יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך להטבות וקיצבאות בביטוח לאומי בנושא לידה לאזרח חוץ

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר המפרט את המענקים הניתנים מהמוסד לביטוח הלאומי הקשורים ללידה אופן הגשתם וקבלתם. פירטנו את ההטבות והקצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי לפי סדרם מלידת התינוק/ת.

חדש! תכנית חיסכון לכל ילד לפרטים ניתן לראות בסיום המדריך.

              * מענק אשפוז 
מענק לידה 
* קיצבת לידה 
* דמי לידה
דמי לידה לאב 
* שמירת הריון 
* קיצבת ילדים
תכנית חיסכון לכל ילד 


זמן הטיפול בבקשה יכול לארוך כחודשיים. התשלומים והמענקים מועברים לחשבון הבנק כל חודש. מכיון שבחלק מהמענקים על פי חוק הם מיועדים רק בשביל האישה, כגון: מענק לידה, קיצבת ילדים, יש לוודא שהאם הינה בעלת החשבון או שותפה בחשבון הבנק של הבעל, למדריך לפתיחת חשבון בנק בישראל לאזרח חוץ לחץ כאן.

חיוב תשלום דמי ביטוח הלאומי מונפק בשוברי תשלום עד סוף השנה הלועזית ונשלח לתיבת הדואר, אופן תשלום החשבון עיין בסוף המדריך, וחובת התושב להסדיר את רישומו ומעמדו בביטוח הלאומי ולשלם חביותיו כסדרם, על מנת שזכויותיו לא ייפגעו.
למרות שזכאות ביטוח הלאומי ניתן לתושב ישראל, ישנם מענקים שניתנים גם למי שאינו מוגדר כתושב ישראל במידה שעבדה היא או בן זוגה שש חודשים בישראל.

מי נחשב כתושב ישראל לעניין זכאות בביטוח הלאומי
עיין במדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץ.

לידיעתך: אזרח חוץ, במידה והנך כבר חבר בביטוח הלאומי, דאג להסדיר את חידוש הוויזה קודם סיום תוקפה במשרד הפנים ולעדכן זאת מידית שוב בביטוח הלאומי, כדי להימנע מהסרת חברותך וזכויותיך בביטוח הלאומי.

זכור!
מילוי הטפסים הנדרשים בביטוח הלאומי יהיו בשפה העברית בלבד.


מהו מענק אשפוז ? 

מענק אשפוז – הוא תשלום הוצאות אשפוז בבית החולים בגין לידה והשתתפות עבור הוצאות הלידה והאשפוז של היולדת והתינוק/ת. מענק זה ניתן אף אם הלידה נעשתה מחוץ לישראל. או בבית החולים שאין הסכם עם הביטוח הלאומי, ובלבד שסכום זה לא יעלה על סכום מענק האשפוז שנקבע בחוק.
כמו כן תוספת מענק עבור אשפוז פג ניתן בתנאי שמשקל היילוד עד 1,750 גרם ובתנאי שהיילוד אושפז לפחות ארבעה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במחלקת פגייה. 
הזכאות לקבלת מענק אשפוז הינו אף עם היא ו/או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל.
כמו כן גם מי שאינם מוגדרים כתושבי ישראל תהיה זכאית למענק אישפוז, בתנאי שהיא/ או בן זוגה עובד/ת כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים עם היתר ויזת שהייה ועבודה בארץ ובתנאי שילדה בישראל.

אופן הגשת התביעה למענק אשפוז: 
 
מענק אשפוז משולם ישירות לבית החולים בישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי והתביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי באמצעות בית החולים בו האישה ילדה. על היולדת לגשת ישירות למחלקת רישום לידה לקביעת תור חודש קודם תאריך הלידה המשוער ולהביא עמה אל בית החולים את הדרכון שלה ושל בן זוגה, ומסמך המעיד על חברות במוסד לביטוח לאומי (במידה וקיים).
בשעת רישום ללידה, בית החולים ימסור לכם טופס עבור הביטוח הלאומי(ב/ל 303) לאחר מכן עליהם למלאו ולמסרו לביטוח הלאומי על מנת שיאשר את מענק האשפוז והלידה. לאחר אישור המענק, הביטוח הלאומי יסדיר את התשלום עבור הלידה ישירות עם בית החולים.
במידה ואחד מבני הזוג נמצא בתוך פרק זמן תקופת המתנה (183 ימים) לקביעת תושבות בביטוח הלאומי, יידרש מהיולדת להשאיר ש'ק פיקדון בבית החולים בעת רישום הלידה בעת רישום הלידה עד לפריעת החוב לבית החולים על ידי הביטוח הלאומי בתום ה 183 ימים לכשתאושר לה התושבות הכוללת את תקופת זמן הלידה (באחריות היולדת לדאוג להירשם בביטוח הלאומי מיד עם סיום זמן תקופת ההמתנה). להוראות רישום לביטוח הלאומי עיין במדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץ.
מי שמוגדרת כתושבת ישראל שילדה בחו"ל, או שילדה בארץ בבית חולים שאין לביטוח הלאומי הסכם עמו, עליה להגיש תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (ב/ל300) לביטוח הלאומי הקרוב לאזור מגוריה ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
מי שאינה תושבת ישראל הנשואה לתושב ישראל, או שהיא ובן זוגה עובדו שש חודשים בישראל, עליהם להסדיר את זכאותם למענק אשפוז בסניף הקרוב למקום מגוריהם.

גובה סכום מענק אשפוז:

תשלום עבור מענק האשפוז הוא עד סכום של 13,186 ש"ח, 
תוספת תשלום עבור אשפוז פג הוא עד לסכום של 209,184 ש"ח .


מהו מענק לידה ? 

מענק לידה - הוא תשלום שהיולדת מקבלת עבור השתתפות בהוצאות (הפרטיות) הראשונות הכרוכות בלידת תינוק/ת. מי שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים זכאית למענק לידה מיד לאחר הלידה .מענק זה ניתן אף אם הלידה נעשתה מחוץ לישראל. או בבית החולים שאין הסכם עם הביטוח הלאומי.
הזכאות לקבלת מענק לידה הינו עם היא ו/או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל.
כמו כן גם מי שאינם מוגדרים כתושבי ישראל תהיה זכאית למענק לידה, בתנאי שהיא/ או בן זוגה עובד/ת כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים עם היתר ויזת שהייה ועבודה בארץ ובתנאי שילדה בישראל.

גובה סכום מענק הלידה:

 
 
 
 
 
 

סכום מענק הלידה משתנה בין מספר היילודים באותה הלידה ובין מספר הלידות של היולדת.

                עבור הילד הראשון במשפחה 1,751 ש"ח.
•  עבור הילד השני במשפחה 788 ש"ח.
• עבור הילד השלישי ובעד כל ילד נוסף באותה משפחה 525 ש"ח.
  ליולדת שילדה תאומים 8,757 ש"ח.

•  ליולדת שילדה שלישייה 13,136 ש"ח.


אופן הגשת התביעה למענק לידה:

אזרחית חו"ל שילדה בישראל על מנת לקבל מענק לידה, בתוספת המסמכים הנדרשים יהיה עליה להביא גם "תעודת יילוד חי" המונפק במשרד הפנים. על מנת להנפיק "תעודת יילוד חי" במשרד הפנים עליהם להביא מבית החולים אישור לידה ותעודת שחרור ולפנות למשרד הפנים הקרוב למקום מגוריהם.
כמו כן עליה לצרף לביטוח הלאומי דרכון מהמדינה בו הילוד הינו אזרח, על מנת להנפיק דרכון חוץ ליילוד יש לפנות לקונסוליה. להוראות הנפקת דרכון לאזרח ארה"ב לחץ כאן
לאחר מכן עליהם לפנות למוסד לביטוח לאומי עם תעודת היילוד חי ממשרד הפנים, דרכון, דפי כניסות ויציאות של הורי היילוד, ומילוי טופס למענק לידה (ב/ל300). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאןמהי קצבת לידה ?


קיצבת לידה -
הוא לאישה שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית גם למענק קצבת לידה, ובלבד שהיא זכאית למענק לידה, ורק לאחר 30 ימים לפחות שבה נמצא כי שלושת הילודים חיים,
מענק זה ניתן אף אם הלידה נעשתה מחוץ לישראל. או בבית החולים שאין הסכם עם הביטוח הלאומי.
הזכאות לקבלת קצבת לידה הינו עם היא ו/או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל.
כמו כן גם מי שאינם מוגדרים כתושבי ישראל תהיה זכאית לקצבת ילדים, בתנאי שהיא/ או בן זוגה עובד/ת כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים עם היתר ויזת שהייה ועבודה בארץ ובתנאי שילדה בישראל.

גובה סכום קצבת הלידה :
מס' ילדים       1-3 חודשים         6-4 חודשים          9-7 חודשים         10-12 חודשים        13-20 חודשים  
 3  11,209 ש"ח  8,757 ש"ח  7,006 ש"ח   5,254 ש"ח 3,065 ש"ח 
 4  14,887 ש"ח 11,882 ש"ח  9,633 ש"ח   6,568 ש"ח 3,853 ש"ח 
 5  21,893 ש"ח 17,514 ש"ח    13,136 ש"ח   8,757 ש"ח  4,991 ש"ח 


אופן הגשת התביעה לקצבת לידה 
 
לקבלת קצבת לידה על היולדת למלא טופס תביעה לקצבת לידה (ב/ל 300) ובו פרטי הילדים וחשבון הבנק שלה ולהגישו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריה לאחר 30 ימים מיום הלידה. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן


מהם דמי לידה ?
 
דמי לידה - הוא תשלום לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה, כדי לפצות אותה על אובדן שכר והכנסה בתקופה שהיא אינה עובדת עקב ההיריון ו/או הלידה, ובתנאי שהיא עובדה קודם הלידה שכירה או עצמאית המועסקת בישראל או מחוץ לישראל והיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר לישראל. ישנם שני מסלולים המזכים לחופשת לידה, זכאות ל 14 שבעות, או ל 7 שבעות, כדלהלן:

לזכאות ל 14 שבועות לחופשת לידה (98 ימי זכאות):

                           1.  עבדה במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היום בו הפסיקה את עבודתה עקב הלידה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי באותו תקופה. או שעבדה במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני היום בו הפסיקה את עבודתה עקב הלידה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי באותו תקופה. 
2.  הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה. לא יותר משבעה שבועות (49 ימים) לפני התאריך המשוער ללידה (באישור רופא) . 

לזכאות ל 7 שבועות  לחופשת לידה  (49 ימי זכאות):

               1.  עבדה במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה עקב הלידה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי באותו תקופה.
2.  הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, לא יותר שלוש וחצי שבועות ( 24 ימים ) לפני התאריך המשוער ללידה (באישור הרופא). 

לידיעתך: ניתן להאריך את ימי הזכאות במקרים חריגים.


גובה סכום מענק דמי לידה: 

דמי לידה הם מענק תחליף להשתכרות לאחר הלידה לפי החישוב כדלהלן, אך גובה המענק מוגבל עד לסכום מקסימלי לתשלום של 1,459.50 ש"ח ליום לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית.

                                    
•   עובדת שכירה - חישוב דמי הלידה הוא, מחברים את סכום השתכרותה בשלושת החודשים שקדמו לראשון לחודש בו הפסיקה את עבודתה על מנת לצאת לחופשת לידה, את התוצאה יש לחלקה ל–90, ולהכפילו במספר הימים לה היא זכאית, (תקרת תשלום דמי לידה מקסימלי הוא עד 1,459.50 ש"ח ליום).
במידה ובתוך שלושת החודשים קודם שהחליטה לעזוב לחופשת לידה שכרה היה נמוך עקב הריון או מחלה או מכל סיבה שאינה תלויה בה, וכדומה, במידה ותמציא אישורים המתאימים לכך החישוב ימדד לפי החודשים שקדמו למחלה או שתיבדק אפשרות להשלמת שכרה לחישוב גובה המענק.
•   עובדת עצמאית – חישוב דמי הלידה הוא, מחברים את סכום הכנסתה כעצמאית על פי הצהרתה ששילמה לביטוח הלאומי בתקופה זו בשלושת החודשים שקדמו לראשון לחודש בו הפסיקה את עבודתה על מנת לצאת לחופשת לידה, את התוצאה יש לחלקה ל–90, ולהכפילו במספר הימים לה היא זכאית, (תקרת תשלום דמי לידה מקסימלי הוא עד 1,459.50 ש"ח ליום).
כאשר יתקבל דו"ח שומה סופי שנתי ממס הכנסה, לפיה חלו שינויים בגובה ההכנסה, יחושבו לה דמי הלידה שוב בהתאם לסכום השומה הגבוהה מבניהם.
במידה ובתוך שלושת החודשים קודם שהחליטה לצאת לחופשת לידה שכרה היה נמוך עקב ההריון, במידה ותמציא אישורים המתאימים לכך החישוב ימדד לפי שנת המס הקודמת(במידה וקיים).
•   עובדת שכירה שהיא גם עובדת עצמאית – חישוב דמי לידה הוא, מחברים את סכום השתכרותה והכנסתה כעצמאית, בשלושת החודשים שקדמו לראשון לחודש בו הפסיקה את עבודתה, את התוצאה יש לחלקה ל–90, ולהכפילו במספר הימים לה היא זכאית, (תשלום דמי לידה מקסימלי הוא עד 1,459.50 ש"ח ליום).
ובלבד שצברה בנפרד תקופת זכאות מעבודתה כעצמאית.
•  מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי -  עובדת שכירה או עצמאית שהיתה בהכשרה או בשיקום מקצועי בתוך שלושת החודשים קודם שהחליטה להפסיק את עבודתה על מנת לצאת לחופשת לידה . 
חישוב דמי הלידה לאותה תקופה שהיתה בהכשרה או בשיקום מקצועי יהיה לפי גובה ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח, כלומר לפי 50% מהשכר הממוצע (4837 ש"ח) . תוספות יוקר המשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה. 

לידיעתך : מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ומס הכנסה
.

אופן הגשת התביעה לדמי לידה: 

עלייך למלא טופס תביעה לדמי לידה (ב/ל 355), בצירוף אישור לידה מבית החולים ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך.  ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
את טופס התביעה ניתן למסור למוסד לביטוח לאומי לא לפני "תשעה שבועות" מתאריך הלידה המשוער, בצירוף אישור רופא/ה נשים על תאריך הלידה המשוער, ולא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.

                       
•   עובדת שכירה - עלייך לאשר ולהחתים את המעסיק על גבי טופס של הביטוח הלאומי. במקרה של מספר מעסיקים, עלייך לצרף טופס מכל אחד מהמעסיקים.
אם לא עבדת בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתך לפני הלידה, ולא קיבלת שכר מלא, עלייך לפרט בכתב מדוע לא קיבלת שכר מלא ולצרף אישורים מתאימים, כגון: מחלה, תאונה, שביתה  וכד'.
•   עובדת עצמאית  - עלייך לכתוב בטופס את התאריך בו התחלת והפסקת לעבוד כעצמאית ואת סניף המוסד לביטוח לאומי בו את משלמת את דמי הביטוח.
•   יולדת שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי - בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה עליה להציג לביטוח הלאומי אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הכלכלה על מקום ההכשרה וזמן ההכשרה או השיקום.
•   עובד/ת זר/ה – עליהם להציג אף אישור על ניהול חשבון.


מה הם דמי לידה לאב ?

דמי לידת אב -
  אב זכאי לצאת לחופשת לידה ולהחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה, וזאת בכדי לפצות אותו על אובדן השתכרות והכנסה בתקופה בה הוא אינו עובד עקב טיפולו בילדו.

תנאי זכאות לדמי לידה לאב: 

                          ההחלפה נעשתה רק לאחר שעברו 6 שבועות מיום הלידה של בת זוגו .
•  עבד במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היום בו הותר לו להפסיק את עבודתו עקב הלידה ושולמו עבורו דמי ביטוח לאומי באותו תקופה. 
    או שעבד במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני היום בו הותר לו להפסיק את עבודתו עקב הלידה ושולמו עבורו דמי ביטוח לאומי באותו תקופה. 
•  בת זוגו זכאית לתשלום דמי לידה ל 14 שבועות (במידה ובת זוגו זכאית לדמי לידה ל-7 שבועות  בלבד, לא יוכל האב להחליפה).
•  הצהרה בכתב מבת זוגו, על הסכמתה לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה ולהחליפה עם בן זוגה.
•  בתקופת זמן ההחלפה, בת זוגו חזרה לעבודתה. (במקרה ובת הזוג חזרה לעבודה במסגרת שעות מקוצרות ממסגרת זמני השעות שעבדה קודם יציאתה לחופשת לידה, ביטוח לאומי יבחן את הזכאות לחלוקת חופשת הלידה בין בני הזוג).
•  זמן חופשת לידה של האב לא יפחת מ 21 ימים רצופים.

גובה סכום מענק דמי לידה של האב: 

חישוב דמי לידה של האב כחישוב דמי לידה של האישה המפורט לעיל.

לידיעתך: מדמי הלידה ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

אופן הגשת התביעה לדמי לידה לאב: 

עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב (ב/ל 360), ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
את טופס התביעה יש למסור למוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום החלפת חופשת הלידה עם בת זוגו.

              
•   עובד שכיר - עליך לאשר ולהחתים את המעסיק על גבי טופס של הביטוח הלאומי. במקרה של מספר מעסיקים, עליך לצרף טופס מכל אחד מהמעסיקים.
•   עובד עצמאי - עליך לכתוב בטופס את התאריך בו התחלת והפסקת לעבוד כעצמאי ואת סניף המוסד לביטוח לאומי בו אתה משלם את דמי הביטוח.


מה היא הארכת חופשת לידה ?

למרות שניקבע מניין ימי הזכאות לחופשת לידה, במקרים מסוימים יהיה זכאות לתוספת ימים למניין ימי חופשת הלידה הקבועים, עקב מקרים המופיעים כדלהלן :    

במידה וילידה יותר מנפש אחד בלידה - 

            •  לזכאית לחופשת לידה  של 14 שבועות, עבור כל ילד נוסף שנולד תוספת של 3 שבועות . 
            •  לזכאית לחופשת לידה  של  7  שבועות, עבור כל ילד נוסף שנולד תוספת של 2 שבועות.  

עבור אשפוז היולדת - במידה ונזקקה לימי אשפוז נוספים בבית החולים, או שנזקקה שוב לאשפוז בתוך תקופת זמן של חופשת הלידה, לכל הפחות לתקופה של 15 ימי אשפוז.(כמו כן ינתן גם לתקופה של פחות מ 15 במידה והנולד נזקקה לאשפוז יחד עמה תוך ה 15 יום).

             •  לזכאית לחופשת לידה  של 14 שבועות, תוספת לכל היותר של עד 4 שבועות . 
             •  לזכאית לחופשת לידה  של  7  שבועות, תוספת לכל היותר של עד 2 שבועות.  

עבור אשפוז הילוד - במידה ונזקק לימי אשפוז נוספים בבית החולים, או  שנזקק שוב לאשפוז בתוך תקופת זמן של חופשת הלידה, לכל הפחות לתקופה של 15 ימי אשפוז.(כמו כן ינתן גם לתקופה של פחות מ 15 במידה והנולד נזקקה לאשפוז יחד עמה תוך ה 15 יום)

             •  לזכאית לחופשת לידה  של 14 שבועות, תוספת לכל היותר של עד 6 שבועות . 
             •  לזכאית לחופשת לידה  של  7  שבועות, תוספת לכל היותר של עד 5 שבועות.  

פיצול חופשת לידה: 

יולדת שנזקקה לימי 
אשפוז נוספים מעבר לימי האשפוז הנזכרים לעיל, או לחזור לאשפוז, לעצמה או לילוד בבית חולים לכל הפחות ל 15 ימי אשפוז בתוך זמן הזכאות לחופשת לידה, זכאית לפצל את חופשת הלידה.

מ- 3 שבועות מיום הלידה רשאית לשוב לעבודתה, ולאחר סיום ימי האשפוז בבית החולים תוכל להשלים את יתרת ימי הזכאות של חופשת הלידה.

אופן הגשת התביעה להארכת חופשת לידה:

לקבלת הארכת חופשת לידה, על היולדת  למלא טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה (ב/ל 368), בצירוף אישור לידה מבית החולים ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריה  ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן .
לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים, בו רשומים פרטי היולדת והילד ומשך זמן האשפוז.

              •   עובדת שכירה - תמציא אישור ממעסיקה על זמן ההארכה או הפיצול של חופשת הלידה. 
•   עובדת עצמאית - תמציא הצהרה בכתב.מה היא שמירת היריון ?

שמירת היריון -
משולמת לאישה עובדת שהפסיקה לעבוד בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר הנובע מן ההיריון, או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהיריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתה זאת בכדי לפצות אותה על אובדן הכנסה בתקופה בה היא אינה עובדת עקב ההריון ו/או הלידה, 
הזכאות לקבלת שמירת הריון הינו אף עם היא ו/או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל.

התנאים לזכאות מענק שמירת היריון:

                      
•  עבדה במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היום בו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי באותה תקופה.
•  זמן תקופת שמירת ההיריון לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם קיימת הפסקה לאחר שמירת ההריון הראשונה ולאחריה נזקקה שוב לחופשת שמירת היריון נוספת, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ- 14 ימים רצופים.
•  אינה מקבלת תמורה ממעסיקה על חופשת מחלה במקביל למענק שמירת ההריון, או תשלום מכל גוף שהוא. 

דע! יולדת  שיצאה לחו"ל בשמירת היריון אינה זכאית לגמלה מיום יציאתה לחו"ל ואילך.

גובה סכום מענק שמירת היריון: 

דמי שמירת היריון הוא תחליף להשתכרות בזמן שמירת ההריון, אופן החישוב הוא, מחברים את סכום שכרה  ו/או הכנסתה כעצמאית, בשלושת החודשים שקדמו לראשון לחודש בו הפסיקה את עבודתה, את  התוצאה יש לחלקה ל–90, ולהכפילו במספר הימים לה היא זכאית בשל שמירת ההיריון גובה המענק מוגבל עד לסכום בסיסי ליום על סך 291.90 ש"ח.

לידיעתך:  מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.


אופן הגשת התביעה לשמירת היריון:

עלייך למלא טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון (ב/ל 331), בצירוף אישור לידה מבית החולים ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך.  ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
לטופס התביעה יש לצרף אישור רופא מומחה למחלות נשים ולידה, וכן על התקופה הנוספת של שמירת ההיריון במידה וקיים. במקרים שסביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההיריון, יתכן ותידרשי להביא אישור מרופא תעסוקתי.
המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.
המלגה תשולם לתקופה שלא עולה על שבועיים לפני היום בו נערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שזקוקה לשמירת היריון.
רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי, ואף לסרב לתביעה, במקרה שהסיבות הרפואיות אינן מצדיקות הפסקת עבודה לשמירת היריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר.מהי קיצבת ילדים ?

קיצבת ילדים -
היא למשפחות החיות בישראל שיש להן ילדים השוהים בישראל עד גיל 18 (ואינם נשואים). הקצבה נועדה לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, ומשולמת ללא קשר להכנסות המשפחה.
הזכאות לקבלת קצבת ילדים הינו עם היא ו/או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל.
כמו כן גם מי שאינה או בן זוגה מוגדרים כתושבי ישראל תהיה זכאית לקצבת ילדים, בתנאי שהוא/היא עובד/ת כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים עם היתר ויזת שהייה ועבודה בארץ ובתנאי שילדה בישראל.

אופן הגשת התביעה לקצבת ילדים:

ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אליהם מבתי החולים לאחר הלידה, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת ישנם מקרים שהמשפחות צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי, כגון: שהלידה נעשית מחוץ לישראל.
על ההורה להגיש טופס תביעה לקצבת ילדים לביטוח הלאומי. את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (ב/ל 5025) ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
קצבת ילדים משולמת לאם. במקרה שבני הזוג גרושים, הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בחזקתו על פי החלטת פסק הדין. במקרה שהילדים מופרדים בין ההורים על פי החלטת פסק הדין,  כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור מספר הילדים שבחזקתו .
דין הורים פרודים זהה לדין הורים גרושים בצירוף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים. על ההורים להגיש טופס בקשה לפיצול תיק (ב/ל 5025). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן


שים לב!
מכיון שקצבת הילדים משולמת לאם. לכן חשוב שחשבון הבנק יהיה רשום על שם אם הילדים, או שהחשבון יהיה משותף לשני ההורים.

גובה סכום מענק קצבת ילדים: 

בעד הילדים שנולדו עד לתאריך 31/05/2003  חישוב הקצבה הוא:

   עבור הילד מס'      1      3         4    5 ומעלה 
סכום   150 ש"ח    188 ש"ח     188 ש"ח      366 ש"ח        354 ש"ח    


בעד הילדים שנולדו מתאריך 01/06/2003  חישוב הקצבה הוא :

עבור הילד מס'         1    2  3 5 ומעלה
 סכום  150 ש"ח     188 ש"ח     188 ש"ח     188 ש"ח        150 ש"ח      


במידה ואחד מההורים המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה, או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה, יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 105 ש"ח  לכל ילד.


מהו תוכנית חיסכון לכל ילד? 

החל מינואר 2017 ניקבע מסגרת תכנית "תכנית חיסכון לכל ילד", תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, כדי לאפשר לילד להתחיל את חייו הבוגרים (18) עם סכום כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות .לכן כמדי חודש יפקיד המוסד לביטוח לאומי חמישים שקלים לתכנית חיסכון עבור כל הילדים עד לגיל 18 הזכאים לקצבת ילדים, הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד להשקעה בקופת גמל או בבנק. כמו כן הביטוח הלאומי אחראי לשלם את דמי ניהול החיסכון .
עד שישה חודשים מיום הלידה יוכלו ההורים להחליט כחפצם היכן תופקד תכנית החיסכון, האם במסגרת קופת גמל או בבנק מתוך הרשימה כדלהלן. במידה ולא בחרו ההורים עד לזמן הנדרש היכן תנוהל תכנית חיסכון, הביטוח הלאומי יבחר באופן אקראי מתוך רשימת קופות הגמל כדלקמן, או בבנק, במידה ובעבר בחרתם לילד שנולד לפניו לנהל תכנית חיסכון בבנק. לקופות גמל יופקדו במסלול סיכון מועט, ולחשבון בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא אפשרות יציאה.
כמו כן ההורים הינם רשאים להכפיל את תכנית החיסכון ולאפשר לביטוח הלאומי להוסיף חמישים שקלים נוספים מתוך קצבת הילדים הניתנת לכם מידי חודש ובכך תכנית החיסכון יעמוד על מאה שקלים בחודש, ההורים רשאים להפסיק את הפקדת החמישים שקלים הנוספים בכל זמן שירצו.
למרות שהביטוח לאומי השקיע בילד מיום לידתו ועד היתו בגיל 18 בחשבון החיסכון שלו בסך הכולל 11,350 ש"ח, אם כל זאת חשוב לדעת שיכול להיות לו הרבה יותר מן הרווחים שנוצר על ידי השקעות או ריבית. מכיון שלכל תכנית קופת גמל (המופיעים ברשימה) ישנו בחירת מסלולי חיסכון עם תשואה שנתית שונה התלוי ברמת הסיכון, סיכון מועט, בינוני, או מוגבר, וכן בחלק מהם ישנו מסלול הלכתי או לפי השריעה. ולכל תכנית בנק (המופיעים ברשימה) ישנה בחירת מסלולים עם תשואה שנתית שונה התלויים בגובה הריבית, ריבית קבועה, צמודה, או משתנה, והאפשרות לקבוע יציאה למסלול אחר באותו בנק.


רשימת תכניות החיסכון לבחירה (הנקבעה על ידי משרד האוצר):

       רשימת קופות הגמל                   טלפון                  רשימת הבנקים                     טלפון       
 אינטר גמל 03-5605459  אוצר החייל  03-5130037 
 אינפיניטי 09-9576000  דיסקונט  03-514555 
 אלטשולר שהם 072-2169768   הפועלים 03-5673333 
 אנליסט 03-7147147   יהב 02-5009666 
 אקסלנס נשואה 03-7532000   לאומי  076-8858111
 הלמן אלדובי  03-6000100 מזרחי טפחות  03-7559000 
 הראל  2735*  מסד  03-5641333 
 מיטב דש 03-7903717   מרכנתיל דיסקונט 076-8044530 
 מנורה ביטוחים 2000*  הבינלאומי  03-5196111 
 פסגות 5323*     
 קל גמל 03-5199333     

מידע נוסף על תכניות החיסכון : 

                         
•  כשימלאו לילד 18 שנה יופקד לו בנוסף מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי על סך חמש מאות שקלים .
•  משיכת הכסף לילד מגיל 18 עד גיל 21 מחייבת הסכמת ההורים.
•  במידה וכספי החיסכון לא ימשכו כלל עד גיל 21 יופקד לו בנוסף מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי על סך חמש מאות שקלים.
•  הביטוח הלאומי אחראי לשלם את דמי ניהול החיסכון הקבועים עד לגיל 21 שנים (לאחר גיל זה יגבו דמי ניהול מתכנית החיסכון של המבוטח).
•  מדי שנה, הגוף המנהל את תכנית החיסכון (הבנק או קופת הגמל) ישלח לכם דיווח על ההפקדות והרווחים שצברתם.
•  ניתן לעבור בכל עת מקופת גמל אחת לקופת גמל שונה, בשונה מבנק שלא ניתן לעבור כלל ואפילו לבנק אחר, אולם במידה וההורים בחרו במסלול מסיום בבנק ישנה אפשרות לעבור למסלול אחר באותו בנק  בהתאם לתנאי היציאה שניקבע מראש (בדרך כלל 5 שנים).
•  למרות שהחוק "תכנית חיסכון לכל ילד" הוסדר מינואר 2017 הזכאות לתכנית החיסכון היא תשולם רטרואקטיבית ממאי 2015 (20 חודשים) לכל הילדים שקיבלו קצבת ילדים בתקופה זו.
את הבחירה לתכנית שבחרתם ניתן למסור בטלפון 2637* או 02-5393700 או באתר הביטוח הלאומי בקישור הזה. או בהגעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורך.

אופן משיכת הכסף מתכנית החיסכון :

את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשילדכם יגיע לגיל 18(למעט במקרים חריגים), בניכוי תשלום מס' רווחי הון. ע"י מילוי טופס ב/ל 5022. "בקשה למשיכת כספים מתכנית חיסכון לכל ילד וילדה". בפניה לקופת הגמל או הבנק. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

זכור! משיכת הכסף לילד מגיל 18 עד גיל 21 מחייבת הסכמת וחתימת ההורים בטופס.

שימו לב! ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך ולחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.


הפסקתי להיות תושב ישראל, מה עלי לעשות ? 

לחץ כאן למדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץ


אופן תשלום חשבון דמי ביטוח הלאומי

לחץ כאן למדריך לרישום או ביטול ביטוח הלאומי לתושב חוץיצירת קשר:

המוסד לביטוח הלאומי
לבירורים בכל נושא בביטוח הלאומי ניתן להתקשר מכל טלפון  6050* לבירור אישי חובה להזדהות עם קוד סודי בן ארבעה ספרות (אותו ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי).

קבלת קהל - סניף ירושלים :                              
ברחוב "בן שטח" 4 , ירושלים, מיקוד 9414704.
בימים א' ג' ה' בין השעות 8:00-12:30 (עובד שכיר. עובד עצמאי. זקנה ושאירים). 
ביום ב' 15:00-17:00 (עובד עצמאי בלבד).ברחוב "בן סירא" 20, ירושלים. בימים א' ג' ה' בין השעות 8:00-12:30 (ילדים .אמהות. מזונות. סיעוד. מילואים. נכות כללית. ילד נכה. שרותים מיוחדים. ועדה רפואית. נפגעי עבודה. ניידות. נפגעי איבה. הבטחת הכנסה ואבטלה).

קבלת קהל-סניף ביתר עילית:
רחוב רבי עקיבא מספר 17, מיקוד 99879  
בימים ב' ד' 8:00-13:00.בימים ב' ד' בין השעות 15:00-17:00.(נפגעי עבודה. ילדים. אמהות. ומילאים).
שאלות ותשובות:
האם אב זכאי לצאת לחופשת לידה
תשובה:
אם אשתו זכאית לחופשת לידה, האב יכול להחליפה ולצאת לחופשת לידה על מנת לטפל בילדו, בתנאי שאשתו תחזור לעבודה, לפרטים נוספים ותנאים עיין במדריך
לאיזה חשבון משולמת קצבת הילדים
תשובה:
לחשבון האשה, או לחשבון משותף לאישה ובעלה.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט