יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לתושב חוזר לרישום או ביטול ביטוח הלאומי

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא ביטוח הלאומי לתושב חוזר; התנאים לקבלתו או ביטולו, ואופן התשלום.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי, ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות - למוסד לביטוח לאומי.
תושב ישראל הרשום כחבר בביטוח הלאומי חייב להירשם לאחת מקופות החולים, וזכאי לקבל את שירותי הבריאות (סל הבריאות) הקבועים בחוק באחת מקופות החולים - בהתאם לבחירתו וללא תשלום נוסף.
תשלום חשבון דמי ביטוח הלאומי מונפק בשוברי תשלום עד סוף השנה הלועזית, ונשלח לתיבת הדואר. לאופן תשלום החשבון - עיין בסוף המדריך. 


 מה הוא ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

ביטוח לאומי - משמש כמנגנון ברמות שונות של הגנה על אזרחי המדינה במישור הכלכלי - במתן קצבאות והטבות שונות. כגון: מענק אשפוז, מענק לידה, קצבת לידה, דמי לידה, קצבת ילדים, נפגעי עבודה.
ביטוח בריאות (הנכלל בתשלום לביטוח הלאומי) - על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות. לכן כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים. המבוטח רשאי לבחור את קופת החולים אליה הוא רוצה להשתייך, והקופה חייבת לספק לו סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.


מי נחשב כתושב חוזר? 
 
תושב/ת חוזר - ששהה בחו"ל במשך שנתיים ברציפות ופיגר בתשלום דמי הביטוח במשך 12 חודשים לפחות, או מי שעבר להתגורר בחו"ל והפסיק להיות תושב ישראל - וחזר בחזרה לארץ כדי להתגורר, ובעקבות כך נשללה ממנו הזכאות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יזדקק בחזרתו לישראל להמתין 'תקופת המתנה' בכדי להיחשב שוב כתושב ישראל.
בדרך כלל, הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך חמש השנים הראשונות ליציאתו מהארץ אך בתנאי כי אינו מפגר בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים. לכן חשוב להקפיד גם בתקופת שהותך בחו"ל לעמוד בתשלום דמי ביטוח הלאומי אשר עלול לשלול את זכאותך מקבלת שירותים רפואיים מיד עם חזרתך לישראל.
למרות שבאופן כללי הביטוח הלאומי מכיר במעמדו של מי שמסדיר באופן רציף לשלם את חבותיו עד חמש שנים מיום העזיבה, אף על פי כן  הביטוח הלאומי עשוי לבחון את מעמדו של אדם משנתיים מאז יציאתו מהארץ. למשל, במקרה שהאדם עצמו פונה לביטוח הלאומי ומבקש להוכיח שמרכז חייו עבר לחו"ל, או כשיש בידי המוסד לביטוח לאומי מידע  שהאדם חדל להיות תושב ישראל.

חשוב לדעת! אזרח ישראל שעזב עם הוריו בהיותו קטין, למרות שחזר לישראל בהיותו בוגר, נחשב כ"כקטין חוזר" וזכאי לקבל מידית וללא המתנה - כיסוי רפואי מהביטוח הלאומי, אלא שעליו להמציא אישור ממשרד הקליטה כי הינו "קטין חוזר". למדריך להנפקת אישור קטין חוזר לחץ כאן.
למרות זאת, "קטין חוזר" שאינו חפץ להטבה של זו של רשום מידי, ומעדיף להמתין שישה חודשים כתושב חוזר רגיל (בוגר) לא תישלל ממנו זכות זו. 
 
 
התנאים הנדרשים ל"תושב חוזר" בהם נחשב שוב כתושב ישראל לענין הביטוח הלאומי:

למרות שכל "תושב ישראל" זכאי לסל הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב/ת ישראל. בתי המשפט קבעו שתושב ישראל נחשב מי ש"מרכז חייו בישראל". על מנת שאדם ייחשב כתושב ישראל עליו לעמוד בתנאים הבאים:
   
                      1.  עליו לשהות בישראל 'תקופת המתנה' (אופן חישוב זמן ההמתנה עין בהמשך המדריך)  .
2.  עליו לעמוד במבחן "מרכז חיים". כגון : מקום מגוריו בפועל - בישראל. האדם המבקש תופס את ישראל כמרכז חייו. ככל שיוכיח שמרכז חייו בישראל משמעותי ומבוסס יותר, כך הסיכוי גדול יותר שיוכר כתושב ישראל. 
  הגדרת 'מרכז חיים בישראל'. כגון: מקום מגוריו הקבוע הוא בישראל. מקום מגורי הקבע של משפחתו נמצא בישראל. מקום בו מתחנכים הילדים נמצא בישראל. מקום עבודתו העיקרית נמצא בישראל.
   
 
המסמכים הנדרשים מתושב חוזר בביטוח הלאומי:

אדם שחדל להיות תושב ישראל בביטוח הלאומי ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל; 
     
                    1. מילוי טופס שאלון לקביעת תושבות עבור תושב חוזר (בל/628). ניתן לקבל טופס לדוגמה במשרדינו או להורידו כאן . 
2. לצרף העתקי מסמכים המוכיחים שסיים את 'מרכז חייו' בחו"ל. (לדוגמה: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד') .
3. לצרף העתקי מסמכים המוכיחים כי 'מרכז חייו' עבר לישראל (לדוגמה: משלוח חפצים לישראל, שכירות דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר, אישור על פתיחת חשבון בנק וכד'). 
4. תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל ויש עמו ילדים מתחת לגיל 18, עליו למלא בנוסף טופס לקצבאות ילדים (ב/ל5025). ניתן לקבל טופס לדוגמה במשרדינו או להורידו כאן . 
 
     
הביטוח הלאומי יבחן את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו. 

לידיעתך: במידה ובכוונתך לחזור באופן קבוע לישראל, תוכל להסדיר את תושבתך 30 יום קודם לחזרתך לישראל - על ידי מילוי טופס מקוון באתר הביטוח הלאומי. לחץ כאן לקישור לטופס המקוון.

חשוב לדעת:
מי ששהה בחו"ל מעל לחמש שנים, זכאי ל"הליך מקוצר" במשרד העליה והקליטה, וזאת במטרה לקצר הליכים ביורוקרטיים. בהזדמנות זו יוכל למלא טופס בקשה להצטרפות לאחת מקופות החולים על פי בחירתו,  למדריך לתושב חוזר לחץ כאן.מה היא זמן תקופת המתנה, ומהו אופן חישובו ?

הגדרות ומושגים

שנת העדרות – היא שנת שהייה בחו"ל למשך 183 ימים בתוך תקופה של  12 חודש, גם אם אינם רצופים. 
חודש המתנה -  היא תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל. 

תושב/ת חוזר ששב בחזרה לישראל לישיבת קבע ורוצה להירשם שוב כחבר בביטוח הלאומי, עליו להמתין תקופת המתנה לצורך קבלת ההטבות, (למעט אותם הפטורים מלהמתין 'זמן המתנה' המופיעים בהמשך המדריך).
ניתן לפדות את 'תקופת ההמתנה' בביטוח הלאומי על ידי תשלום  בסך 11,190 ש"ח (החל ב- 01.01.2017). (ניתן לשלם עד ששה תשלומים שווים). ולקבל מידית וללא זמן המתנה את ההטבות מהביטוח הלאומי. כמו כן, בזמן תקופת ההמתנה ניתן לרכוש ביטוח פרטי באחת מקופות החולים או מחברות הפוליסה.
חישוב תקופת זמן ההמתנה המינימאלית עבור תושב חוזר, הינה שני חודשים רצופים (50 יום), והמקסימלית הינה עד ששה חודשים רצופים (150 ימים). ולהלן החישוב:
עבור שנת שהייתך הראשונה בחו"ל (מזמן שביטוח הלאומי ביטל את תושבתך) יידרש זמן המתנה מינימלי של חודשיים רצופים ( 50 יום).
עבור כל שנה נוספת מהשנה השלישית, תזדקק לתוספת של חודש המתנה (25יום) לכל שנה. 
עבור שש שנים ומעלה - נדרש זמן המתנה מקסימלית בת ששה חודשים בלבד (150ימים).

זכור! גם מי שבוחר להמתין את 'תקופת ההמתנה', חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מידי חודש - מיד עם שובו ארצה. 

לידיעתך!
25 ימי ההמתנה לשנה - חייבים להיות ברציפות. לכן, מי שיצא מישראל קודם שהשלים 25 ימים רצופים של שהייה בישראל, לא יילקחו בחשבון ימי שהותו בישראל לצורך חישוב 'תקופת ההמתנה', ועליו להשלימם כשיחזור - לפי חישוב של 25 ימים רצופים לשנה, לפי מניין השנים ששהה בחו"ל .
כמו כן, מי שנדרש ל'תקופת המתנה' של 3 חודשים ושהה בישראל 40 ימים רצופים - ולאחר מכן יצא לחוץ לארץ, יובאו בחשבון אך ורק 25 ימים לצורך חישוב תקופת זמן ההמתנה, כלומר שהשלים רק חודש המתנה.חישוב 'תקופת המתנה' לצורך יציאה לעבודה או טיפול רפואי:

במידה ונאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו או לקבלת טיפולים רפואיים, מאחר שבמקרים אלו אין באפשרותו להמתין 25 ימים רצופים או יותר, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מקנה לו את הזכות לחישוב שונה של תקופת ההמתנה, ובחישוב תקופת ההמתנה שלו יתעלמו מיציאותיו מהארץ, ויילקחו בחשבון כל הימים מיום כניסתו לארץ - לצורך חישוב תקופת ההמתנה. 
עם זאת, חישוב חודש ההמתנה (במקרה ונותר) ייחשב כחודש קלנדרי מלא, כלומר 31, 30 ו-28 ימים, בהתאם למספר הימים באותו החודש, ולא לפי חישוב 25 יום לחודש.
כדי שהביטוח הלאומי יחשיב את תקופת ההמתנה באופן שונה – במקרה של עבודה בחו"ל או קבלת טיפולים רפואיים בחו"ל, עליך להמציא עבור סניף הביטוח הלאומי למחלקת הגבייה - טופס בקשה כדלהלן :

•  עובד שכיר אצל מעסיק ישראלי - ימציא 'טופס בקשת עובד שכיר' עבור חישוב תקופת המתנה באמצעות המעסיק שלו. (בל/109). ניתן לקבל במשרדנו טופס לדוגמה, או להורידו כאן

•  עובד עצמאי - ימציא טופס בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה, שם עליו להצהיר על הכנסותיו כעובד עצמאי (חובה לפתוח תיק במע"מ ובמס הכנסה) (בל/ 110). ניתן לקבל במשרדנו טופס לדוגמה, או להורידו כאן

•  מי ששוהה בחו"ל לצורך טיפולים רפואיים - ימציא טופס בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים. ולצרף אישורים כי הסיבה העיקרית לשהייתו בחו"ל היא עבור טיפולים רפואיים (בל 111).  ניתן לקבל במשרדנו טופס לדוגמה, או להורידו כאןאופן תשלום דמי זמן המתנה:

את התשלום ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
   
                              1. באתר האינטרנט - באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן לקישור באתר הביטוח הלאומי .
2. בהמחאה בנקאית - יש להקפיד שבכל המחאה יירשם הסכום המדויק של התשלום המיוחד, ושההמחאה תהיה עבור כל אדם בנפרד. את ההמחאה יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי או לשלחו בדואר עבור תחום ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי, משרד הראשי, שד' ויצמן 13, ירושלים מיקוד 9543707.
   

לידיעתך! אפשר לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחוץ לארץ ולפני ההגעה לישראל, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ. בתנאי שהתשלום המיוחד שולם במלואו, ובתנאי שהוכחת שמרכז חייך חזר לישראל, והוכרת כתושב/ת ישראל.
התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם - בין אם הוא חזר לחיות בישראל ובין אם לא (למעט במקרים חריגים). לכן, לפני שאתה משלם את התשלום המיוחד, חשוב מאוד שתבדוק אם אתה עומד בתנאים בהם אדם מוכר כתושב חוזר.הפטורים מתקופת המתנה:

                   מי שנעשה לראשונה עולה לפי חוק השבות, לרבות מי שהוכר לראשונה כ"אזרח עולה" במשרד הקליטה.
ילדים עד גיל 18.
"קטין חוזר" - מי שעזב את ישראל כקטין, גם אם חזר לארץ כבוגר. ועליו להמציא אישור ממשרד הקליטה שהינו "קטין חוזר". לאופן המצאת האישור עיין במדריך להנפקת תעודת קטין חוזר
חייל משוחרר משירות סדיר או משירות קבע - בתקופה של 24 חודשים מיום השחרור.
תושב ישראל ששהה בחו"ל ושילם דמי הביטוח באופן סדיר וללא פיגור תקופה העולה על 12 חודשים.
בעל אשרה א/1 שהוכר לראשונה כעולה חדש.
אדם השוהה במדינה שהביטוח הלאומי חתם עמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלמים בעבורו דמי ביטוח לאומי באותה מדינה, ושילם את דמי ביטוח בריאות בלבד בישראל. 


אזרח ישראל הנמצא בחו"ל באופן זמני ונשללה חברותו בביטוח הלאומי מה עליו לעשות ?

אדם יכול להמשיך ולהיחשב כתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו"ל, ובלבד ששהותו בחו"ל היא זמנית (למשל: לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית וכו') אך בתנאי שמרכז חייו ממשיך להיות בישראל.
במידה ונשללה זכאותך והינך רוצה לערער על כך בטענה כי שהייתך בחו"ל הינה זמנית, תתבקש להוכיח ששהותך בחו"ל ממשיכה להיות זמנית, ושמרכז חייך עדיין בישראל. לשם כך עליך למלא טופס שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל ולצרף הוכחות לטענותיך (בל/627). ניתן לקבל במשרדנו טופס לדוגמה, או להורידו כאןיציאה מישראל לחו"ל לדרך קבע:

כל תושב ישראל, וכן מי שהוגדר כתושב בביטוח הלאומי בן 18 שנה ומעלה, חייב בתשלום עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בתשלום חודשי קבוע למוסד לביטוח לאומי.
במידה והיגרת לחו"ל, או שחזרת לחו"ל, מומלץ לבטל את מעמד תושבותך בישראל במוסד לביטוח הלאומי, זאת כדי שלא תחוייב בחיובים נוספים, ולעניין זה תוגדר במוסד לביטוח לאומי כתושב חוץ ללא כיסוי ביטוחי כלל.
בכדי לבטל את תושבותך ולהיות פטור מחיוב תשלומי הביטוח הלאומי, עליך למלא טופס לקביעת תושבות בחו"ל (ב/ל 627). ניתן לקבל במשרדנו טופס לדוגמה, או להורידו כאן.
בנוסף, עליך להוכיח שמרכז חייך עבר לחו"ל באופן קבוע, כגון : מגורים, לימודים, נישואין, (במהלך התקופה תוכל לשהות בישראל לא יותר מ 183 ימים בשנה). 
את פנייתך ניתן לשלוח בפקס, מומלץ לצרף גם מכתב אישי מפורט, ומסמכים המוכיחים שאינך עוד תושב ישראל. 
על מנת לברר את מספר הפקס השייך לאזור מגוריך, עליך ליצור קשר במוקד הטלפוני לישראלים השוהים בחו"ל שמספרו: 972-8-9369669 (השירות ניתן בימים א" – ה" בין השעות 8:00 – 15:00). כמו כן ניתן לוודא כי הפקס התקבל וכי הטיפול בעניינך ממשיך.

זכור! במידה ואתה אזרח ישראל ויצאת לתקופה של פחות משנתיים, עדיף לא לבטל באופן מיידי את תושבותך, זאת כדי שבמידה ותזדקק לשירותים רפואיים תוכל לשוב לישראל ולקבל שירות רפואי מבלי להמתין זמן המתנה.

לידיעתך: מומלץ לבדוק אם במדינה שהיגרת אליה יש אמנת כפל מס בביטוח הלאומי. באם קיימת אמנה זו, לא תזדקק לשלם דמי ביטוח לאומי, אלא רק תשלום דמי ביטוח בריאות במידה ותרצה להיות מבוטח גם בישראל  .


אופן תשלום חשבון דמי הביטוח הלאומי:

ניתן לשלם את חשבון הביטוח הלאומי באחת מהאפשרויות הבאות : 
   
                     1.  בהגעה ישירה לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריכם עם שובר לתשלום שנשלח אליכם, התשלום יתאפשר במזומן בלבד.
2.  בטלפון על ידי נציג שירות (במענה אנושי) יש לחייג  6050* (א' - ה' 8:00-17:00 ), 
לאחר מכן יש להקיש 1#, 1#, לאחר מכן להקיש מס' תעודת זהות ו #, לאחר מכן הקישו קוד סודי בן ארבע ספרות ו # (לא חובה),1#, 2#. 
3. בהוראת קבע חודשית מחשבון הבנק, על ידי מילוי ושליחת טופס המאושר על ידי הבנק. להורדת הטופס לחץ כאן 
בעת מענה מהנציג, יש למסור את שם המבוטח ומס' תעודת הזהות המופיעים על שובר התשלום, ופרטי כרטיס אשראי לתשלום. לאחר אישור התשלום ניתן לבקש שובר על אישור התשלום שיישלח לכתובת מגוריך. 

זכור! לא ניתן לשלם את החשבון החודשי הקבוע באתר הביטוח הלאומי.קוד סודי:

בכל פנייה טלפונית לבירור בביטוח הלאומי עליך להזדהות על ידי מספר תעודת הזהות שמופיעה בהודעת אישור רישומך לביטוח הלאומי. בנוסף עליך להזדהות בקוד סודי בן ארבע ספרות, שניתן לקבלו באחת מהדרכים הבאות:
   
                          1. בהגעה ישירה לסניף הקרוב למקום מגוריך.
2. בטלפון, על מנת שישלח לך הקוד הסודי בדואר לכתובת המגורים שלך, (הטיפול יכול לארוך כשבוע).
יש לחייג  6050* לנציג שירות (במענה אנושי) (א' - ה' 8:00-17:00 ), לאחר מכן יש להקיש 1#, 1#, לאחר מכן להקיש מס' תעודת זהות ו #, כוכבית, 1#, 2#. בעת מענה מהנציג יש למסור את שם המבוטח ומס' תעודת הזהות המופיעים על גבי מסמכי הביטוח הלאומי.
3.  באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, על מנת שיישלח אליך הקוד הסודי בדואר, לכתובת המגורים שלך, (הטיפול יכול לארוך כשבוע) .לקישור לחץ כאן .יש למלא מספר תעודת זהות, ותאריך לידה מלא.
4.  באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, על מנת שיישלח אליך הקוד הסודי ישירות לאימייל האישי שלך, לכתובת המגורים שלך, (הטיפול יכול לארוך כשבוע) .לקישור לחץ כאן .יש למלא מספר תעודת זהות, ותאריך לידה מלא. לקישור לחץ כאן.

ליצירת קשר:

מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל בלבד  972-8-9369669 השרות פועל בין הימים א' ה', בין  השעות 8:00-15:00
לבירורים בכל נושא בביטוח הלאומי ניתן להתקשר מכל טלפון  6050* לבירור אישי חובה להזדהות עם קוד סודי בן ארבעה ספרות (אותו ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי).
שאלות ותשובות:
האם תושב חוזר יצטרך מיד עם רישומו מחדש בביטוח הלאומי להמתין זמן המתנה לקבל הטבותיו
תשובה:
כן, עיין במדריך לחישוב זמן ההמתנה
אני בתקופת ההמתנה לקבלת זכויותיי בביטוח הלאומי, היכן אוכל לבטח את עצמי בביטוח בריאות בתקופה זו
תשובה:
בזמן תקופת ההמתנה ניתן לרכוש ביטוח פרטי באחת מקופות החולים או לשלם דמי המתנה ע"ס 10,950 ש"ח ולקבל מיידית את ההטבות מהביטוח הלאומי
מה ההבדל בין הכיסוי הביטוחי בביטוח הלאומי לקופת חולים
תשובה:
הביטוח הלאומי מכסה את רוב כיסויי הביטוח שאדם צריך בתחום הרפואי והכלכלי, בשונה מקופת חולים.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט