יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לקופת חולים לאזרח חוץ

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר המפרט את הזכיות הניתנים מקופת החולים ואופן קבלתם, וביטולם.


מה היא קופת חולים ?

קופת חולים -
הוא איגוד המעניק ומספק שירותי בריאות רפואה לעמיתיו. 
על פי חוק, כל תושב/ת ישראל בן 18 שנה חייב להיות רשום באחת מקופות החולים. 
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל הרשום כחבר בביטוח הלאומי חייב להירשם לאחת מקופות החולים וזכאי לקבל את שירותי בריאות (סל הבריאות) הקבועים בחוק באחת מקופות החולים בהתאם לבחירתו ללא תשלום נוסף.
קופות החולים מחויבות לקבל לשורותיהם כל תושב בכל גיל, גם אם הוא קשיש או חולה, ולתת לו את סל שירותים מידית עם רישומו.
כמו כן, גם אזרח חו"ל שהינו כתושב בישראל ורשום כחבר בביטוח הלאומי, יהיה זכאי לקבל סל שרותי הבריאות באחת מקופות החולים בהתאם לבחירתו ללא תשלום נוסף.

דע! תושב יחשב רק מי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כתושב מדינת ישראל. להגדרת תושב עיין במדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץ.

החשיבות לכל תושב - אזרח חו"ל להירשם בביטוח הלאומי מלבד המענקים והגמלאות הניתנים לחברים שבה, מכיוון שללא הסכמה ואישור הביטוח הלאומי שהנך תושב, קופת החולים לא תהיה מחויבת להעניק לו את הכיסוי הגנה והשירותים המלאים הכלולים בסל הבריאות.
כמו כן, לא תמיד קופת החולים מסכימות לבטח אפילו כיסוי בסיסי, וזאת עקב מצבך הרפואי או עקב גילך, בעוד שהביטוח הלאומי מחיוב לרשום כל אדם במידה והינו במעמד תושב ולחייב את קופות החולים לתת שרות רפואי מידי.
תשלום דמי ביטוח הלאומי והבריאות שהינך משלם למוסד לביטוח הלאומי פוטר אותך מלשלם לקופת החולים בנפרד עבור הזכות לקבלת סל הבריאות הקבוע בחוק.

לידיעתך: גם מי שאינם מוגדרים כתושבים בביטוח הלאומי, כגון: בעל אשרת ויזה תייר B/2 לקופות החולים ישנם מסלולים פרטיים עבורם בעלי כיסוי שונה, הכרוכים בתשלום ובעמידה בתנאים הנדרשים. כמו כן ניתן להיעזר עם חברות הביטוח המספקות פוליסת ביטוח לתייר בישראל, ראה להלן בסוף המדריך.


מה הם הזכויות מקופת החולים למי שהינו תושב ישראל (בביטוח הלאומי) ?
 
כל תושב שהינו רשום בביטוח הלאומי הינו זכאי לשירותים ולסל הבריאות הקבוע בחוק,
סל הבריאות – כולל את התחומים העיקריים הבאים:  אבחון, טיפול, התייעצות, אשפוז, בדיקות מעבדה, הספקת תרופות, מכונים, מעבדות, מרפאות חוץ, אביזרים וציוד רפואי טיפולי שנים לילדים עד גיל 15 ועוד.
פירוט סל השירותים שבאחריות הקופות מצוי בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994, בתקנותיו, ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות). אשר מדי פעם נעשים בו תוספות.

דע! שישנם שרותים הכלולים בסל הבריאות שניתנים בהשתתפות סמלית של המבוטח.

שירותי בריאות נוספים-  (ביטוחים משלימים):

קופת חולים רשאית להציע בתוספת תשלום לחבריה שירותי בריאות נוספים (ביטוחים משלימים) שאינם כלולים בסל הבריאות הקבוע בחוק. הכוללים בין היתר השתתפות ברכישת תרופות ששונות קבלת חוות דעת מרופא מומחה, בחירת רופא, מנתח, טיפולים אורתודונטים, רפואת ספורט, ייעוץ דיאטני, סיעוד, ישור שניים, השתלות, ועוד. 
עבור חבילת שירותי הבריאות הללו גובות קופות החולים תשלום חודשי קבוע (סכום כולל למשפחה, בהתאם למספר הנפשות והגיל), בין אם נעשה שימוש באחד השירותים ובין אם לא.  אין חובה לרכוש את חבילות השירותים הללו, וחובה על הקופה למנוע אפליה ולאפשר לכל חבריה להצטרף לביטוחם המשלמים.

חשוב לדעת! שבביטוחים המשלימים בחלק מהשירותים יהיה עליך להמתין תקופת המתנה עד כדי שתוכל לממשם, כמו כן התשלום עבורם משתנה בהתאם לגיל .


כמה קופות חולים יש בישראל ?
 
בישראל פועלות כיום ארבעה קופות חולים:

            
• שירותי בריאות "כללית".
• מכבי" שירותי בריאות. 
•  קופת חולים "מאוחדת".
• לאומית" שירותי בריאות. 
 

איזו קופת חולים מומלצת ?
 
אין לכך הכרעה גורפת והסיבה לכך היא משום שאומנם  סל הבריאות הוא אחיד וכל קופות החולים מחויבות אליו אך יש להביא בחשבון נתונים אינדיבידואלים לצורככם, כגון:

            
•  צריכת תרופות חיונית שהנכם זקוקים שהינה מחוץ לסל התרופות שהשתתפותכם בעלותה שונה מקופה לקופה, 
•  השתתפות רבעונית (3 חודשים) שונה, שעלותה שונה מקופה לקופה.
•  זמינות, נגישות , ושירות לרופאים להם אתה נזקק. 
  פריסת סניפים ומרפאות הקרובים למקום מגורכם. 
 

מה עלי לעשות כדי להירשם ?
 
עליכם לפנות למזכירות הרפואית באחד מסניפי קופת החולים בה בחרתם עם תעודה מזהה. 

 
האם אפשרי לעבור לקופת חולים אחרת ?
 
ניתן לבצע מעבר בששה זמנים בשנה, אך לא יותר משני מעברים במהלך 12 חודשים, וזכאי לקבל את שרותי הבריאות מן הקופות חולים אליה הוא רוצה לעבור עם כניסת תוקף הרישום (וכדלהלן), כדי לעבור לקופת חולים אחרת, עליך למלאת טופס מעבר אותו ניתן לקבל בקופת חולים או בדואר ישראל .
מי שמתחרט בתוך חודש מאז רישומו לקופה החדשה, רישומו מבוטל מיידי והוא רשאי לחזור לקופה הקודמת בה היה מבוטח. אחרת, יצטרך להמתין ששה חודשים  מהרישום. 
 

זמני תקופות המעבר בין קופות החולים:
 
כיום ישנם ששה מועדים בשנה לתקופות רישום ומעבר בין קופות החולים השונות, בכל חודש שאינו זוגי ועד ה 15 לחודש, כאשר המעבר בפועל ייכנס לתוקפו לאחר 45 יום. כדלהלן:

            
•  מי שנרשם עד ה- 15 לינואר, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון במרץ.
•  מי שנרשם עד ה- 15 מרץ, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון מאי.
•  מי שנירשם עד ה- 15 מאי, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון יולי.
•  מי שנירשם עד ה- 15 יולי, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון ספטמבר.
•  מי שנירשם עד ה- 15 ספטמבר, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון נובמבר.
•  מי שנירשם עד ה- 15 נובמבר, הרישום בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקפו בראשון לינואר. 

ממועד תוקף המעבר זכאי המבוטח לקבל מידית את השירותים הרפואיים מהקופה אליה עבר.


תכניות הבריאות לתייר:

גם מי שהינו תייר בישראל בקופות החולים השונות ישנם מסלולים פרטיים בעלי כסוי שונה הכרוכים בתשלום, ובעמידה בתנאים הנדרשים, להלן המסלולים בקופות:
 
             •    שרותי בריאות "כללית" - מעניקה תוכנית סטודנט לזר.
•   "מכבי" שירותי בריאות - מעניקה תוכנית well-come (דרכונאים).
•    קופת חולים "מאוחדת" - מעניקה תוכנית חברי חוץ.
•   "לאומית" שירותי בריאות - מעניקה תוכנית טופ מדיקל (ב"לאומית" השרות מוענק על ידי חברת הביטוח "מנורה").
 
כמו כן ניתן להיעזר עם חברות ביטוח פרטיות המספקות פוליסת ביטוח לתייר בישראל.


העלות החודשית לרישום בקופת החולים  לתייר:
 
המחיר משתנה בין קופה אחת לשנייה, ובין סוכן אחד למשנהו בהתאם לגיל ולרמת הכסוי. 
 

ביטול החברות: 

בעת עזיבתך את הארץ באופן קבוע, עליך לבטל את חברותך בקופת החולים בה הינך מנוי, זאת כדי למנוע  מקופת החולים להמשיך ולחייב אותך בדמי מנוי חודשיים. לצורך ביטול החברות בקופת החולים, עליך לגשת באופן אישי לקופת החולים ולהודיע על הביטול.
 
במידה והינך תושב ומשלם עבור קופת החולים דרך הביטוח הלאומי עיין במדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץ


יצירת קשר:
 
שירותי בריאות "כללית" - טלפון :2700* 
אימייל: www.clalit.co.il 
"מכבי" שירותי בריאות - טלפון : 972-073-2606619+    או  3555*
אימייל: http://maccabi4u.co.il/407-he/Maccabi.aspx
קופת חולים "מאוחדת" - טלפון :3833* 
אימייל: www.meuhedet.co.il
"לאומית" שירותי בריאות - טלפון : 1-700-507-507
אימייל:www.leumit.co.il
שאלות ותשובות:
האם אוכל להירשם לקופת חולים ואין לי אשרת ויזה
תשובה:
כן, בקופות חולים ישנם מסלולים שונים לתיירים
אני חבר בביטוח הלאומי האם אצטרך לשלם לקופת חולים
תשובה:
לא, הביטוח לאומי מעביר תשלום עבורך לקופת חולים
האם אוכל לעבור קופת חולים
תשובה:
כן, כל ששה חודשים
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט