יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך בנושאים הקשורים לאספקת המים במגוריכם

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושאים הקשורים להספקת המים מגוריכם:

              • שינו מחזקים.
• עדכון נפשות וחשיבותו.
• חריגה בצריכה כתוצאה מנזילה.
• בקשה לבירור חשבון המים.

• אופן תשלום חשבון המים.מה הוא תאגיד מים?
 
תאגיד מים - היא חברה שתפקידה לספק שירותי מים וביוב ומופקדת על פיתוח, הרחבה, הפעלה ואחזקה של רשתות המים, הביוב והניקוז. של הרישות בהם הם הופקדו כאחראים. כיום בישראל פועלים חמשים וחמש תאגידים .
תשלום חשבון המים מונפק אחת לחודשיים על פי קריאת מונה ונשלח לתיבת הדואר של הצרכן , או למייל האישי שלכם, אופן תשלום החשבון עיין בסוף המדריך איחור תשלום חשבון המים תגרור הפרשי הצמדה וריבית, ואף עלולים להינקט נגדכם הליכי הוצאה לפועל .
מכיון שלכל תאגיד ישנו טפסי הגשה שונים , על מנת שתמצאו את הטופס המתאים לחצו כאן לרשימת התאגידים והאתרים שלהם. כמו כן תוכלו להעזר בנו בקבלת כל טופס שתידרשו.
 
חדש בחברת הגיחון! חשבונית בארבע שפות חוץ מהשפה העברית – אנגלית, רוסית, אמהרית, ערבית. כל שעליך לעשות, ליצור קשר עם נציג חברת הגיחון, ולבקש את החשבונית בשפה המתאימה לך.
 

שינוי מחזיקים: 
 
במידה שקנית או מכרת נכס, וכמו כן במידה שיצאת מנכס או נכנסת לנכס בשכירות. חובה על מי שנכנס לנכס, או עוזב את הנכס, להודיע על כך לחברת המים בכתב.

זכור! אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב בחשבון המים על המחזיק ה"יוצא".

המסמכים הנדרשים לשינוי מחזיקים :

במידה שקנית או מכרת נכס:

              1.  יש למלא טופס שינוי מחזיקים. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או לחץ כאן לקישור רשימת אתרי התאגידים.
2.  חוזה מכר (דף ראשון ואחרון) חתום בידי שני הצדדים (המוכר-והקונה).
3.  צילום ת.ז. לרבות הנספח או דרכון של שני הצדדים.   
   
 
במידה שיצאת מנכס או נכנסת לנכס בשכירות:

             
1.  יש למלא טופס שינוי מחזיקים. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או לחץ כאן לקישור רשימת אתרי התאגידים.
2.  חוזה שכירות (דף ראשון ואחרון) חתום בידי שני הצדדים (השוכר-והמשכיר).
3.  צילום ת.ז. לרבות הנספח או דרכון של שני הצדדים. 

דע!
במידה ועזבת את הנכס וביקשת להסיר את שימך מהחיוב , לאחר שיוסר שמך, החשבון ירשם על שם הבעלים (המשכיר) שזוהה בחוזה השכירות, אלא אם כן יצורף אישור טופס שינו מחזקים החתום בשמו של  משכיר חדש בצירוף המסמכים הנדרשים לעיל, אז החיוב יעבור על שם המשכיר החדש. חובה על עוזב הנכס  להשאיר פרטי התקשרות במשרדי התאגידי על מנת שיכלו להסדיר עמו את החוב במידת הצורך.


עדכון נפשות וחשיבותו:
 
מספר הנפשות המינימלי ביחידת דיור נקבע על שתי נפשות באופן אוטומטי גם אם ישנו דייר יחיד בדירה.
מחיר המים בדיור ביתית עומד על 3.5 קוב לנפש לחודש לחיוב בתעריף הנמוך 6.552 ש"ח (כולל מע"מ) מעבר לקצבה זו, כל קוב נוסף תחויב בתעריף הגבוה 12.40 ש"ח (כולל מע"מ).
במידה ומספר הנפשות המתגוררות בנכס גדול יותר, על הצרכן חלה אחריות לעדכן את חברת המים על מספר הנפשות, בכדי שיוכל לקבל תוספת קובים לפי תעריף מים במחיר הזול.

המסמכים הנדרשים לעדכון נפשות: 
 
                                                  1.  יש למלא טופס עדכון נפשות. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או לחץ כאן לקישור רשימת אתרי התאגידים.
2. צילום ת.ז. ונספח של כל המתגוררים בנכס, (ילדים מתחת לגיל 18 מופיעים בספח של ההורים). בדרך כלל רשות המים מעדכנת את הנפשות בנכס באופן אוטומטי את הרשומים בנכס זה במרשם האוכלוסין. במידה והמבקש לא רשום בנכס במרשם האוכלוסין עליו לצרף כל מסמך המאשר שיכות לנכס כגון: חוזה שכירות, או חשבון ארנונה וכד'. כמו כן עליו להציג אישור מספק המים בו הוא רשום במרשם האוכלוסין שאינו רשום אצלם כצרכן המתגורר בנכס לצורך הוכחה שאינו מקבל כפל הטבות.
בעלי דרכון זר החפצים לעדכן את מספר נפשות בנכס עליהם לצרף צילום דרכון עם אשרת ויזה בתוקף.  במידה ובעל הדרכון הזר נמצא בנכס המושכר מאזרח ישראלי יצרף בנוסף מסמך המאשר שהינו מתגורר בנכס. כגון: חוזה שכירות.

זכור!
עם פקיעת הוויזה יוסר שמו של בעל הדרכון הזר מהנכס באופן אוטומטית מקבלת זכאות לתעריף נמוך.

עובד זר עליו לצרף תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים, או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991. 

לידיעתך! ישנם זכאים המוכרים בביטוח הלאומי, משרד הביטחון, רשות לניצולי שואה, שניתן להם הנחה בחיוב חשבון המים אשר המשרדים הנ"ל דואגים להעביר לחברת המים את אישור זכאותם.


חריגה בצריכה כתוצאה מנזילה:
 
במידה והיה לך נזילה במערכת המים ובעקבותיה נדרשת לשלם מים בתעריף גבוה עקב צריכה החריגה בכמות המים. יש למלא טופס בקשה לזיכוי מיוחד בשל נזילה, כדי לקבל התחשבות במצבך ולהעניק לך תעריף מוזל על החריגה יש לצרף אסמכתאות (חשבונית/קבלה) על אישור תיקון הנזילה עד ששה חודשים מחיוב החשבון שבגינו הנך מבקש הכרה , הזיכוי יתקבל בחשבון הבא של חיוב המים. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או לחץ כאן לקישור רשימת אתרי התאגידים.

לידיעתך: חובה על תאגידי המים לדווח לצרכן במידה והתגלה בקריאת מד המים חריגה של תוספת 130 אחוזים מצריכתו הממוצעת ביחס לשש תקופות החיוב האחרונות (שנה האחרונה).


בקשה לבירור חשבון המים:
 
במידה שהנך מבקש לערער על חישוב צריכת המים המופיע בחשבון, מכיוון שאינו נראה סביר, ותבקש לברר אם ישנה תקלה בשעון המים, (ולא עקב נזילה), יש למלא טופס עריכת בירור, עד שלושים ימים מיום חיוב החשבון שבגינו הינך מבקש בירור ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או לחץ כאן לקישור רשימת אתרי התאגידים.
חובה על התאגיד לבצע בדיקה ולהשיב לצרכן תוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה על תוצאות הבדיקה שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו, במידה ותימצא טועה תחויב בתעריף הקבוע עבור בדיקה.


אופן תשלום חשבון המים
 
ניתן לשלם את חשבון המים באחת מהאפשרויות הבאות , לפניכם הבאנו אופן תשלום החשבון של חברת הגיחון, להיעזר באופן התשלום לשאר התאגידים לחץ כאן.

                    1.  בהגעה ישירה לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריכם עם חשבון המים שנשלח לכם, התשלום יתאפשר  במזומן בלבד.(כמו כן אפשר לגשת ישירות לחברת הגיחון הקרוב למקום מגוריכם).
2.  בטלפון, לנציג שירות (במענה אנושי) יש לחייג  02-5651111 (א' - ה' 8:00- 20:00 יום ו' עד 13:00),
לאחר מכן להקיש : 1# 2# לאחר מכן להקיש מס חוזה בן שבע ספרות ו * (לא חובה), 2#. (ניתן גם לשלם במענה אוטומטי).
כשהנציג יענה יש למסור את מס' חשבון, ומס הלקוח (לא חובה) , שם בעל החשבון ומס ת.ז. המופיעים על גבי החשבונית ופרטי כרטיס האשראי. לאחר התשלום ניתן לבקש אישור תשלום לכתובת מגוריך.
3.  באתר האינטרנט של חברת הגיחון , לקישור לחץ כאן
על מנת לשלם באתר הינך נידרש להזין מס חוזה ומספר לקוח המופיעים על גבי חשבון המים.
4.  בהוראת קבע חודשית מחשבון הבנק, על ידי מילוי ושליחת טופס מאושר על ידי הבנק. להורדת הטופס לחץ כאן  

שימו לב : במקרה של ניתוק המים, או עיקול חשבונות יש לפנות אל המוקד הטלפוני, כדי להסדיר את חיבור המים  ולהסיר את העיקול על חשבון הבנק, לפי העניין.


יצירת קשר:

בישראל קיימים 56 תאגידי מים שונים, שתפקיד התאגיד הוא לתת שירותי מים וביוב ברשות המקומיות בישראל שבו התאגיד אחראי, כמו כן התאגיד ממונה לגבות את תשלום חשבונות המים .  לרשימת התאגידים והאתרים שלהם
לחץ כאן

חברת הגיחון – תאגיד הביוב והמים בירושלים

חשוב ! בכל פניה עליך להזדהות עם מס' חוזה המופיע ע"ג החשבון, ומס' ת.ז. של בעל החשבון.
קבלת קהל : משרד ראשי: רחוב דרך חברון 101, ירושלים. בניין ביית אמות, קומה ב'. ימים א'-ה', בין השעות 8:00 ל 18:00, יום ו' בין השעות 8:00 ל 13:00 .
או ברח' ככר ספרא 1 (בבנין הערייה), ירושלים. קומה כניסה. ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 8:00 ל 13:00. ביום ד' בין השעות 15:00 ל 18:00
ניתן להתקשר מכל הרשתות גם בחיוג מקוצר: 2070*

לפנייה בטלפון : קווי:02-5651111 , או  122223450
לפנייה בפקס:02-5651294 , או במספר 15325651111
לפנייה באימייל : fax.moked@hagihon.co.il
לפנייה בדואר : חברת הגיחון, בית אומות, רחוב דרך חברון 101, ירושלים.
או חברת הגיחון, ת.ד.  10118  ירושלים91100.


 פניות הציבור:

לפנייה באימייל : eniyot@hagihon.co.ilp
לפנייה בפקס : 5651193 02.
שאלות ותשובות:
קיבלתי חשבון מים בסכום גדול מהרגיל מה עלי לעשות
תשובה:
ראשית עליך לבדוק שאין נזילה במידה ויש נזילה יש למלא טופס בקשה לזיכוי מיוחד בשל נזילה עיין במדריך
במידה והיה לי נזילה במערכת המים הביתי וקבלתי חשבון מים עם סכום גדול מה אוכל לעשות
תשובה:
במידה וגיליתה שיש נזילה יש למלא טופס בקשה לזיכוי מיוחד בשל נזילה עיין במדריך
אין לי נזילה והגיע לי חשבון תשלום גדול
תשובה:
יתכן והיה צריכת מים גבוהה של ועד הבית שמתחלק בין כל השכנים. במידה ולא, יש למלא טופס עריכת בירור עיין במדריך.
עזבתי נכס איך אוכל להסיר את שמי מחשבון המים
תשובה:
יש למלא טופס שינוי מחזיקים, בצירוף צילום ת.ז
נכנסתי לנכס איך אוכל לרשום את שמי בחשבון המים
תשובה:
יש למלא טופס שינוי מחזיקים, חוזה שכירות וצילום ת.ז
קבלתי חשבון שחלקו מחושב על תעריף גבוהה מה עלי לעשות
תשובה:
עליך לוודא שמיספר הנפשות המופיע בחשבון המים תואם למיספר הנפשות בפועל. להוספת נפשות עיין במדריך במידה ויש נזילה עיין במדריך
איך אוכל להשיג חשבון המים שלי
תשובה:
החשבון מגיע אחת לחודשיים לתיבת הדואר, ניתן לבקש בנוסף לקבלו למייל. או לפנות לשירות לקוחות ב*2070 בצירוף מספר חוזה, ופרטי בעל החשבון ומספר ת.ז.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט