יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך להטבות מכס לתושב חוזר

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא חיוב ופטור מכס לתושב חוזר בכניסתו ובחזרתו לישראל.

כחלק מעידוד החזרת אזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל, הוסרו חסמי מס לתושבים חוזרים או לאחד מאלה הנוספים (המופיעים לקמן), פעמים שהזכאות הינה פטור מס מלא ולעתים חלקי .

שים לב ! מימוש זכויות ההטבה לתושב חוזר יינתן מיום החזרה הקובעת ועד ל"תשעה חודשים".


מהו המס, וסוגיו?

מס ערך מוסף (מע"מ) – הוא מס אחיד המוטל על צריכה בשיעור של 17% (נכון להיום). 
מס קניה – מוטלים בעיקר על מוצרי צריכה ומשתנה בגובו בין סוגי המוצרים, וחל רק על מוצרים מסוימים לפי קביעת שר האוצר, בנוסף למסים אחרים המוטלים עליהם.
מכס– הוא מס המוטל על יבוא או יצוא של סחורות. מטרתו העיקרית להגן על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה. ערך המכס אינו אחיד ומחושב בהתאם לסוג המוצר כפי שנקבע בחוק.


מי מוגדר כתושב חוזר לעניין מכס?

תושב חוזר - הוא אזרח ישראלי מעל גיל שבע שמונה עשרה ומעלה (למעט הטבות שאינם בעניין מכס מגיל 17 ומעלה) שהיה בעבר תושב ישראל ועבר להתגורר מחוץ לישראל, וחזר לישראל לישיבת קבע לאחר שהות של שנתיים ויותר לפחות, ולא ביקר בישראל יותר מארבעה חודשים בכל שנה לסירוגין או ברציפות בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני חזרתו לישראל). 
שנת היעדרות מהארץ - מחושבת ממחרת יום היציאה לחו"ל. לפי שנה קולנדרי (הלועזי).
ביקור בישראל - שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה, ייחשב כביקור אחד ויורשה לבקר שוב באותה שנה עד 4 חודשים נוספים באותה שנה.
תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיפגע בחישוב תקופת הזכאות ובחישוב הביקורים בארץ.


הזכאים שדינם שווה כדינו של תושב חוזר בהטבות המכס:
 
תושב קבע – אשר יש בידו אשרה לישיבת קבע (למעט אזרח ארץ אויב, או תושב השטחים).

עולה בשנית - שהוכר ע"י משרד הפנים כעולה בשני, כגון: אדם הזכאי לעלייה מכוח חוק השבות, אשר בעבר ויתר על אזרחותו הישראלית, או אדם שבעבר הצהיר ארל"י (איני רוצה להיות ישראלי) ושהה בחו"ל לפחות 7 שנים , או שפקעה תושבותיו מסיבה אחרת כגון: שרכש מעמד זר אחר. 

סטודנט תושב ישראל - יחשב מי שחזר לישיבת קבע בישראל לאחר ששהה בחו"ל לפחות 18 חודשים לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה ,(המוכר ככזה בישראל במשך שתי שנים אקדמאיות רצופות), או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור, וקיבל תואר אקדמאי מטעם אותו מוסד בחו"ל (בתוך 18 חודש),  וחזרתו לישראל  בתוך 6 חודשים מיד עם סיום לימודיו או מיום קבלת התואר.

 
התנאים הנוספים לבני זוג בזכאותם להטבות מכס:
   
                           •  תושב חוזר - יהא זכאי לייבא בפטור ממיסים גם על אותו סוג  חפץ ביתי ששוחרר בעבר בפטור ממיסים על ידי בן /בת זוגו, וזאת בתנאי שחלפו 6 שנים ממועד שחרור אותו חפץ.
•  לא יאושר הפטור לאחד מבני-זוג ללא בדיקת דרכונו של בן הזוג השני גם במקרה שרק שאחד מהם זכאי להטבת מכס. במקרה בו בני זוג פרודים או בהליכי גירושין שנכנסו יחד או לחוד, ייחשבו כנשואים לעניין זה וחייבים בהצגת דרכון של שני בני הזוג.  
•  זכאי המגיע לארץ ללא בן/בת זוגו, ומבקש לקבל זכויות של תושב חוזר במכס, עליו להצטייד בטופס הצהרת בן/בת הזוג שנמצא/ת בחו"ל (טופס 142) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן. בצירוף חתימה נוטריונית או הצהרה בנוכחות קונסול ישראל בחו"ל,
כמו כן יש לצרף צילום דרכון של בן / בת הזוג שנותר/ה בחו"ל, אשר תקף שנתיים לפחות קודם יום החזרה לישראל. 


ההטבות ותנאי המכס בהגעתך לישראל:
 
בהגעתך לישראל לאחר קבלת מטענך, היציאה מאולם הנוסעים היא דרך אחד משני המסלולים כדלהלן:  

מסלול ירוק: 

דרך המסלול הירוק הינך רשאי לעבור בפטור מתשלום מס רק כשאתה נושא עמך "חפצים אישיים" מהסוגים ובכמויות המותרים, המפורטים להלן. כניסתך למסלול הירוק הינה הצהרה, שאתה נושא עמך רק את החפצים מהסוגים המותרים ובכמויות שנקבעו בחוק.
סוג החפצים וכמותם הפטורים ממסים במעמד  בעת כניסתך במסלול הירוק.     
   
                  •  מטען אישי - כגון: הלבשה, הנעלה, ומוצרי טואלט אישיים, מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם (20 ק"ג) – לכל אדם. 
• יינות ומשקאות - משקה אלכוהול עד 1 ליטר, ויין עד 2 ליטר – לאדם מגיל 18. 
• בשמים כוהליים עד ¼ ליטר - לכל אדם. 
• טבק מכל סוג במשקל שאינו עולה על 250 גרם , סיגריות עד 200 סיגריות שהן פקט אחד - לאדם מגיל 18.
 חפצים חדשים המיועדים לשימושך האישי, או כמתנה לאדם אחר, ושווים אינו עולה על $200 (ארה"ב) - לכל אדם הנכנס מגיל שנתיים ומעלה 
הפטור הינו אישי לכל נכנס, ולא ניתן לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לחפץ שערכו מעל $200
חפץ שערכו יותר מ -200 $ תשלום המסים יהא על ערכו המלא של החפץ, ולא על חלקו מ 200 $ .
 חפצים משומשים המיועדים ל"שימושך האישי", כגון: מצלמה, מצלמת וידאו, מחשב נייד, טלוויזיה, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, עגלת ילדים, ציוד ספורט, זוג אופניים ללא מנוע, וכדו'.
 מזון -  עד שלוש סוגי מזון, ועד 1ק"ג לכל סוג. 
   
 
 
 
 
 
 
לידיעתך: הפטור ממס על "חפצים אישיים" כאמור לעיל, שהנך רשאי לעבור איתם במסלול הירוק יינתן לך רק אם החפצים הובאו עמך בזמן הגעתך לישראל. במקרים אחרים עליך לעבור במסלול האדום.

מסלול אדום: 

במידה ויש לך חפצים עליהם נדרשת הצהרה ותשלום מסיים עליך לעבור במסלול האדום. במידה והינך מסופק  באיזה מן המסלולים לבחור ? עבור במסלול האדום !

תשלום מיסים - במידה ותרצה לשלם את מלא המיסים. כגון על חפצים חדשים שאין עליהם פטור ממסיים, (מחשב אישי חדש, מצלמת וידאו)  או חפצים כיוצא באלו שאינם בפטור, תחויב בתשלום המיסים החלים לפני שחרור החפצים מהמכס. 

זכור! חישוב ערך לקביעת המס נקבע ע"י רשות המסים בישראל על בסיס מחירונים הנמצאים ברשותה, ומהווים אסמכתא, במידה והנכנס מציג חשבון קנייה, שצוין בו  ערך הנמוך יותר  מ 20% מהערך הקבוע במחירון המכס, חישוב ערך החפץ יהא לפי ערך מחירון הנמצא ברשות המכס ולא כמופיע בחשבון הקניה של הנכנס.

הפקדת ערבויות - במידה והינך מעוניין להוציא זאת את החפץ מישראל מיד עם עזיבתך. ניתן יהיה לשלם ערבות להבטחת תשלום המסים, במזומן, או בכרטיס אשראי.
הערבות הינה פיקדון, ותוחזר עם הוצאת החפצים מישראל במועד, הערבות תחולט רק במקרה שאינך יכול לממש את התחייבויותיך להוציא את החפצים מישראל במועד שנקבע .

זכור! יבוא חפצים ו/או כמויות שלא בהתאם לחוק, הדבר מהווה עבירה, שבגינה תחויב בתשלום קנס מנהלי, או העמדה למשפט, ו/או החרמת החפצים.


ההטבות והתנאים בייבוא "חפצי בית:

חפצי בית - הם חפצים המשמשים באופן סטנדרטי בדירת מגורים, ובכללם ציוד ספורט ביתי (מכשירי כושר ביתיים, אופניים, ציוד לטניס וכדו'), ציוד משרדי ביתי, כגון: מדפסת, פקס, וכדו' "עד פריט אחד מכל סוג,  וניתן לייבאם בפטור ממיסים בתנאים כדלהלן :
   
                           •  לא ניתן יהיה לייבא בפטור ממכס, מכשירים וכלים תעשייתיים או שאינם נמצאים בדירת מגורים או בחצר כגון: טובין לאינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף, או טפטים לכיסוי קירות, אריחים, וכו'.
בכל מקרה של ספק יש לברר מראש במכס אם הפטור חל, והאם החפץ בו מדובר ייהנה מרשימת הפטור של "חפצי בית".
•  ניתן לממש שני משלוחים לחפצי בית בלבד, "משלוח" עשוי להיות בקונטיינר, ויכול להיות גם בארגז קרטון קטן.
במידה והעברתה עמך ארגז של חפצי בית במטענך האישי (כ 20 ק"ג) בעת כניסתך לישראל, ארגז זה לא יגרע מזכאותך לשני משלוחים נוספים של חפצי בית שלגביהם תהיה זכאי לפטור ולא תחויב במיסים, אלא שיוטל עליך לעבור עם הארגז במסלול האדום, להצהיר על הטובין.
הזכאות לשני משלוחים בלבד, כוללת את כל בני המשפחה אשר נמצאים באותו מעמד . 
•  מכשירי חשמל והאלקטרוניקה ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג למשפחה, למעט 2 מקלטי טלוויזיות ו 2 מחשבים אישיים, וכן פריטי ריהוט עיקריים.
•  הוכחת ניהול משק בית עצמאי בישראל, בהצגת מסמך המעיד שהנך בעל דירה, או בהצגת חוזה שכירות מבוייל.
•  כל החפצים וכל מסמכי היבוא, חייבים להיות רשומים על שמך.
•  מסמך המוכיח את הסדרת שרותך (סדיר-חובה) בצה"ל, או הוכחת פטור מהתייצבות .
•  על כל החפצים להיות לשימושך האישי בלבד בזמן שהותך בישראל, לתקופה של שש שנים לפחות. לפני תום התקופה אין להעביר את החפצים לשימושם של אחרים, בתמורה או שלא תמורה.
•  עליך להצהיר ברשימה מפורטת על כל החפצים שבמטענך.
•  הפקדת ערבויות בנקאיות או אחרות, רשות המסים - רשאית להתנות לפי שיקול דעתה, לשם הבטחת קיום התנאים ולמשך התקופה שתקבע הרשות.
 
 
ההטבות והתנאים בייבוא חפצי בית בחבילות דואר:

במידה ותגיע על שמך חבילת דואר המכילה "חפצי בית" (כהגדרתם לעיל), תיחשב לך חבילה כאמור, כמשלוח אחד מתוך שני המשלוחים שלגביו אתה זכאי לפטור.
אומנם, במידה וחבילת הדואר שנשלחה לישראל מכילה רק פריטי "הלבשה והנעלה" לא תיגרע מזכאותך לשני משלוחים נוספים שלגביהם אתה זכאי לפטור, וזאת בתנאי, שחבילת הדואר הגיעה מ 30 יום קודם הגעתך לישראל, ועד 3 חודשים מיום הגעתך. 


ההטבות והתנאים בייבוא כלי עבודה מהסוג הנישא ביד:

ניתן לייבא בפטור ממיסים כלי עבודה (ולא ייחשב כחלק ממטען אישי) ובתנאי: שהכלים מיועדים לצרכיו המקצועיים של הנכנס, והם מסוג הנישא ביד, וערכם אינו עולה על סכום השווה ל  $ 1,650 - לפי ערך מחירון המכס.


ההטבות והתנאים בייבוא מכשירים ומכונות לעסק:
 
ניתן לייבא בפטור ממיסים מכונות, מכשירים, וכלים המיועדים להקמת עסק בישראל, והם מסוג המשמש בתעשייה, מלאכה, חקלאות או מטרה מאושרת אחרת, בתנאים הבאים: 
   
                           
  הפקדת ערבות בנקאית בגובה המיסים החלים על כלים מסוג זה.
•  ערך כל הציוד לא יעלה על $36,000- כשבסכום זה נכללים כלי עבודה הנישאים ביד (המופיע לעיל).
  הציוד ישמש במפעלו של העולה, ויוחזק בשטח המפעל. 
אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל, אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל, עליו להוכיח כי בידיו השליטה של 50% לפחות מן המפעל ובתנאי שהוא עובד פעיל במפעל.
במקרה זה רשאי הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שהובאו ושוחררו בזכויות פטור, ובלבד שעובדה זו תציין במפורש בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל, וכן השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות, וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.
במקרה של פירוק השותפות במפעל, לפני תום תקופה של 5 שנים מיום שחרור הטובין בכניסתו לישראל, הם יישארו בבעלותו של הזכאי, ולא יועברו לחזקתו או שימושו של אחר, אלא באישור מרשות המסים בישראל, ולאחר תשלום המיסים החלים. 


ההטבות והתנאים ביבוא רכב מנועי:

תנאי ייבוא רכב לתושב חוזר הינם כדינו של תושב ישראלי רגיל, למעט שוני אחד, שתושב חוזר אינו יכול לייבא רכב שממועד ייצורו חלפו יותר מ 48 חודשים .בשונה מאזרח ישראלי שיכול לייבא רכב רק עם ממועד ייצורו לא חלפו יותר מ 24 חודשים, ובתנאים כדלהלן:
   
               בעל רישיון נהיגה התקף במדינת ישראל לסוג רכב המיובא בישראל. 
  טרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצור הרכב בעת רישומו (לאופנוע 24 חודשים).
•  הרכב יובא לישראל בתוך תשעה חודשים, מיום כניסתו לישראל.
•  בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו לישראל. 
  אישור יבוא לרכב ע"י משרד התחבורה. (לבירורים יש לפנות למחלקת –התקינה במשרד התחבורה). 
  ייבוא עד 2 כלי רכב בפרק זמן של 12 חודשים.
  לשימושו האישי עד שנה משחרורו .

מיסי ייבוא החלים על רכב הם: מס קנייה, מע”מ, והמיסים מחושבים על בסיס ערכו של הרכב. פרטי שיעור המיסוי, הם לפי ערך מחירון המכס .  


התנאים להכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה:
 
הנכנס לישראל או היוצא ממנה, עליו לדווח על כספים שעמו, ובהם כספים - מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים. מ 50,000 ש"ח ומעלה. עליך למלא טופס "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים". (טופס מכס 84) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
את הטופס תוכל גם לקבל בכל אחד מבתי המכס, וביחידות המכס שבמעברי הגבול.
בעת הוצאת כספים מישראל - עליך לשלוח את הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מישראל. בעת הכנסת כספים לישראל במשלוח - עליך לשלוח את הטופס תוך 72 שעות, מעת קבלת המשלוח.

לידיעתך: חוק לאיסור הלבנת הון: כל סכום כסף הגדול ממאה אלף שקלים שנכנס במזומן לשטחה של מדינת ישראל חייב להיות מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. חובת הדיווח חלה על הכנסת כספים לישראל וכן על הוצאת כספים מישראל. מי שמפר את חובת הדיווח דינו מאסר שישה חודשים, או קנס כספי.


חפצים שאסור לייבא כלל לישראל: 
 
ישנם חפצים שאסור ליבאם לישראל, כדוגמת: 
   
             •  סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשימוש במקצועך, או לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.
•  משבש מד מהירות לייזר.
  כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז וכדו'.
•  מיכל גז מדמיע, בצורת כלי ירייה.
•  משחקי מזל/הגרלה אסורים.
•  חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, וטובין מסוכנים דומים.
  יצורים חיים כגון: נחשי צפע. 
•  כלים מסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
•  פריטי מוצרים פרוצים, או מגונים.
•  זיופים וחיקויים של מטבעות ומסמכים.
•  צעצועים מסוכנים.
•  חפצים, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור, או לגזענות.
•  חפצים, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.


חפצים, שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת:
 
ישנם חפצים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים ע"י הרשויות המוסמכות, כדוגמת:  
   
             •  גריל (מנגל) גז - באישור מכון התקנים.
•  טלפון נייד - באישור משרד התקשורת.
  קורקינט ממונע - באישור משרד התחבורה.
•  מוצרי בשר, חלב, ודגים טריים - באישור משרד הבריאות.
•  פירות, ירקות, וצמחים - באישור משרד החקלאות.
•  תרופות - באישור משרד הבריאות.
•  חומרי גלם - באישור משרד התעשייה והמסחר.  

לבירור הקריטריונים עליך לברר עם הרשות המוסמכת הרלוונטית.

המוצרים   הרשות המוסמכת  כתובת  טלפון פקס 
 מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, 
טלפונים חכמים 
(כאשר הייבוא הוא של 
ארבעה מכשירים ומעלה), 
שלטים, וכיו"


משרד התקשורת
 

מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב
03-5198282
03-5198113 

03-5198103
 
 פירות, ירקות, צמחים וזרעים ועוד  משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח  בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00  03-9681587
 
 03-9681599
 קורקינט ממונע וחלקי חילוף לרכב  משרד התחבורה  רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת.ד 867 ירושלים 91008 03-5657117  03-5618260 
 מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה  משרד הבריאות, שירות המזון   רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739 08-6241010  02-5655972 
 מנגל המופעל באמצעות גז  מכון התקנים  רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987 03-6465164 


המסמכים הנדרשים לשם קבלת זכאות הטבות המכס לתושב חוזר: 
   
                  •  הצגת תעודת תושב חוזר, או תעודת טיפול למעמד תושב חוזר.
•   דרכון ישראלי בתוקף.
• סטודנט חוזר - הצגת אישור מהמוסד בו למד, על היותו סטודנט במשך שתי שנים אקדמאיות, או על קבלת תואר אקדמאי.
•  מילוי טופס הצהרה על פירוט הטובין (טופס 130). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
•  מילוי שאלון הכרה לתושב חוזר לצורכי פטור ממכס (במידה ולא הונפק אישור ממשרד העלייה והקליטה של תושב חוזר)(טופס 131). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
 

ליצירת קשר :

להלן רשימת בתי המכס ליצירת קשר: 

בית המכס ירושלים - רח' כנפי נשרים 66, ירושלים, 02-6545555.
בית המכס מרכז –ישראל גלילי 3א, ראשון לציון, 03-9421666.
בית המכס חיפה –שער הנמל 3, חיפה, 04-8354811.
בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד, 08-8510610.
בית המכס נתב“ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד, 03-9751111.

בית המכס אילת - נמל אילת, 08-6383888.


מכס יבוא אישי לתושב חוזר:

03-9421703
03-9421705
03-9421706
שאלות ותשובות:
כמה זמן אוכל לממש זכותי בהטבות מכס
תשובה:
עד תשעה חודשים מהכניסה הקובעת לישראל
האם לתושב חוזר יש הטבה במס בייבוא רכב
תשובה:
לא. דינו כאזרח ישראלי הרוצא לייבא רכב
זכאי להטבה במס האם צריך להציג דרכון של בת זוגו
תשובה:
כן
יש לי חפץ ששוה יותר ממאתיים דולר מה שיעור המס שאני חייב עליו
תשובה:
בחפץ ששוויו יותר ממאתיים דולר תחוייב בשיעור מס מלא על שוויו
האם ביקורים בארץ יכולים לגרוע ממעמדי כתושב חוזר
תשובה:
כן. בביקורים של יותר מארבעה חודשים בשנה ברציפות ולא ברציפות קודם מעמדך כתושב חוזר
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט