבד על הכנסות מ"ישראל". הקלות אלה ניתנות על ידי נקודות זיכוי עד  42 חודש מזמן העלייה לישראל. 
פירוט ניקוד הזיכוי : עבור 18 חודשים ראשונים זוכה ב 3 נקודות זיכוי לכל חודש. ב 12 החודשים שאחריהם זוכה ל 2 נקודות זיכוי לכל חודש. ועל 12 החודשים שלאחריהם זוכה בנקודת זיכוי אחת לכל חודש (בדומה לכלל אזרחי ישראל, המקבלים נקודות זיכוי לפי הסטטוס הקבוע בחוק – אזור פיתוח, ילדים, נכות וכו').
מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת 'תעודת עולה', ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה, כלומר אם במשך 42 החודשים לא הייתה לעולה הכנסה, הוא לא יוכל עוד לנצל את ההטבה.
"לעולה" הכנסה מ'ריבית' על פיקדונות מט"ח בבנק ישראל "לעולה", פטורה ממס לעשרים שנה מיום עלייתו של העולה לישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בחשבונו היו ברשות העולה עוד קודם לעלייתו לישראל, ובתנאים הקבועים בחוק.

לידיעתך;
ההטבות האמורות לעיל חלים אך ורק על אזרח ותיק ועולה שנקבע מעמדם לאחר 1 בינואר 2007.

דע !
רשויות מס הכנסה נוקטות בעמדה לפיה הפטור מוענק רק לגבי הכנסות מעבודה או שירותים אשר מבוצעים מחוץ לישראל. על כן, עולה חדש המקבל הכנסת עבודה ממעסיק זר, או תשלום מלקוח זר, והעבודה בוצעה מ'ישראל', חייב בדיווח ובתשלום מס על אותם הכנסות. במקרים בהם העבודה מבוצעת גם בישראל וגם בחו"ל, באפשרותם של רשויות המס לדרוש לפיצול ההכנסה לשני חלקים: חלק שצמח בישראל, עליו יחויב בדיווח ובתשלומי מס בישראל, וחלק שצמח בחו"ל, עליו פטור מדיווח ותשלום מס בישראל.
 
 

עוד הזכאים בחלק מהטבות מס:

תושב חוזר רגיל - יחיד שהיה בעבר תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל (מתאריך 1 לינואר 2009), לפחות שש שנים מלאות קודם חזרתו לישראל.
תושב חוזר רגיל - שעזב את ישראל עד 31 דצמבר 2008 נחשב 'תושב חוזר', גם לאחר שהיה מעמדו כ'תושב חוץ' רק שלוש שנים (במקום שש שנים הנדרש לתושב חוזר). 

דע! כי נקבע בהוראת שעה, כי תושב חוזר רגיל - ששב לישראל משנת המס - 2007 עד לסוף שנת המס 2009, ושהה בחו"ל "חמש שנים בלבד" קודם חזרתו לישראל, שיחשב לגבי הטבות מס כ"תושב חוזר ותיק", למרות ששב לאחר שהיה תושב חוץ במשך "חמש שנים" רצופות (במקום עשר שנים, הנדרשות ל'תושב חוזר ותיק').
   
   
רשימת ה'פטורים' הנכללים בהקלות המס לתושב חוזר רגיל כדלהלן:
   
                               •  פטור ממס במשך "חמש שנים" מיום חזרתו. - מהכנסות פסיביות: על מקורות בחו"ל שרכש לאחר שחדל להיות תושב ישראל, כגון: רבית, מט"ח שהניב מפיקדון מט"ח, דיבידנד, קצבה, פנסיה, תמלוגים, דמי שכירות, מניות וכו'. 
• 
 פטור ממס במשך "עשר שנים" מיום חזרתו. - מרווחי הון: על מכירת נכסים הנמצאים מחוץ לישראל (לרבות נירות ערך מוטבים). ושהיה ברשותו בחו"ל קודם חזרתו לישראל. פטור המס חל גם במידה ודחה את המכירה לאחר חזרתו ארצה.
 

מה היא שנת הסתגלות ?

"שנת הסתגלות" – זו שנה בה - באפשרותם של 'תושב חוזר ותיק' ו'עולה חדש' להגיש בקשה ל'שנת הסתגלות', במהלכה לא נחשבים כ'תושבי ישראל' לצרכי מס - גם אם 'מרכז חייהם' בישראל. לכן, גם אם לבסוף בחרו  שלא להשתקע בישראל לאחר שנת ההסתגלות, וחזרו שוב לישראל, נחשבת אותה שנה ששהו בישראל במסגרת 'שנת ההסתגלות' כביכול שהו בחו"ל, ואינם זקוקים שוב למנות עשר שנים לצורך עלייה או חזרה לישראל, וייהנו מכל ההטבות האמורות לעיל. כמו כן, עולה חדש אשר בחר ב'שנת הסתגלות' ושב בחזרה לחו"ל, לא יחולו עליו השלכות המס שחלות במקרה בו 'תושב ישראל' עזב את מדינת ישראל.
משמעות 'שנת ההסתגלות' - כי הנ"ל נחשבים לצרכי מס בישראל כ'תושב חוץ' למשך שנה מ"יום הגעתם" לישראל.
'שנת הסתגלות' נקבעה – מכיוון וההחלטה להעתיק את 'מרכז החיים' הינה החלטה מורכבת עם שיקולים רבים. בהחלטה זו נלקחים בחשבון בין היתר, גם את השלכות המס הנובעות מהעתקת התושבות, אשר עלולות להוות חסם ומכשול בפני מקבלי ההחלטה או לגרום לכך שיעצימו מורכבות ההחלטה ויערערו את הביטחון אצל מקבלי ההחלטה.

דע ! כי 'שנת ההסתגלות' מותנית בהודעה מראש בתוך 90 יום מ'יום ההגעה' לישראל, בו מודיע 'תושב חוזר' או 'עולה' על בחירתו ב'שנת הסתגלות'. רשות המיסים פרסמה לאחרונה את טופס ההודעה הנדרשת לבחירת ב'שנת הסתגלות'. יצוין כי הטופס מופנה אל המשרד לקליטת עלייה, (טופס 1130) . ניתן לקבל דוגמת במשרדינו או להורידו כאן

 

הגדרת 'יום הגעה' ב'שנת הסתגלות':

 
לצורך מיצוי תכלית ההטבה של ' שנת ההסתגלות', נקבע כי 'יום ההגעה' לישראל הוא המוקדם מבין שלל האפשרויות אותם ניתן להגדיר כ'הגעה' לישראל, וכדלהלן;
   
                              1.  יום הנפקת תעודת 'עולה' או 'תושב חוזר' במשרדי הקליטה והעלייה.
2.  יום בו עומד לרשות ה'יחיד' ה'עולה' או 'לתושב חוזר' – 'בית קבע' בישראל - בשכירות או קנייה או אפילו אם קיבל רשות להתגורר באותו הבית. ובתנאי שאין ברשות ה'עולה' או ה'תושב החוזר' 'בית קבע' במדינה אחרת בעולם.
3.  יום בו עומד לרשות ה'יחיד – בעל משפחה' 'בית קבע' בישראל הזמין לשימושם האישי – בין אם בשכירות או קניה, או אפילו אם קיבל אחד מהם רשות להתגורר באותו הבית. ובתנאי שמשפחתו של היחיד נמצאת עימו בישראל. (לענין סעיף זה, 'משפחה' – נחשבים בן/בת זוג או ילד שטרם מלאו לו 18 שנים).
4. יום בו התחיל היחיד לשהות בישראל – תקופה בת 183 ימים בשנת המס. 

יצוין, כי מנהל רשות המיסים רשאי להאריך את התקופה בה נדרש ה'יחיד' להודיע על בחירתו ב'שנת הסתגלות' מעבר לאותם 183 יום הנדרשים. כשכאמור בסיום אותם ימים יודיע על בחירתו בשנת הסתגלות, עד ל 90  יום מסיום אותם 183 ימי מס .


 

מס ל'תושב חוץ' על הכנסות שהונפקו או צמחו בישראל: 

 
למרות האמור לעיל שישאר מעמדו כ'תושב חוץ' ופטור מהכנסות ועסקאות שמקורם בחו"ל בגלל ההטבה האמורה לעיל, מכל מקום חייב במס על כלל הכנסותיו אשר הופקו או צמחו בישראל, ללא יוצא מן הכלל.
לכן, במידה ולתושב חוץ קיים נכס המניב לו הכנסה מ'שכירות' (הכנסה פסיבית), דינו ככל ישראלי החייב במסים הקבועים בחוק.
כמו כן חייב במע"מ על כל עיסקה שבוצעה בישראל, או ביבוא טובין לישראל.
שאלות ותשובות:
האם עולה או תושב חוזר ותיק זכאים להטבות מס מהכנסה אקטיבית שהופקה או צמחה בישראל.
תשובה:
אינם זכאים, אולם ישנם נקודות זיכוי שבהם מזדכים על תשלום המס, כמופיע במדריך
מהו המושג נקודות זיכוי
תשובה:
נקודת זיכוי (שווה לסכום כסף הקבוע בחוק ) מפחית את גובה המס המוטל עליו
מהו המושג הכנסה אקטיבית
תשובה:
הכנסה אקטיבית היא הכנסה הנובעת מיגיעה אישית, כגון: שכיר, סחר, עסק מניב.
מהו המושג הכנסה פסיבית
תשובה:
הכנסה פסיבית היא הכנסה שאינה דורשת יגיעה אישית, ושבדרך כלל אין הוצאות שינוכו מסך הרווחים, כגון: דמי שכירות עבור דירה שבבעלותכם, תמלוגים, פנסיה, ריביות, הפרשי הצמדה, גמלאות, דיבידנדים, פטנט וכו'.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט