יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לחיוב ופטור ממכס לאזרח חוץ בכניסתו לישראל.

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא חיוב ופטור מכס לאזרח חוץ בכניסתו לישראל, מדריך זה מתייחס אך ורק בחיוב ופטור מכס בחפצים אשר נלווים עם האדם יחד עמו בכניסתו לישראל. 
מדריך זה מתייחס גם לנכנס לישראל באשרת תייר (ב/2) או אשרת סטודנט (א/1) או נלווה (א/4) וכן אשרת ב/1, א/3, ב/4, חייבים בתשלומי מס.

דע! שמדריך זה מתייחס רק בחפצים אשר נלווים עם האדם יחד עמו בכניסתו לישראל , לגבי חבילות אשר נשלחות בדואר לישראל, עיין במדריך לחיוב ופטור ממכס בקבלת (יבוא) חבילת דבר דואר לישראל.


מהו המס, וסוגיו?

מס ערך מוסף (מע"מ) – הוא מס אחיד המוטל על צריכה בשיעור של 17% (נכון להיום). 
מס קניה – מוטלים בעיקר על מוצרי צריכה ומשתנה בגובו בין סוגי המוצרים, וחל רק על מוצרים מסוימים לפי קביעת שר האוצר, בנוסף למסים אחרים המוטלים עליהם.
מכס– הוא מס המוטל על יבוא או יצוא של סחורות. מטרתו העיקרית להגן על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה. ערך המכס אינו אחיד ומחושב בהתאם לסוג המוצר כפי שנקבע בחוק.


מסלולי המכס בהגעתך לישראל:

בהגעתך לישראל לאחר קבלת מטענך, היציאה מאולם הנוסעים היא דרך אחד משני המסלולים כדלהלן : 
 
מסלול ירוק: 

דרך המסלול הירוק הינך רשאי לעבור בפטור מתשלום מס רק כשאתה נושא עמך "חפצים אישיים" מהסוגים ובכמויות המותרים, המפורטים להלן. כניסתך למסלול הירוק הינה הצהרה, שאתה נושא עמך רק את החפצים מהסוגים המותרים ובכמויות שנקבעו בחוק.
 
סוג החפצים וכמותם הפטורים ממסים במעמד  בעת כניסתך במסלול הירוק.
 
                 
•  מטען אישי - כגון: הלבשה, הנעלה, ומוצרי טואלט אישיים, מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם (20 ק"ג) – לכל אדם. 
• יינות ומשקאות - משקה אלכוהול עד 1 ליטר, ויין עד 2 ליטר – לאדם מגיל 18. 
• בשמים כוהליים עד ¼ ליטר - לכל אדם. 
 טבק מכל סוג במשקל שאינו עולה על 250 גרם , סיגריות עד 200 סיגריות שהן פקט אחד - לאדם מגיל 18.
• חפצים חדשים המיועדים לשימושך האישי, או כמתנה לאדם אחר, ושוויים אינו עולה על $200 (ארה"ב) - לכל אדם הנכנס מגיל שנתיים ומעלה 
הפטור הינו אישי לכל נכנס, ולא ניתן לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לחפץ שערכו מעל $200
חפץ שערכו יותר מ -200 $ תשלום המסים יהא על ערכו המלא של החפץ, ולא על חלקו מ 200 $ .
 חפצים משומשים המיועדים ל"שימושך האישי", כגון: מצלמה, מצלמת וידאו, מחשב נייד, טלוויזיה, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, עגלת ילדים, ציוד ספורט, זוג אופניים ללא מנוע, וכדו'.
• מזון -  עד שלוש סוגי מזון, ועד 1ק"ג לכל סוג. 
 
לידיעתך: הפטור ממס על "חפצים אישיים" כאמור לעיל, שהנך רשאי לעבור איתם במסלול הירוק יינתן לך רק אם החפצים הובאו עמך בזמן הגעתך לישראל. במקרים אחרים עליך לעבור במסלול האדום.
 
מסלול אדום: 

במידה ויש לך חפצים עליהם נדרשת הצהרה ותשלום מסיים עליך לעבור במסלול האדום. במידה והינך מסופק  באיזה מן המסלולים לבחור ? עבור במסלול האדום !

תשלום מיסים - במידה ותרצה לשלם את מלא המיסים. כגון על חפצים חדשים שאין עליהם פטור ממסיים, (מחשב אישי חדש, מצלמת וידאו)  או חפצים כיוצא באלו שאינם בפטור, תחוייב בתשלום המיסים החלים לפני שחרור החפצים מהמכס. 
 
זכור! חישוב ערך לקביעת המס נקבע ע"י רשות המסים בישראל על בסיס מחירונים הנמצאים ברשותה, ומהווים אסמכתא, במידה והנכנס מציג חשבון קנייה, שצויין בו  ערך הנמוך יותר  מ 20% מהערך הקבוע במחירון המכס, חישוב ערך החפץ יהא לפי ערך מחירון הנמצא ברשות המכס ולא כמופיע בחשבון הקניה של הנכנס.
 
הפקדת ערבויות - במידה והינך מעוניין להוציא זאת את החפץ מישראל מיד עם עזיבתך. ניתן יהיה לשלם ערבות להבטחת תשלום המסים, במזומן, או בכרטיס אשראי.
הערבות הינה פיקדון, ותוחזר עם הוצאת החפצים מישראל במועד, הערבות תחולט רק במקרה שאינך יכול לממש את התחייבויותיך להוציא את החפצים מישראל במועד שנקבע .
 
זכור ! יבוא חפצים ו/או כמויות שלא בהתאם לחוק, הדבר מהווה עבירה, שבגינה תחוייב בתשלום קנס מינהלי, או העמדה למשפט, ו/או החרמת החפצים.
 

חפצים שאסור לייבא כלל לישראל: 
 
ישנם חפצים שאסור ליבאם לישראל, כדוגמת:
 
             •  סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשימוש במקצועך, או לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.
•  משבש מד מהירות לייזר.
•  כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז וכדו'.
•  מיכל גז מדמיע, בצורת כלי ירייה.
•  משחקי מזל/הגרלה אסורים.
•  חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, וטובין מסוכנים דומים.
•  יצורים חיים כגון: נחשי צפע. 
•  כלים מסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
•  פריטי מוצרים פרוצים, או מגונים.
•  זיופים וחיקויים של מטבעות ומסמכים.
•  צעצועים מסוכנים.
•  חפצים, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור, או לגזענות.
•  חפצים, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.
 
 
חפצים, שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת:
 
ישנם חפצים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים ע"י הרשויות המוסמכות, כדוגמת:
   
              •  גריל (מנגל) גז - באישור מכון התקנים.
•  טלפון נייד - באישור משרד התקשורת.
•  קורקינט ממונע - באישור משרד התחבורה.
•  מוצרי בשר, חלב, ודגים טריים - באישור משרד הבריאות.
•  פירות, ירקות, וצמחים - באישור משרד החקלאות.
•  תרופות - באישור משרד הבריאות.
•  חומרי גלם - באישור משרד התעשייה והמסחר.
   
לבירור הקריטריונים עליך לברר עם הרשות המוסמכת הרלוונטית.
 
המוצרים   הרשות המוסמכת  כתובת  טלפון פקס 
 מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, 
טלפונים חכמים 
(כאשר הייבוא הוא של 
ארבעה מכשירים ומעלה), 
שלטים, וכיו"


משרד התקשורת
 

מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב
03-5198282
03-5198113 

03-5198103
 
 פירות, ירקות, צמחים וזרעים ועוד  משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח  בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00  03-9681587
 
 03-9681599
 קורקינט ממונע וחלקי חילוף לרכב  משרד התחבורה  רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת.ד 867 ירושלים 91008 03-5657117  03-5618260 
 מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה  משרד הבריאות, שירות המזון   רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739 08-6241010  02-5655972 
 מנגל המופעל באמצעות גז  מכון התקנים  רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987 03-6465164 
 
 
התנאים להכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה:
 
הנכנס לישראל או היוצא ממנה, עליו לדווח על כספים שעימו, ובהם כספים - מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים. מ 50,000 ש"ח ומעלה. עליך למלא טופס "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים". (טופס מכס 84) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
את הטופס תוכל גם לקבל בכל אחד מבתי המכס, וביחידות המכס שבמעברי הגבול.
בעת הוצאת כספים מישראל - עליך לשלוח את הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מישראל. בעת הכנסת כספים לישראל במשלוח - עליך לשלוח את הטופס תוך 72 שעות, מעת קבלת המשלוח.

לידיעתך: חוק לאיסור הלבנת הון: כל סכום כסף הגדול ממאה אלף שקלים שנכנס במזומן לשטחה של מדינת ישראל חייב להיות מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. חובת הדיווח חלה על הכנסת כספים לישראל וכן על הוצאת כספים מישראל. מי שמפר את חובת הדיווח דינו מאסר שישה חודשים, או קנס כספי.


ליצירת קשר :
 
להלן רשימת בתי המכס ליצירת קשר :
בית המכס ירושלים - רח'כנפי נשרים 66, ירושלים, 02-6545555.
בית המכס מרכז - ישראל גלילי 3א, ראשון לציון, 03-9421666.
בית המכס חיפה - שער הנמל 3, חיפה, 04-8354811.
בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד, 08-8510610.
בית המכס נתב“ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד, 03-9751111.
בית המכס אילת - נמל אילת, אילת, 08-6383888.

 

שאלות ותשובות:
יש לי חפץ ששוה יותר ממאתיים דולר מה שיעור המס שאני חייב עליו
תשובה:
בחפץ ששוויו יותר ממאתיים דולר תחוייב בשיעור מס מלא על שוויו
לפי מה נקבע ערך החפץ לתשלום מס
תשובה:
לפי ערך מחירון המופיע במכס
השארתי ערבות עבור חפצים שהבאתי עימי מחו"ל מתי אקבל את הערבות שהפקדתי חזרה
תשובה:
עם יציאתך מישראל לאחר הצגת החפצים בפני פקיד המכס יושב לך כספי הערבות
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט