יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לתייר המייבא רכב מחו"ל או הרוכש רכב בישראל

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא יבוא אישי לרכב מחו"ל, או רכישתו בישראל, המעניקים לתייר פטור ממסים לרכב פרטי עד 3500 ק"ג ומספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ואופנוע, או גורר שמשקלו הכולל לא עולה 3500 ק"ג (בהתאם להיתרי גרירה), התנאים והמסמכים הנדרשים.

 
 
התנאים לתייר המייבא רכב


                   •  זמן מימוש ההטבה בפטור ממסים לתייר יחול היא עם מכניסתו לישראל ועד לסיום שלושה חודשים.
  הרכב חייב להיות לשימושו האישי ו/או המשפחתי בלבד (ולא לצורך עסקים) ולא ניתן להעביר את הרכב לשימושו של אחר (אפילו תיר) לפני תום תקופת הזכאות, בתמורה או שלא בתמורה.
•  מסמכי הייבוא והרכב  חייבים להיות על שם הזכאי בלבד, כגון : תייר סטודנט ולא על שם בת זוגו של הסטודנט. עם כל  זאת לבן זוגו של הזכאי מותר לנהוג ברכב ללא נוכחותו.
•  אדם אחר יהיה רשאי לנהוג ברכב של התייר, בתנאי שהתייר או בת זוגו של התייר, שוהה עמו ברכב.
•  כל עוד אין רישומו של הרכב בישראל, אין הגבלת גיל לשנת יצור הרכב.

זכור! בתום סיום ההטבה במידה ולא הוצאתה את רכבך מישראל, רכבך עלול לעוקל על ידי אנשי המכס.


 זמן תקופת ההיתר להשהיית הרכב בישראל, וגובה ואופן תשלום הערבות משתנים בין סוגי התיירים, וכדלהלן :

•  תייר המחזיק באשרת כניסה רגילה - ויזה  B/2 - 

                       ייבוא רכב מחו"ל - המייבא רכב אינו חייב בתשלום מסיים ואינו חייב להפקיד "ערבות בנקאות" להבטחת תשלום המסים עד לתקופה של 6 חודשים או עד המועד שבו יפוג תוקף אשרת הכניסה (לפי המוקדם מביניהם). במקרים מסוימים לפי שיקול דעת המכס (בדרך כלל בבקשת הארכת תקופה), תידרש להפקיד ערבות בנקאית להבטחת תשלום מסי היבוא.  
רכישת רכב בישראל - הרוכש רכב חייב להפקיד "ערבות בנקאית" בגובה המסים החלים להבטחת תשלום המסים, לתקופה של 6 חודשים, או עד למועד שבו יפוג תוקף אשרת הכניסה (לפי המוקדם מביניהם). 
 

•  תייר המחזיק באשרת כניסה סטודנט - ויזה א/2 - ביבוא או ברכישת רכב מחו"ל - תידרש "ערבות בנקאית" בגובה 30% מהמסים החלים על הרכב להבטחת תשלום המסים במידה ויוכח שהרכב לא יצא ב"תום תקופת הלימודים" או שלא שולמו עליו מלא המסים החלים, יפקיעו ערבות זו . 
במקרים מסוימים לפי שיקול דעת המכס, תידרש להפקיד ערבות בנקאית בגובה "מלוא המסים" החלים על הרכב, להבטחת תשלום מסי היבוא.  

•  תייר המחזיק באשרת כניסה איש דת – ויזה א/3 - ביבוא או ברכישת רכב מחו"ל - תידרש ערבות כספית ממוסד הדת בו הינו משרת, והתחייבות המוסד להבטחת תשלום המסים במידה ויוכח שהרכב לא יצא ב"תום תקופת השירות במוסד" או שלא שולמו עליו מלא המסים החלים, יפקיעו ערבות זו .

•  תייר עיתונאי חוץ, או צלם חוץ (המחזיק בתעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית) - ביבוא או ברכישת רכב מחו"ל  - נדרשת ערבות כספית מהמעסיק (אם הוא מעסיק ישראלי), שאצלו הוא מועסק, והתחייבות המעסיק להבטחת תשלום המסים במידה ויוכח שהרכב לא ייצא בתום "תקופת העסקתו" או שלא שולמו עליו מלא המסים החלים, יפקיעו ערבות זו .

• תייר המחזיק באשרת כניסה, ויזה עבודה ב/1, או ויזת מתנדב ב/4 - תידרש "ערבות בנקאית" בגובה
100 % מהמסים החלים על הרכב להבטחת תשלום המסים במידה ויוכח שהרכב לא יצא או שלא שולמו עליו מלא המסים החלים, יפקיעו ערבות זו .
 
 
 מה היא ערבות בנקאית ?

הפקדת כסף מזומן בנאמנות עבור מי שדורש זאת, ובתמורה לכך הבנק מנפיק עבורך מסמך המאשר על הפקדת הכסף עבורם כעירבון לקיום דרישתם ושולח אישור על הפקדת העירבון בנאמנות עבורם. וניתן יהיה לגבות בכל עת בהפרת קיום ההסכם.
שים לב! הערבות הנדרשת בייבוא רכב הינה להבטחת תשלום המסים ותוחזר לאחר הוצאת הרכב מישראל במועד. הערבות תיגבה רק במקרה שאינך יכול לממש את התחייבותך להוציא את הרכב מישראל במועד.


תנאים נוספים בנושא זכאות לייבוא ו/או רכישה רכב בישראל.

                             •  במידה ותרצה לצאת מישראל ללא רכבך בתוך תקופת הזכאות, וחזרתך לישראל תהיה לפני תום תקופת הפטור של הרכב, תוכל להשאיר את רכבך בישראל, ובתנאי שתודיע על כך בכתב לגובה המכס שבאזור מגוריך על מקום הימצאותו של הרכב בזמן שהותך בחו"ל.
• בסיום תקופת הזכאות אין היתר להעביר בעלות הרכב מתייר לתייר, אלא עליך להוציאו מישראל מיידית או לשלם את מלוא גובה המסים החלים.
• במידה והוצאת את הרכב מישראל בתוך תקופת הזכאות וחזרת לישראל עם הרכב בתוך תקופת הזכאות, זכאותך לא תבוטל.
אולם במידה והוצאת את הרכב מישראל בתוך תקופת הזכאות וחזרת לישראל לאחר תקופת הזכאות, תהיה זכאי שוב לפטור ממס רק בתנאי ששהית עם הרכב בחו"ל לפחות שלושה חודשים ברציפות מזמן סיום תקופת הזכאות הקודמת .
• במידה ומימשת תקופת זכאות, לא תוכל לממש זכאות נוספת (אפילו על רכב שונה), אלא רק לאחר עזיבתך מישראל לכל הפחות שלושה חודשים ברציפות .
• במידה שאבד, נגנב, נשרף הרכב בתוך ימי זכאותו תהיה חייב בתשלום כל המיסים החלים, לכן  עליך לדאוג לבטח את הרכב בערכו המלא, כולל המסים החלים.
• רכב המיובא מחו"ל ועומד לרשותו של אדם שהינו תושב קבע בחו"ל, יהא פטור מלוחית זיהוי ישראלית עד שנה מיום כניסת הרכב לישראל, כעבור שנה במידה וניתן לך רשות להישאר עם הרכב, עליך לרשום את הרכב במשרד הרישוי בישראל ולנוע עם מספר צהוב ישראלי שינתן לך בעת רישומו. 
במידה ויצא התייר למשך שנה ברציפות קודם סיום שנת שהיית הרכב בישראל, מעמדו יישאר כתושב קבע בחו"ל, ויהא פטור שוב במשך שנה נוספת מלוחית זיהוי ישראלית. 


התנאים הנוספים לצורך רישום הרכב בישראל לאחר זמן ההיתר: 
 
חשוב להגיש את הבקשה לרישום רכב כחודש לפני תום תקופת ההרשאה.
   
             * לשלם את מלוא גובה המסיים החלים
בזמן הרישום הרכב בישראל.
טרם חלפו לרכב 48 חודשים ממועד יצורו, ולאופנוע 24 חודשים.
* התקנת לוחית זיהוי ישראלית. 
* אישור ייבוא ועמידה בתקנים ממחלקת תקינה במשרד התחבורה.

דע! כי רכב שמסיבה כלשהי לא יאושר רישומו בארץ ע"י משרד התחבורה, למשל, הגה בצד ימין, לא יוכל להמשיך לנוע בארץ, ויהיה עליך לייצאו מן הארץ. אשר על כן, מומלץ לבדוק לפני יבוא הרכב האם יאושר רישומו במשרד הרישוי.המסמכים הנדרשים לייבוא או רכישת רכב, או להארכת התקופה להשארתו בישראל? להדפסה לחץ כאן.

אם הינך מבקש לייבא רכב או לרכוש רכב בישראל ללא תשלום מסים, או להאריך את תקופת השארת הרכב בישראל מעבר לזמן המותר, עליך לפנות לאגף המכס עם המסמכים הבאים:

                         •  הצגת דרכון ואשרה בתוקף. 
•  הצגת רישיון נהיגה זר בתוקף על שם התייר או בת-זוגו התקף בישראל לסוג הרכב המיובא, במידה ושהיית יותר משנה בארץ והנך נצרך להמר את רישיונך הזר לרישיון ישראלי יהיה עליך להציג רישיון נהיגה ישראלי. להמרה עיין במדריך להמרת רישיון
•  ערבות כספית או בנקאית במידה ויידרש.
  הצגת רשיון רכב מחו"ל בתוקף .
  הצגת תעודת ביטוח חובה בתוקף לרכב.
•  לוחיות זיהוי (מארץ המוצא) לרכב המיובא.
•  תעודת תקינות ורישיון רכב ממשרד הרישוי במידה ויידרש.
•  תייר סטודנט – אישור ממוסד הלימודים.
•  תייר איש דת – אישור, והתחייבות ממוסד הדת על קיום התנאים.
•  תייר עיתונאי - אישור, והתחייבות מעסיקו על קיום התנאים. והצגת תעודה בתוקף מטעם לשכת העיתונות הממשלתית
•  בקשה מנומקת - במקרה של בקשה להארכת התקופה.
•  יש למלא טופס הצהרת יבואן רכב אישי- (טופס 21 ). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן. קבלת מידע :

לקבלת מידע בישראל - ניתן לפנות למשרד מכס הקרוב לאזור המגורים.
לפונים מחוץ לארץ  ניתן לפנות בכתב לבתי-המכס :
לפניות מארה"ב - לבית-המכס חיפה.
לפניות מארצות אירופה - לבית-המכס אשדוד.
לפניות מהארצות האחרות - לבית-המכס מרכז.
כמו-כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: yishi@customs.mof.gov.il

 

יצירת קשר :
 

רשימת בתי המכס ליצירת קשר :

בית המכס ירושלים - רח' כנפי נשרים 66, ירושלים, 02-6545555.
בית המכס מרכז - ישראל גלילי 3א, ראשון לציון, 03-9421666.
בית המכס חיפה - שער הנמל 3, חיפה, 04-8354811.
בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד, 08-8510610.
בית המכס נתב“ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד, 03-9751111.
בית המכס אילת - נמל אילת, אילת, 08-6383888.

שאלות ותשובות:
למשך כמה זמן אוכל לממש זכותי בהטבות מכס
תשובה:
עד שלושה חודשים מיום הכניסה לישראל
האם אחר רשאי לנהוג ברכב של התייר
תשובה:
אחר רשאי לנהוג, בתנאי שהתייר ובת זוגו שוהים עימו ברכב
האם תייר סטודנט צריך להשאיר ערבות
תשובה:
צריך להשאיר ערבות כספית ויתכן שידרש בנוסף ערבות בנקאית
במידה וארצה לצאת מישראל בתוך תקופת הזכאות, וחזרתי לישראל לפני תום תקופת הפטור של הרכב, האם אוכל להשאיר את הרכב בישראל
תשובה:
עליך להודיע על כך בכתב לגובה המכס באזור מגוריך על מקום הימצאו של הרכב בזמן שהותך בחו"ל.
בסיום תקופת הזכאות האם יש היתר להעברת בעלות על רכב מתייר לתייר
תשובה:
לא, אלא עליך להוציאו מישראל מיידית או לשלם את מלוא גובה המסים.
הוצאתי את הרכב מישראל בתוך תקופת הזכאות וחזרתי לישראל עם הרכב בתוך תקופת הזכאות, האם זכאותי תבוטל
תשובה:
לא
הוצאתי את הרכב מישראל בתוך תקופת הזכאות וחזרתי לישראל לאחר תקופת הזכאות, האם אוכל לשוב עם הרכב בפטור ממסים
תשובה:
כן, תהיה זכאי שוב לפטור ממס בתנאי ששהית עם הרכב בחו"ל לפחות שלושה חודשים ברציפות מזמן סיום תקופת הזכאות הקודמת .
הרכב אבד, נגנב, נשרף בתוך ימי זכאותי האם אני חייב בתשלום כל המיסים החלים
תשובה:
כן, לכן עליך לדאוג לבטח את הרכב בערכו המלא, כולל המסים החלים.
האם הרכב חייב להיות מיועד לשימוש אישי בלבד
תשובה:
כן, לא ניתן להעביר את הרכב לשימושו של אחר לפני תום תקופת הזכאות, בתמורה או שלא בתמורה.
האם הרכב פטור מהתקנת לוחית זיהוי ישראלית
תשובה:
פטור מלוחית זיהוי ישראלית עד שנה מיום כניסת הרכב לישראל.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט