יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לאזרח חוץ

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא ביטוח הלאומי התנאים, לקבלתו, ביטולו, ואופן תשלמו.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי.
גם אזרח חוץ יחשב כתושב ישראל לעניין זכאות בביטוח הלאומי בהתקיים התנאים האמורים, ראה להלן במדריך.
במידה והינך נחשב כתושב, ישנה חשיבות להירשם בביטוח הלאומי למרות שהינך רשום כבר בקופת החולים, וזאת מכיון שללא הסכמתו ואישורו של הביטוח הלאומי להכיר בך כתושב, קופת החולים אינה מחויבת  להעניק לך את כיסוי הגנה המלא הכלולים בסל הבריאות.
כמו כן לא תמיד קופת החולים מסכימות לבטח אפילו כיסוי בסיסי, וזאת עקב מצבך הרפואי או עקב גילך, בעוד שהביטוח הלאומי מחיוב לרשום כל אדם במידה והינו במעמד תושב ולחייב את קופות החולים לתת שרות רפואי מידי.
תשלום דמי ביטוח הלאומי והבריאות שהינך משלם למוסד לביטוח הלאומי פוטרים אותך מלשלם לקופת החולים בנפרד.
בכדי למנוע כפל תשלומים, מיד עם כניסתך לביטוח הלאומי עליך לוודא שקופת החולים מפסיקה לחייב אותך בתשלום.
במקרה שאדם הוכר כתושב/ת ישראל בביטוח הלאומי לתקופה רטרואקטיבית מיום הגשת בקשה לחברות, והחשיבו אותו כחבר מיום תחילת הששה חודשים של שהייתו בארץ עם אשרת ויזה בתוקף (ולעתים אף מיום הנפקת הוויזה), ובתקופה זו שילם במקביל לתשלום הביטוח הלאומי, שילם במקביל גם ביטוח רפואי באופן פרטי לקופת החולים, או שהיו לו הוצאות רפואיות אחרות שלא היו נכללות בהסדר קופות החולים, יהא זכאי לקבל החזר כספי על הוצאות אלה. עיין במדריך להחזר דמי ביטוח רפואי והחזר הוצאות רפואיות.
חובת התושב להסדיר את רישומו ומעמדו בביטוח הלאומי ולשלם חביותיו כסדרם, על מנת שזכויותיו לא ייפגעו.
תשלום חשבון דמי ביטוח הלאומי מונפק בשוברי תשלום עד סוף שנה לועזית ונשלח לתיבת הדואר, אופן תשלום החשבון עיין בסוף המדריך.
מכיון שבחלק מהמענקים על פי חוק הם מיועדים רק בשביל האישה, כגון: מענק לידה, קיצבת ילדים, יש לוודא שהאם הינה בעלת החשבון או שותפה בחשבון הבנק של הבעל, למדריך לפתיחת חשבון בנק בישראל לאזרח חוץ לחץ כאן.
 
לידיעתך: אזרח חוץ, במידה והנך כבר חבר בביטוח הלאומי, דאג להסדיר את חידוש הוויזה קודם סיום תוקפה במשרד הפנים ולעדכן זאת מידית שוב בביטוח הלאומי, כדי להימנע מהסרת חברותך וזכויותיך בביטוח הלאומי. למסמכים הנדרשים לאחר חידוש הוויזה ראה להלן.


מה הוא ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

ביטוח לאומי - משמש כמנגנון ברמות שונות של הגנה להגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי, במתן קצבאות והטבות שונות  כגון: מענק אשפוז ,מענק לידה , קיצבת לידה , דמי לידה, קיצבת ילדים, נפגעי עבודה. 
ביטוח בריאות (הנכלל בתשלום לביטוח הלאומי) - על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות. לכן כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים. המבוטח רשאי לבחור את קופת החולים אליה הוא רוצה להשתייך, והקופה חייבת לספק לו סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.
 

ההטבות הנכללות בסל הקצבאות בביטוח הלאומי
 
                                   •  תלמיד ישיבה, אברך - זכאי לקצבאות הבאות, כגון: ילדים, מילואים, נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, קצבת זקנה, פגיעה בעת התנדבות, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), אסירי ציון, נפגעי פעולות איבה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, שארים, תשלום ליילוד שאמו נפטרה בזמן הלידה.
•   סטודנט/ית - זכאי גם לקצבאות הבאות, כגון: אימהות, מזונות, הבטחת הכנסה.
•  עובד שכיר - זכאי גם לקצבאות הבאות, כגון: אימהות, פגיעה בעבודה, הבטחת הכנסה, אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק, ופירוק תאגיד.(למעט עובד שכיר שאינו תושב חוץ יהיה זכאי רק לקצבאות אימהות, פגיעה בעבודה, ופשיטת רגל של המעסיק). וכן עובד שכיר ועצמאי שגילו פחות מ 18 שנים הינו זכאי לקצבה רק בביטוח נפגעי עבודה.
 
ההטבות והגמלאות ניתנות על פי קריטריונים בהתחשבות בנתונים, כגון: זמן, מעמד, ולמצבם הכלכלי וכד'.


מתי אזרח חוץ יחשב כתושב ישראל לעניין זכאותו בביטוח הלאומי ?
 
למרות שכל "תושב ישראל" זכאי לסל ביטוח הלאומי וביטוח בריאות, חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב/ת ישראל. בתי המשפט קבעו שתושב ישראל נחשב אדם שמרכז חייו בישראל. על מנת שאדם ייחשב כתושב ישראל עליו לעמוד בתנאים הבאים:

                        
1.  עליו להחזיק באשרת שהייה חוקית בישראל המקנה תושבות (אזרחות ישראלית, אשרת ישיבת קבע וכד') כמופיע לקמן, וששוהה בישראל עם אשרה זו  183 ימים רצופים, או אינם רצופים בתוך תקופת 12 חודשים (זמן זה נקרא תקופת המתנה) .
2.  עליו לעמוד במבחן "מרכז חיים". כגון : מקום מגוריו בפועל הוא בישראל. האדם המבקש תופס את ישראל כמרכז חייו, ככל שיוכיח שמרכז חייו בישראל משמעותי ומבוסס יותר, כך הסיכוי רב יותר שאכן יוכר כתושב ישראל.  
 
מרכז חיים בישראל הם, כגון: מקום מגורים הקבוע של האדם נמצא בישראל. מקום מגורים הקבוע של המשפחה נמצא בישראל. מקום בו מתחנכים הילדים נמצא בישראל. מקום עבודה העיקרי נמצא בישראל.
אדם המבקש להיות מוכר כתושב ישראל ולהיות חבר בביטוח הלאומי, יתבקש למלא טופס שאלון לקביעת תושבות (בל/625) לראש המשפחה, וטופס שאלון לרישום נפש (ב/ל 1050) (טופס בנפרד לכל נפש עד גיל 18) בצירוף מסמכים הנדרשים המפורטים לקמן .
בביטוח הלאומי יבחנו את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי מידת הצורך, ככל שההוכחות תהיינה משכנעות יותר (שהינך מעונין לגור מגורי קבע בישראל), כך יקדים הביטוח הלאומי להכיר באדם כתושב ישראל.

דע! כדי להיחשב כתושב בביטוח הלאומי היא רק אם סיבת שהותך בישראל היא, במידה ובדעתך לגור מגורי קבע בישראל.

זכור: כי הינך רשאי להגיש בקשתך לביטוח הלאומי להכיר בך כתושב ישראל רק לאחר זמן תקופת המתנה של שהות בארץ לפחות 183 ימים רצופים או שאינם רצופים תוך 12 חודש מיום קבלת אשרת הויזה המאושרת . 


מהו חישוב זמן תקופת המתנה ?
   
 לאחר קבלת אשרת ויזה כדי להיחשב כתושב, על המבקש לשהות בישראל לפחות 183 ימים רצופים או שאינם רצופים תוך 12 חודש מיום קבלת האשרה. 


סוגי אשרות המקנות זכאות לבקשת חברות בביטוח הלאומי. 
   
בעלי אשרות מסוג א/1, א/2, א/5.  ו- א/4 נלווה ל- א/2, - זכאים בתנאים הנזכרים לעיל. 
למרות זאת גם בעל/ת אשרת ב/1 ואף עובדת זרה וכן מי שנשואה לבעל אשרה מסוג זה – זכאית בביטוח הלאומי לזכויות סוציאליות בלבד (מענק אשפוז, מענק לידה, קצבת לידה, קצבת ילדים) ובתנאי שעבדו היא או בן זוגה 6 חודשים רצופים בישראל ובתנאי שילדה בישראל.
כמו כן יהיו זכאים בביטוח הלאומי מפני פגיעה בעבודה, ביטוח מפני פרוק תאגיד או פשיטת רגל של המעסיק.


מה הם המסמכים הנדרשים לקבלת ביטוח הלאומי ? להדפסה ההוראות לחץ כאן
 
לאחר שהינך עומד בהגדרת תושב ישראל, על מנת להירשם לביטוח הלאומי הינך נדרש:

                    
1. מילוי טופס "שאלון לרישום נפש" (ב/ל 1050) בנפרד לכל נפש המצורפת לבקשה, ולצרף העתק נוסף של הטופס, את הטופס יש למלא בשפה העברית. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן 
2. מילוי טופס "שאלון לקביעת תושבות" (ב/ל 625) טופס יחיד לראש המשפחה המבקש, את הטופס יש למלא בשפה העברית. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן 
3. הצגת דרכון ושני העתקי צילומי דרכון ואשרת שהייה בתוקף לכל נפש המצורפת לבקשה. (צילום נפרד לכל נפש).
4. תמונת פספורט לכל נפש המצורפת לבקשה.
5. דף פירוט כניסות ויציאות מקורי לכל נפש המצורפת לבקשה,(הניתנת במשרד הפנים בנוכחות אישית של המבקש).
6. פרטי חשבון בנק פעיל בישראל משותף של בני הזוג להעברת הקצבאות.
7. צילום חוזה שכירות בתוקף (לפחות לשנה).
8. אישור לימודים מהמוסד בו לומד בו מצוין סכום המלגה לראש המשפחה המבקש .
9.  הצגת תעודת נישואין וצילום תעודת נישואין .
10. לילדים המצורפים בבקשה, יש לצרף תעודת לידה . 

לצירוף ילד/ה בלבד .

              1.  הצגת דרכון וצילום דרכון של הנולד.
2.  מלוי טופס רשום נפש (ב/ל 1050), ולצרף העתק נוסף של הטופס. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן 
3.  מלוי טופס תביעה לקצבת ילדים(ב/ל 5025). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן 
4.  תעודת לידה .
5.  דף פירוט כניסות ויציאות, של הילד/ה ושל ההורים (הניתנת במשרד הפנים בנוכחות אישית של המבקש).
6.  הצגת דרכון וצילום דרכון ואשרת שהייה בתוקף של ההורים.

הטפסים הנדרשים לאחר חידוש הוויזה שפקעה, למי שכבר הינו חבר בביטוח הלאומי.

              1.  הצגת דרכון וצילום דרכון ואשרת שהייה בתוקף החדשה.
2. במקרים מסוימים יידרש אף דף פירוט כניסות ויציאות מקורי (הניתנת במשרד הפנים בנוכחות אישית של המבקש).

לתשומת לבך:
משך זמן הטיפול הינו כחודשיים. 


גובה תשלום ביטוח הלאומי:
   
תשלום דמי ביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים על פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות כלל.

                    
•  תלמיד/ה (סטודנט/ית) או תלמיד ישיבה, אברך - דמי הביטוח הלאומי לחודש הוא 22 ש"ח, תשלום נוסף לביטוח בריאות הוא 103 ש"ח. סך הכולל לחודש הוא : 125 ש"ח. 
•  מבוטח/ת שאינו עובד (למעט עקרת בית שבן זוגה מבוטח וכלולה בתשלומו) - דמי הביטוח הלאומי לחודש הוא 67 ש"ח, תשלום נוסף לביטוח בריאות הוא 103 ש"ח. סך הכולל לחודש הוא: 170 ש"ח.
•  מבוטח/ת שאינו עובד ויש להם הכנסות - על סכום הכנסה של עד 60% מהשכר הממוצע במשק (5804 ש"ח), ישלם 268 ש"ח דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 290 ש"ח. 
על סכום הכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע (מ 5805 ש"ח) ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (43,240), ישלם %7 דמי ביטוח לאומי, ו- % 5.00  דמי ביטוח בריאות סה"כ 12%.
•  עובד/ת עצמאי/ית  - עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, התשלום הנגבה מהביטוח הלאומי הינו על פי השכר שדיווח בטופס דין וחשבון , לפי החישוב דלהלן: 
על סכום הכנסה של עד 60% מהשכר הממוצע במשק (5804 ש"ח), ישלם 268 ש"ח דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 290 ש"ח. 
על סכום הכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע ( מ 5805 ש"ח ) ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (43,240), ישלם 12.83% דמי ביטוח לאומי, ו- % 5.00  דמי ביטוח בריאות סה"כ 17.83% . 

זכור:
בסוף כל שנה מקבל הביטוח הלאומי דו"ח שומא שנתי ממס הכנסה. במידה ולפי החישוב ימצא שהכנסותיך מעטות מהשכר שהגשתה, חשבונך יזוכה. במידה וימצא שהכנסותיך גבוהות מהשכר שהגשתה חשבונך יחויב בהפרש. 
עובד/ת שכיר/ה - על המעסיק חלה חובה לשלם דמי ביטוח עבור העובד השכיר, על פי הכנסותיו, ולנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משכר העובד.
שכיר - תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר שאינו משלם את דמי הביטוח עבורו, חייב בתשלום עבור עצמו.

לתשומת לבכם: במידה ושני בני הזוג אינם עובדים חיוב התשלום החודשי המופיע לעיל יהיה רק על הבעל, ובת זוגו פטורה מתשלום. אולם באופן והאשה עובדת, על המעסיק לנקות דמי הביטוח ממשכורתה, והבעל חייב בתשלום דמי ביטוח בכל מקרה.  

       
הפטורים מתשלום דמי ביטוח 

                         •  עקרת בית – אישה הנשואה למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, ואינה עובדת מלבד משק ביתה הפרטי (אולם עקרת בית המקבלת קצבת זקנה או שמשולמת לבן זוגה תוספת לקצבת זקנה חייבת בתשלום).
•  עובד/ת - מעסיקם חייב לשלם עבורם דמי ביטוח לאומי במשך זמן תקופת עבודתם (כולל סכום שמנוכה משכר העובד). ולא ייפגעו זכויותיהם עקב פיגור המעביד בתשלום דמי הביטוח.
•   נכה - מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, וכן מי שמקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות – בעד התקופה בה הוא מקבל את הקצבה (גם אם יש לו הכנסה אחרת).
•   עולה -  שנעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62.
•  תושב ישראל השוהה במדינת אמנה -  ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. אולם, על דמי ביטוח בריאות חלה עליו חובת התשלום על אף שהותו במדינת האמנה.
נטול כל הכנסה, גובה דמי ביטוח הבריאות שעליו לשלם יהיה בשיעור מינימלי. 

להלן הפטורים מדמי ביטוח ובתנאי שאין להם הכנסות מעבודה ולא ממקורות אחרים, או שיש להם הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק 473 ש"ח).

             
•  מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מגוף ציבורי אחר  - (חוץ מאדם המקבל דמי אבטלה בעד חודש מלא).
• עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) – זכאים לפטור בעד תקופה של 12 חודשים מיום עלייתם ארצה.   


הפסקתי להיות תושב ישראל ואני עוזב את ישראל, מה עלי לעשות ? 
   
בכדי לבטל את תושבתך ולהיות פטור מחיוב תשלומי הביטוח הלאומי, עליך למלא טופס לביטול תושבות קודם צאתך מישראל בסניף הקרוב למקום מגוריך. להדפסה לחץ כאן 
במידה והיגרת לחו"ל, או שחזרת לחו"ל, ולא הספקתה לבטל תשובתך קודם יציאת לחו"ל, בכדי שלא תחויב בחיובים נוספים, עליך לשלוח את פנייתך בפקס, 
על מנת לברר את מספר הפקס השייך לסניפך, עליך ליצור קשר במוקד הטלפוני לשוהים בחו"ל שמספרו: 972-8-9369669 (השירות ניתן בימים א" – ה" בין השעות 8:00 – 15:00). כמו כן ניתן לוודא שהפקס התקבל ולהמשך הטיפול.


אופן תשלום חשבון דמי ביטוח הלאומי.
 
ניתן לשלם את חשבון הביטוח הלאומי באחת מהאפשרויות הבאות: 
 
                     1.  בהגעה ישירה לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריכם עם שובר לתשלום שנשלח אליכם, התשלום יתאפשר במזומן בלבד.
2.  בטלפון על ידי נציג שירות (במענה אנושי) יש לחייג  6050* (א' - ה' 8:00-17:00 ), 
לאחר מכן יש להקיש 1#, 1#, לאחר מכן להקיש מס' תעודת זהות ו #, לאחר מכן הקישו קוד סודי בן ארבע ספרות ו # (לא חובה),1#, 2#. 
3. בהוראת קבע חודשית מחשבון הבנק, על ידי מילוי ושליחת טופס המאושר על ידי הבנק. להורדת הטופס לחץ כאן 
בעת מענה מהנציג, יש למסור את שם המבוטח ומס' תעודת הזהות המופיעים על שובר התשלום, ופרטי כרטיס אשראי לתשלום. לאחר אישור התשלום ניתן לבקש שובר על אישור התשלום שיישלח לכתובת מגוריך. 
 
זכור! לא ניתן לשלם את החשבון החודשי הקבוע באתר הביטוח הלאומי.


קוד סודי.
   
בכל פנייה טלפונית לבירור בביטוח הלאומי עליך להזדהות מלבד מספר תעודת הזהות הזמנית שמופיעה בהודעת אישור רישומך לביטוח הלאומי, בנוסף עליך להזדהות בקוד סודי בן ארבע ספרות, שניתן לקבלו באחת מהדרכים הבאות:
 
                         1. בהגעה ישירה לסניף הקרוב למקום מגוריך.
2. בטלפון, על מנת שישלח לך הקוד הסודי בדואר לכתובת המגורים שלך, (הטיפול יכול לארוך כשבוע).
יש לחייג  6050* לנציג שירות (במענה אנושי) (א' - ה' 8:00-17:00 ), לאחר מכן יש להקיש 1#, 1#, לאחר מכן להקיש מס' תעודת זהות ו #, כוכבית, 1#, 2#. בעת מענה מהנציג יש למסור את שם המבוטח ומס' תעודת הזהות המופיעים על גבי מסמכי הביטוח הלאומי.
3.  באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, על מנת שיישלח אליך הקוד הסודי בדואר, לכתובת המגורים שלך, (הטיפול יכול לארוך כשבוע) .לקישור לחץ כאן .יש למלא מספר תעודת זהות, ותאריך לידה מלא.


ליצירת קשר :

המוסד לביטוח הלאומי 
לבירורים בכל נושא בביטוח הלאומי ניתן להתקשר מכל טלפון  6050* לבירור אישי חובה להזדהות עם קוד סודי בן ארבעה ספרות (אותו ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי).

קבלת קהל-סניף ירושלים : 
רחוב "בן שטח" 4 , ירושלים, מיקוד 9414704. 
בימים א' ג' ה' בין השעות 8:00-12:30 (עובד שכיר. עובד עצמאי. זקנה ושאירים).
ביום ב' 15:00-17:00 (עובד עצמאי בלבד).
רחוב "בן סירא" 20, ירושלים.
בימים א' ג' ה' בין השעות 8:00-12:30 (ילדים .אמהות. מזונות. סיעוד. מילואים. נכות כללית. ילד נכה. שרותים מיוחדים. ועדה רפואית. נפגעי עבודה. ניידות. נפגעי איבה. הבטחת הכנסה ואבטלה).

קבלת קהל- סניף ביתר עילית : 
רחוב רבי עקיבא מספר 17, מיקוד 99879   
בימים ב' ד' 8:00-13:00.בימים ב' ד' בין השעות 15:00-17:00.(נפגעי עבודה. ילדים. אמהות. ומילאים).
שאלות ותשובות:
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט