יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך בחובת הגיוס ליליד חו"ל ובן מהגרים

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושאים הקשורים לחובת הגיוס לאזרח ישראלי שנולד בחו"ל או שקבע את מרכז חייו בחו"ל.


מה הוא חוק הגיוס לצה"ל ?
 
על פי חוק, נדרש כל קטין שהוא אזרח ישראלי, להסדיר את מעמדו הצבאי בהגיעו לגיל 17 טרם הגיעו לגיל 18, שהוא גיל חובת גיוס.
חוק שירות הביטחון וחובת השירות חלה על כל אזרח ישראלי גם אם הוא שוהה בחו"ל.
אזרחותו של קטין נקבעת על פי אזרחות הוריו ולא על פי מקום לידתו. לכן, גם מי שנולד בחו"ל להורים ישראלים ייחשב לעניין זה בחובת שרות צבאי כאזרח ישראלי.
אולם מתוך הבנה שקיימים ישראלים השוהים דרך קבע בחו"ל נקבעה מדיניות, כי כל מיועד לשירות ביטחון נער או נערה, השוהה "כתושב קבע בחו"ל", ניתנת האפשרות להיות במעמד "בן מהגרים" ו"יליד חו"ל" או "בן שליחים" ובכך לדחות את חיוב ההתייצבות לשירות הביטחון, כל עוד מעמדו מוגדר כתושב קבע בחו"ל (מרכז חייו בחו"ל) ובעמידה בתנאים הנזכרים לקמן עד הגיעו לגיל 26 הפוטר מישרות.
לכן חשוב, עם הגיעו/ה לגיל 17 חייב/ת להתייצב בקונסוליה הקרובה למקום מגוריו, לשם רישום כנדרש בחוק והסדרת מעמדו או לדחיית שירותו, אם שהה באותו זמן בישראל, יתייצב בלשכת הגיוס האזורית הקרובה למקום שהייתו.

חשוב לדעת: כי גם בעלי אזרחות שווייצרית, הנושאים עימם אזרחות נוספת כדוגמת אזרחות ישראלית, רשאים לשרת במדינה זרה (כלומר ישראל) מבלי שייענשו על כך. ולכך חוקים אילו  חלים גם עליהם.

זכור! במידה ולא תסדיר את מעמדך כבן מהגרים/ יליד חו"ל/ בן שליחים. תחשב כעריק משירות צבאי על כל המשתמע מכך.


הגדרות ומושגים:

 

יליד חו"ל – יחשב אזרח ישראלי שנולד בחו"ל, ובעת לידתו אחד מהוריו הינו בעל אזרחות ישראלית ומקום מושבו הקבוע מיום לידתו הוא בחו"ל ובלבד שהוריו לא התגוררו בישראל ממועד לידתו ועד הגיעו לגיל חובת הגיוס (18). 
במידה והוריו התגרשו או נפרדו, ייחשב "יליד חו"ל" גם אם אחד מהוריו עבר להתגורר בישראל, רק שעליו להוכיח כי הוא בחזקת ההורה השוהה בחו"ל עד הגיעו לגיל חובת גיוס.
בן מהגרים – יחשב אזרח ישראלי שהיה תושב ישראל ועבר מישראל לחו"ל יחד עם הוריו קודם הגיעו לגיל 16 ומתגורר יחד עם הוריו במדינתם בחו"ל עד הגיעו לגיל 21, 
אולם במידה ועבר מישראל יחד עם הוריו לחו"ל קודם הגיעו לגיל 13 די בכך שיתגורר יחד עם הוריו במדינתם בחו"ל עד הגיעו לגיל 18 להיחשב כבן מהגרים.
במידה והוריו התגרשו או נפרדו, ייחשב "בן מהגרים" גם אם אחד מהוריו עבר להתגורר בישראל, או אם אחד מההורים נשאר בישראל בזמן שעקר לחו"ל, רק שעליו להוכיח שנמצא בחזקת ההורה השוהה בחו"ל עד הגיעו לגיל חובת גיוס.

בן שליחים - משל"ב השוהה בחו"ל עם הוריו או עם אחד מהם בזמן שאחד מהם מייצג גוף ישראלי-ממשלתי, ציבורי, פרטי או אחר.
קונסוליה - היא נציגות דיפלומטית הנמוכה בסמכויותיה משגרירות וגבוהה מ"משרד אינטרסים". בראש הקונסוליה עומד הקונסול. הקונסוליה מספקת את כל השירותים שמספקת שגרירות, כולל שירותים קונסולריים מלאים, היא תקרא קונסוליה כללית והעומד בראשה יהיה קונסול כללי.
קונסול – נציג דיפלומטי של מדינת ישראל בחו"ל המכהן כראש מדור קונסולרי, אשר הואצלה לו הסמכות משר הביטחון לפי סעיף 36 לחש"ב.


 

חובת הרישום ודחיית התייצבות לשירות בצבא
 
אזרח הישראלי השוהה בחו"ל חלה עליו החובה להסדיר את מעמדו הצבאי בישראל.
לצורך הסדרת מעמדו הצבאי עם הגיעו לגיל 17 נדרשת נוכחותו האישית של החייב בגיוס בקונסוליה. באם מדובר בקטין חובה עליו להגיע עם אחד ההורים. בהגיעו לגיל 18 יוכל להתייצב גם ללא נוכחות הוריו.
על מנת להסדיר את מעמדך בדחיית ההתייצבות לצבא ולהוכיח שמקומך הקבוע (מרכז חיים) עם הוריך הוא בחו"ל יש להציג דרכונים (ישנים וחדשים) ישראלים וזרים (במידה וקיימים) של שני ההורים ושל החייב בגיוס, המכסים את פרק הזמן מאז לידתו של החייב בגיוס ועד תאריך ההתייצבות בקונסוליה. 
כמו כן יש להציג אישור לימודים מגיל 16 (מס' השנים שלמד ואת יתרת השנים שנותרו לו עד סיום לימודיו). וכן על ההורים להציג אישורי עבודה, לימודים או כל אישור אחר המעיד על מגורי קבע בחו"ל (מרכז חיים). 
במידה וההורים גרושים, על ההורה אשר הוא נמצא בחזקתו להציג תעודת גירושין ומסמכי חזקה.

 •  יליד חו"ל או בן מהגרים - המבקש לדחות את מועד התייצבותו לשירות הביטחון, 
בנוסף יהיה עליו למלא טופס רישום ובקשה אישית של מיועד לשירות הביטחון השוהה בחו"ל (טופס 7202), ולחתום על הטפסים האמורים בשלושה עותקים: עותק אחד יועבר למדור חו"ל במנהל הגיוס בישראל, עותק שני יישאר בידי המשל"ב ועותק שלישי יתוייק בקונסוליה . אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

•  בן שליחים – יכול לדחות את שירותו הצבאי עד גיל 20,  או עד תום השליחות המאוחר מבניהם.
בנוסף יהיה עליו למלא טופס "בקשה לדחיית התייצבות לשירות ביטחון" (טופס 7325 אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל) . 
אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

לאחר בדיקה על ידי הקונסול ונמצא כי מרכז חייו הקבועים של החייב בגיוס הוא בחו"ל ועומד בתנאים שנזכרו לעיל, יוענק לו אישור החלטה המכיר בו במעמד של "בן מהגרים" או "יליד חו"ל" ואו בן שליחים וגיוסו לצה"ל ידחה כל עוד הוא ישמור על מעמדו ומקום מגוריו הקבוע, מחוץ לישראל.

זכור! מי שלא הוכר כבן מהגרים או יליד חו"ל – אינו זכאי לדחיית התייצבות וחייב לחזור ארצה לשירות ביטחון.


פרקי זמן הניתנים לביקור בישראל ל"בן/ת מהגרים" ו"יליד/ת חו"ל"  - מבלי שתאבדו את מעמדכם 
 
"בן מהגרים" או "יליד חו"ל" זכאים לבקר בישראל מבלי שיבוטל את מעמדו כתושבי קבע בחו"ל באפשריות ובתנאים כדלהלן:

                                1.  ניתן לבקר בישראל עד "לתקופה מצטברת" של 120 יום, בכל שנה קולנדרית (בין ה-1 לינואר ועד ה-31 לדצמבר באותה שנה). 
2.  ניתן לבקר ביקור חד פעמי הנקרא "שנת שהייה", "לתקופת זמן רצופה" מ 121 ימים ועד לשנה אחת, ובתנאי שלא ביקר לפני שנת השהייה בישראל במעמד כלשהו במשך 60 ימים "רצופים" סמוך לתחילת שנת שהייה, וכן שלא יבקר מיד לאחר ניצול שנת שהייה במעמד כלשהו במשך 60 ימים "רצופים" בישראל. 

חשוב לדעת! למרות האפשריות הנזכרות אשר מאפשרות לבוא לבקר בישראל מבלי לפגוע במעמד, מכל מקום, מימוש (אפשרות מס' 2) "שנת שהייה" בישראל הנזכר, ל"ילידת חול" או "בת מהגרים", מימוש אפשרות ביקור זה יהיה בעל  משמעות באופן חישוב זמן הגיל הפוטר אותה לגמרי מחובת שרות וביטחון, כדלקמן בהמשך המדריך בנושא הגיל הפוטר.

דע! "יליד חו"ל או "בן מהגרים" אשר חרג ממשך תקופת הביקור המותרת לו (הנ"ל) יבוטל מעמדו כבן מהגרים או כיליד חו"ל ויחשב כמי שעבר להתגורר ב"ישראל דרך קבע" ויחויב בגיוס ותבוטל דחיית התייצבותו, לכן יש להקפיד שלא לחרוג מהזמן המותר לשהייה בישראל. למרות זאת, פעמים ש"יליד חו"ל למרות שחרג ממשך תקופת הביקורים הניתנת לו מעמדו לכל הפחות יהיה שווה כמעמד "בן מהגרים" כגון: שחרג קודם היותו בגיל 16 שנה.


לימודים תיכוניים בארץ: 

חייב בגיוס שהוכר כ"בן מהגרים" או כ"יליד חו"ל" יהיה זכאי ללמוד חלק מלימודיו התיכוניים "בישראל", מבלי שיאבד עקב כך את מעמדו, ומבלי שיחויב עקב כך בחובת שירות ביטחון. בתנאי שבמהלך לימודו בישראל הוריו ממשיכים להתגורר דרך קבע בחו"ל.

 •  בן מהגרים - יוכל ללמוד רק אם עזב את ישראל יחד עם הוריו למטרות הגירה קודם שמלאו לו 13 שנים. לימודים תיכוניים בישראל יתאפשרו באחד משני המסלולים:

              1. לימודי כיתה י', ו-י"א בלבד, ובסיום כיתה י"א יחויב לעזוב את ישראל.
2.  לימודי כיתה יב' בלבד בישראל (לאחר לימוד בחו"ל כיתות י', ו-י"א).

תקופת שהייה של המשל"ב לצורך לימודים תיכוניים בישראל, יחושבו כניצול שנת שהייה בישראל מלאים (ביקור של 121 ימים חד פעמי ועד שנה) כאמור לעיל.

•  בני שליחים, או מי שאינו עונה להגדרת בן מהגרים - יכלו להגיש בקשה לדחיית מועד התייצבותם לשרות וביטחון עד לסיום לימודיהם התיכוניים בחו"ל, לבקשה יש לצרף אישור לימודים מבית הספר בו הם לומדים. כמו כן יכולים לבקש בקשה לדחיית נוספת לצורך לימודים בכיתה יג' המקבילה לבגרות בחו"ל.


זכור! הלימודים יאושרו רק במידה וצה"ל אישר לך זאת.לימודים אקדמאים בישראל (וכן לימודים בישיבה):
 
בן מהגרים ובלבד שעזב את ישראל יחד עם הוריו לפני הגיעו לגיל 10, או יליד חו"ל, יורשו לבוא לישראל לצורך לימודים ללימודי תואר ראשון או תואר שני עד "ארבע שנים מלאות" בכל מוסד אקדמי מוכר (וכמו כן, לימודים בישיבה המוכרת) ולהמיר "שנת שהייה" כאמור בלימודים בישראל מבלי שיחויב בגיוס לשירות ביטחון. במשך אותם שנים יוכל לצאת ולהיכנס לישראל ללא הגבלה . ובתנאי שיקיים את התנאים הבאים:

             
 לימודים במוסד אקדמאי (או ישיבה) אחת בלבד.
• לא ניצל בעבר ביקור שנת שהייה בישראל (ביקור של 121 ימים חד פעמי ועד שנה) בטרם החל את לימודיו האקדמאים, כאמור לעיל.
• תחילת הלימודים לא יתחיל לפני גיל 17 שנה.
 לא ביקר לפני זמן הלימודים בישראל במעמד כלשהו במשך 60 ימים, ולא יבקר מסיום הלימודים במעמד כלשהו במשך 60 ימים .
• אישור לימודים מהמוסד הרלוונטי ובו יצוין מועד תחילת הלימודים וסיומם (אישור לימודים זה חייבים להגישם כל תחילת שנה מחדש, מעודכן בתאריך לשנה שבפתח ).
 
דע! גם במידה ויגיעתה לגיל הפטור מישרות צבאי (26) עם תום הלימודים הינך מחיוב לעזוב את ישראל למשך שנתיים, במהלכם תהיה זכאי לביקור בישראל למשך תקופה המצטברת שלא תעלה על 120 ימים בכל שנה קלנדרית. 

זכור: ראש מנהל הגיוס או סגנו מוסמכים לאשר למחויב בגיוס שהוכר כ"יליד חו"ל" או כ"בן מהגרים" לתקופות החורגות מהתקופות הנזכרות לעיל (לביקור או לימודים תיכוניים), שלא כמפורט לעיל וזאת כחריג מטעמים מיוחדים.


הסדרת לימודים בישראל: 

על מנת להסדיר את לימודיך בישראל מבלי לפגוע במעמדך .

עליך למלא טופס בקשה אישית עם נימוק הבקשה ופרטיה ופרטי המבקש במלואם ודרכי התקשרות למענה, בנוסף יש לצרף אישור ממקום הלימודים בו יופיע זמן תאריך תחילת, וסיום הלימודים.
את מסמכי הבקשה ניתן להגיש בקונסוליה הקרובה למקום מגוריך, או בפניה במייל ל"מיטב" בכתובת :  meitav@idf.gov.il .
אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
הפנייה תיבדק ולאחר כשבועיים תשלח תשובה. טל לבירורים:  03-7388888 (מרכז שירות מיטב) .
במידה והינך מעוניין לחרוג מזמני הביקור המותרים מבלי לגרוע ממעמדך כדחוי גיוס. עליך לפרט זאת בדף הבקשה.
האישור לחריגה מתקופת זמן הביקור המותר בישראל נתון לשיקול דעתו של הצבא ויתכן שבקשתך לחריגה תישלל.

כמו כן על מנת להסדיר מעמדך בהליך מהיר מומלץ להפנות את בקשתך ישירות ללשכת הגיוס במקום מגוריך עם המסמכים הנדרשים.


הפטור ליליד/ת חו"ל או בן/ת מהגרים:
 
•  יליד חו"ל או בן מהגרים –
זכאים לפטור עם הגיעם לגיל 26 ובלבד שעד לאותו מועד הסדירו את מעמדם כנדרש.


•  ילידת חו"ל –
  זכאית לפטור משרות עם הגיעה לגיל 17, ובלבד שעד לאותו מועד לא שהתה בישראל מעבר ל 120 ימים בשנה (ביקור חד פעמי - שנת שהייה). אולם במידה ושהתה בישראל קודם הגיעה לגיל 16 מעבר ל 120 יום בשנה, (ביקור חד פעמי - שנת שהייה), דינה יבחן כדינה של בת מהגרים. הזכאית לפטור משרות עם הגיעה לגיל  21.

•  בת מהגרים  -
זכאית לפטור משרות עם הגיעה לגיל 20, ובלבד שעד לאותו מועד לא שהתה בישראל מעבר ל 120 יום בשנה (ביקור חד פעמי - שנת שהייה). במידה וניצלה את "שנת השהייה" תהיה זכאית לפטור משרות עם הגיעה לגיל 21.


•  בת מהגרים וילידת חו"ל מטעמי דת
 - פטורה משירות ביטחון, מטעמי דת. לפי החוק, יש לכבד את חופש הדת של אישה מטעמים של הכרה דתית. הפטור הוא לאישה או נערה שהצהירה בכתב בפני שופט או דיין בבית דין רבני המונעים אותה מלשרת בשירות ביטחון מטעמי דת; ומצהירה שהיא שומרת כשרות ואינה נוסעת בשבת. 


•  בת מהגרים -  
שהוכרה במעמד בת מהגרים והיא הרה נשואה, או שהיא הם לילדים תוכל לזכות בפטור על סמך אישור מתאים כפי שיקבע על ידי צה"ל.ביטול המעמד - וחובת גיוס: 

•  יליד חו"ל -
 שהוכר במעמד יליד חו"ל, והתבטל מעמדו באופן שנעשה כתושב קבע בישראל. כגון : שביקר בישראל יותר מהזמן המותר, או שהוריו חזרו לישראל בתוך הגיל המחייב לו לשהות עימם בחו"ל, ו/או שרוצה לבטל את מעמדו מרצונו, יהא חייב בגיוס כדין "עולה חדש". (חובת משך זמן גיוס לעולה חדש, קצרה יותר ממשך זמן חובת גיוס של אזרח ישראלי כמפורט להלן). "למרות האמור, פעמים ש"יליד חו"ל" על אף שחרג מתקופת הביקורים (קודם גיל 16) יוכל להישאר במעמד "בן מהגרים" וענינו יבחן כעניינו של בן מהגרים .

•  בן מהגרים –
 שהוכר במעמד בן מהגרים והתבטל מעמדו באופן שנעשה כתושב קבע בישראל. כגון : שביקר בישראל יותר מהזמן המותר, או שהוריו חזרו לישראל, ו/או שרוצה לבטל את מעמדו מרצונו, דינו יהיה בחובת גיוס "כאזרח ישראלי רגיל", אולם חריג "בן מהגרים" שפעמים דינו יהיה בחובת גיוס "כעולה" וזאת בתנאי שיצא יחד אם הוריו מישראל קודם הגיעו לגיל 16 והתבטל מעמדו, או שביטל את מעמדו לאחר שהגיע לגיל 20, או באופן  שהתבטל מעמדו, או שביטל את מעמדו לאחר שהגיע לגיל 18. ובתנאי שיצא יחד עם הוריו מישראל יחד אתו קודם הגיעו לגיל 13.  במידה וביטל או התבטל מעמדו קודם הגיעו לגיל המופיע לעיל, דינו בחובת גיוס יהיה כדין כל אזרח ישראלי.

•  בת מהגרים - 
 שהוכרה במעמד בת מהגרים, והתבטל מעמדה באופן שנעשתה תושבת קבע בישראל. כגון במידה, ששהתה בארץ יותר מהזמן המותר, או שהורה חזרו לישראל, ו/או שרוצה לבטל את מעמדה מרצונה, משך השירות בו תחויב לשירות ביטחון יקבע לפי העת בה בוטל מעמדה כבת מהגרים כדלקמן (למעט רופאות או רופאות שניים במקצוען יחולו עליהם דיני גיוס כדין עולה חדשה):                            גיל                           משך השירות              
               עד 18 ועד בכלל                              21 חודשים
19 - 20 ועד בכלל             18 חודשים
21 ואילך              12 חודשים

 


זמני תקופות החיוב בגיוס לעולה חדש:

גיל החיוב, זמן וסוג שירות הגיוס של עולה, נקבעים לפי גיל העולה בהגיעו לישראל, לפי הפרופיל הרפואי, ומצבו המשפחתי בעת הגיוס.
עולים חדשים יזומנו לגיוס לשרות צבאי לאחר שהייתם בארץ במשך שנה אחת.

הגדרות ומושגים:

עולה חדש
– הוא חייל שבעת "הגעתו לישראל" מלאו לו 16 שנה ויותר.
הגעה לארץ – פירושו, הגיל הקובע את חיוב הזמן לשירות, יקבע לפי גיל ההגעה והכניסה לישראל, ואינו נקבע לפי מועד תאריך העלייה . למשל: הגיע לראשונה לישראל בגיל 19 וביקש לעשות עליה כשהוא בגיל 20 הצבא יקבע את אורך השירות שלו לפי הגיל ביום כניסתו לישראל ולא לפי יום העליה.

שירות סדיר - שירות חובה בצה"ל לאזרחי ישראל.
שירות מילואים - הוא חובה במדינת ישראל, לאזרחי ישראל שסיימו את השירות הסדיר בצה"ל, ומשובצים בכוחות המילואים, לשם תגבור הצבא הסדיר במצב חירום.
מאגר (מילואים) – פירושו, שאינו מגוייס באופן אוטומטי, אלא יתכן ותזומנו לשירות צבאי (מילואים) על פי צורך של הצבא (למשל, במחסור בכוח אדם).


שימו לב!  טבלה (ראשונה) זו מתייחסת לגברים בלבד, ונשים בכל הגילאים הינם פטורות מחובת גיוס.

הגיעו ארצה עד לתאריך  31.5.2015 .

     גיל ההגעה           פרופיל                רווק                  נשוי             נשאי + ילד     
 18 - 19 31 - 97  30 חודשים  18 חודשים  פטור
 20 - 21 65 - 97  24 חודשים  6 חודשים  פטור
 20 - 21 31 - 64  24 חודשים  מאגר  פטור
 22 - 25 65 - 97  6 חודשים  6 חודשים  פטור
 22 - 25 31 - 64  מאגר  מאגר פטור
 26 - 29 31 - 97  מאגר  מאגר  פטור
 30 ומעלה 31 - 97  פטור  פטור  פטור


הגיעו ארצה החל מ 1.6.2015 :
  
גיל ההגעה
מין
 18 -19 20  21  22 -27  28 ומעלה 
 גברים רווקים 32 חודשים  24 חודשים  24 חודשים  התנדבות מינמאלית ל 18 חודשים 
פטור 
 
 
 
 גברים נשואים ללא ילד  24 חודשים  18 חודשים 18 חודשים  התנדבות מינמאלית ל 18 חודשים  פטור 
גברים נשואים עם ילד  התנדבות מינמאלית ל 24 חודשים   הנדבות מינמאלית ל 18 חודשים  התנדבות מינמאלית ל 18 חודשים   התנדבות מינמאלית ל 18 חודשים  פטור  
  נשים 24 חודשים   12 חודשים   התנדבות מינמאלית ל 12 חודשים  התנדבות מינימאלית ל 12 חודשים  פטור 
 
רופא, או רופא שיניים יחושב לפי :
רופא זכר: עד גיל 32 – חייב ב 18 חודשי שרות סדיר.
רופא שיניים: עד גיל 29– חייב ב 18 חודשי שרות סדיר.
 
 
יצירת קשר:
 
בכל הקשור לשרות הביטחון וצה"ל יש לפנות לקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגוריך.
אפשרות נוספת ליצירת קשר בפניה בכתובת מייל ל"מיטב":  meitav@idf.gov.il . טל' לבירורים: 03-7388888.

חשוב לדעת ! כי בפנייתכם במייל למיטב, ניתן לצרף אך ורק מסמכים מסוג קובץ Word או JPEG .  כמו כן, בנושא האמייל חשוב לציין, מספר תעודת זהות, שם מלא ותאריך לידה. מומלץ לבדוק במענה טלפוני לאחר חצי שעה האם התקבלה פנייתכם.
שאלות ותשובות:
נולדתי בישראל ועברתי עם משפחתי לחו"ל האם אני חייב בשירות גיוס
תשובה:
מעמדך כבן מהגרים ובאפשרותך לדחות השרות, לפרטים מלאים עיין במדריך.
בן מהגרים או יליד חו"ל שהגיע לישראל למוסד לימודים האם השהות בארץ תפגע במעמדו
תשובה:
לא, למשך הזמן המותר ותנאי הביקור עיין במדריך.
התבטל מעמדי כבן מהגרים ויליד חול מה היא חובת זמן הגיוס
תשובה:
דינך בשירות גיוס כעולה , לפרטי הגיוס עיין במדריך.
בן מהגרים/יליד חו"ל בהגיעי לגיל 18 האם נדרש עלי להסדיר מעמדי בחובת הגיוס
תשובה:
כן עליך ללכת לקונסוליה הקרובה למקום מגוריך על מנת להסדיר את מעמדך .
בת מהגרים/ילידת חו"ל האם פטורה משירות גיוס מטעמי דת
תשובה:
כן, אבל עליה להסדיר מעמדה בקונסוליה הקרובה למקום מגוריה
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט