יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לעולה לישראל

במטרה לעודד עליה לישראל המדינה מעניקה הקלות במס והטבות כלכליות, למרות התנאים הכלכליים המשופרים שיש להם בחו"ל.

העולים החדשים זוכים לקבל מהממשלה מגוון הטבות אשר מסייעות להם בהתמודדות עם קשיי ההסתגלות בעקבות המעבר.

עולה חדש המגיע אל מדינת ישראל על מנת להתיישב בה, זכאי לסיוע בתחומים שונים שיפורטו להלן, עיקר הסיוע מוענק ע"י משרד העלייה והקליטה. כמו כן מוענקים קורסים להדרכה בהשתלבות מהירה בעבודה.


בכדי לקבל את מירב ההטבות הינך נדרש לשנות את מעמדך "מתייר ל- עולה", ולהנפיק תעודת עולה.

כדי לממש את זכויותיך עליך לפנות למשרד העלייה והקליטה אל יועץ הקליטה האישי ולבנות עימו תוכנית קליטה אישית וייחודית לעולה ולמשפחתו, המותאמת לצורכיהם.

תעודת עולה -  הוא פנקס המוענק על ידי המשרד לקליטת עלייה למי שקיבל מעמד "עולה".

הפנקס הוא משפחתי בו מופיע שמות בני הזוג וכל הילדים עד לגיל 21 שנים, ונרשמים בו כל סוגי הסיוע הניתנים למשפחה. (לילדים מעל גיל 21 תעודה נפרדת).

מי מוגדר כעולה ?


בחוק הישראלי "עולה חדש" נקבע  על מי שגילו 17 ומעלה, ונכנס לראשונה לישראל ומבקש לשבת ישיבת קבע בישראל מכוח חוק השבות.

מי שמתאזרח בישראל שלא על-פי חוק השבות, אינו נחשב כעולה חדש לעניין ההטבות, ואינו זוכה בדרך כלל להטבות אלו.

הזכאים למעמד בישראל מכוח חוק השבות רשאים להגיש בקשה למעמד עולה.

חוק השבות – מעניק זכות עלייה לישראל, לכל יהודי בעולם הרוצה להגר לישראל, וקבלת אזרחות ישראלית באופן אוטומטי אשר לפיה יהודי הוא "מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת".

זכות זו מוענקת גם "לילד ונכד של יהודי. לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי" .

חוק השבות לא חל אם מבקש האזרחות פועל נגד העם היהודי. מבקש האזרחות עלול לסכן את בריאות הציבור או את ביטחון המדינה. למבקש האזרחות עבר פלילי והוא עלול לסכן את שלום הציבור.


עוד שנכללים בזכאות כעולה (לפעמים במקצת):

אזרח עולה  הוא - בן 17 ומעלה שנולד בחו"ל להורה (יחיד) אזרח ישראל והיה זכאי למעמד "עולה" מכח חוק השבות אלמלא היה אזרח ישראלי והגיע להשתקע בישראל. דינו כעולה. שהה ברציפות מחוץ לישראל מיום לידתו ועד יום כניסתו, ולא ביקר בארץ יותר מ- 4 חודשים בשנה בשבע השנים לפני העליה.

בן עולים בוגר – הוא רווק שגילו מ 17- 21 שנים ועלה לארץ יחד עם הוריו ורשום בתעודת העולה של משפחתו. או- מי שנקבע מעמדו "כעולה"
בתוך שנה, לפני או אחרי קבלת מעמד עולה להוריו, זכאי גם הוא לכל סוגי הסיוע שמקבל עולה, למעט דיור שאינו זכאי לסיוע בדיור בנפרד ממשפחתו. ו/או בן עולים קטין שגילו פחות מ 17 ועלה לארץ עם הוריו וכלול בתעודת העולה של משפחתו. או שנקבע מעמדו בתוך שנה לפני או אחרי קבלת מעמד עולה להוריו, אינו זכאי גם בהקלות במכס.

בן עולים קטין - גילו ביום קבלת המעמד הוא בין 17-14 שנים, ועלה ללא הוריו, דינו כעולה בסל ההטבות
וזכאותו לסל קליטה תהא לפי גילו. סוגי סיוע נוספים יוכל לקבל עם הגיעו לגיל 17, או עם סיום לימודיו.

עולה קטין – עלה לישראל  בין גיל 14 ל 17 שנים ללא הוריו ונמצא במסגרת פנימיה בשנה הראשונה לעלייתו לישראל, ולמד במסגרת זו לפחות עד הגיעו לגיל 17, עשוי לקבל סיוע ממשרד העלייה והקליטה רק בהגיעו לגיל 17.


קטין חוזר - קטין שעזב יחד עם הוריו (או הורה שהקטין בחזקתו) לפני היותו בן 14 שנה, וגילו ביום קבלת המעמד הוא 17 שנים ומעלה, והיה זכאי למעמד "עולה" מכח חוק השבות אלמלא היה אזרח ישראלי  ושהה בחו"ל לפחות 4 שנים רצופות קודם הבקשה.

וזאת בתנאי שהוריו של הקטין לא יצאו לחו"ל חמש שנים לצורך עיסוק ממשלתי או שייצגו גוף ישראלי בחו"ל קודם שבא הקטין לישראל.

כמו כן בתנאי שהוריו לא עבדו אצל מעסיק ישראלי פרטי או ציבורי, וכן עסק הרשום מחוץ לישראל ושליטתו וניהולו מופעל בישראל, או שם העסק זהה לשם תאגיד שרישומו היה בעבר בישראל, או במקרה ששם העסק זהה (או זהה בעיקרו) לשם החברה בה עבדו הוריו בישראל.

קטין חוזר יוכל לבקר בארבע השנים קודם בקשת המעמד עד ארבעה חודשים בכל שנה קלנדרית, וכן זכאי בנוסף לארבעת החודשים, לתוספת ביקורים מיוחדים, כגון: לימודים במוסד מוכר, שירות סדיר בצה"ל.

משפחת עולים ו/או משפחה מעורבת - משפחה המורחבת, שכל בני המשפחה מוגדרים כעולים. ו/או עולה שנישא לישראלי/ת ותיק ויש להם ילד שנולד בחו"ל קודם מעמד עולה של ההורה הזכאי. או נולד לאחר קבלת מעמד עולה ובתנאי שחלפה שנה מאז בני הזוג יצאו מישראל. 


האם שהייה בישראל קודם שינוי המעמד לעולה תפגע בהטבות ?

•  שהה בישראל תקופה רצופה או מצטברת שאינה עולה על 3 שנים קודם קבלת מעמד עולה, יקבל סיוע מלא כעולה. למעט סל קליטה שאינו זכאי אלא בתנאי שלא שהה בארץ יותר מ 24- חודשים ברציפות, או במצטבר, במהלך 3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה.

•  שהה בישראל תקופה רצופה או מצטברת של 3 עד 5 שנים קודם קבלת מעמד עולה, יהא זכאי לסיוע חלקי כעולה למשך שנה אחת כגון: אולפן, סיוע למדענים, סיוע ליזמים עיסקיים, סיוע בתעסוקה וסיוע בדיור למשך 3 שנים מיום מעמדו כעולה.

•  שהה בישראל יותר מ 5 שנים תקופה רצופה או מצטברת בתוך 7 השנים קודם קבלת מעמד עולה, אינו זכאי לתעודת עולה ואינו זכאי לסיוע כעולה ממשרד העלייה והקליטה וממשרד השיכון.


מה הם הזכאויות ל" עולה" ?

עם תעודת עולה אותו תקבלו במשרד העליה והקליטה תוכלו לקבל מגוון הטבות משלושה גורמים מרכזיים: משרד העליה והקליטה. רשויות המכס. מס הכנסה.

להלן ההטבות :

1.  הסוכנות היהודית מסייעת לעולים לישראל באמצעות מימון כרטיס נסיעה כמענק, וזאת לאחר בדיקת זכאותם לכרטיס.


2.  סל הקליטה - כולל סיוע כספי במטרה לסייע לעולים החדשים בהתארגנות ההתחלתית בישראל, עבור: סיוע בשכירות דירה (שנה ראשונה) וסיוע בהוצאות מחייה בתקופה הראשונית (ששה חודשים). הסיוע ניתן לזוג עולים באופן הבא: בשלב ראשון ניתן לעולים בנמל התעופה: חלקו במזומן (2,500 ש"ח), חלקו בהפקדה בנקאית המצריכה פתיחת חשבון בנק (3,800 ש"ח). יתר המענק הכספי, ינתן בשישה תשלומים חודשיים (4,800 ש"ח). סכום המענק הכולל הוא : 35,100 ש"ח.

ליחיד עולה - סכום הסל הכולל הוא 18.412 ש"ח , לחד הורית - סכום הסל הכולל הוא 29.412 ש"ח. לגמלאים - הסכום הכולל נע בין 19.333 ש"ח ועד לסכום 29.080 ש"ח.

עבור כל נפש נוספת הכלולה בתעודת עולה עד גיל 21 ינתן תוספת לסל קליטה בין 7.233 ש"ח ל- 10.890 ש"ח .

למשפחה בת 6 נפשות ומעלה ינתן תוספת לסל קליטה בסכום כולל של 5.024 ש"ח .

עולים ששינו מעמדם בישראל יקבלו תשלום ראשון של סל קליטה באמצעות משרד העלייה והקליטה בזיכוי לחשבון הבנק.

"עולה" - ששהה בחו"ל בתוך תקופת הזכאות לתקופה רצופה מעל 6 חודשים, לא תיכלל תקופת השהות בחו"ל במניין תקופת הזכאות לסיוע.

יציאה לחו"ל של עולה או אחד מבני משפחתו פחות מ 6 חודשים גורמת להפסקת תשלומי הסל. ניתן לחדשה רק עם החזרה  לארץ בתוך שנה מהגעתך הראשונה.

לבקשת חידוש התשלומים במשרד העליה והקליטה במקום מגוריך, עליך להצטייד בדרכון עם חתימת תאריך הכניסה לארץ.

תנאים לקבלת סל הקליטה :

•  לא שהה בישראל תקופה רצופה/מצטברת יותר משנתיים, בשלוש השנים שקדמו לקבלת מעמד/זכאות "עולה".

•  לא היה בעבר תושב ישראל ונכנס לראשונה לישראל באשרת עולה.

•  דרש את ההטבה תוך שנה מיום קבלת מעמד עולה.


3.
  סיוע בתעסוקה - (תקופת מימוש הזכאות עד עשר שנים מיום העליה - למעט אם צויין אחרת).

•  מענק הבטחת הכנסה לדורשי עבודה, או השלמת הכנסה לעובדים בשכר נמוך וכן ללומדים בקורסים של משרד העבודה, המתייצבים בשירות התעסוקה, בתנאי ששני בני הזוג מתייצבים בשירות התעסוקה, (תקופת המימוש עד שנה מיום העליה. עם תום תשלומי סל הקליטה תקופת המענק למשך ששה חודשים).  

הפטורים ממבחן תעסוקה לומד באולפן 5 ימים בשבוע, אישה בהיריון מעל שבוע 13 , אם לילד עד גיל שנתיים, אב יחיד לילד עד גיל שנתיים, אם לילד נכה עד גיל 18 .

•  ייעוץ וקידום תעסוקתי ואיתור מקומות עבודה.


•  קורסי הסבת מקצוע, והכשרה מקצועית (לא כולל הסבת מורים). תקופת המימוש עד עשר שנים מיום העליה.

•  סיוע למדענים - (תקופת המענק עד ארבע שנים, תקופת המימוש עד שלוש שנים מיום העליה).


•  סיוע ליזמים - להקמת עסק בישראל או העברת עסק קיים מחו"ל (המענק הינו חד פעמי).

•  סיוע לאמנים - מי שיוכר כאמן על ידי משרד העלייה והקליטה והמציא תעודות מקצועיות כנדרש, עשוי להיות זכאי למענק כספי, סיוע בחשיפה, קורסים ייחודיים ותמיכה כספית (תקופת המימוש עד עשר שנים מיום העליה).

•  סיוע לספורטאים – או סופרים (תקופת המימוש עד עשר שנים מיום העליה).


4. סיוע ברכישת שפת העברית באולפן - (תקופת המימוש שנה וחצי מיום העליה  – תקופת המענק לחמשה חודשים) .

5. סיוע בדיור -

•  סיוע בשכירות דירה - למחוסרי דירה במקומות המוגדרים בתקנון, תקופת המימוש: מהשנה השנייה מזמן העלייה, ועד השנה החמישית לעלייה.


ישנם מצבים מסויימים שההטבה ניתנת להארכה, בהתאם למצב המשפחתי כגון: חייל בודד, ועולים  קשישים ומקבלי הבטחת/השלמת הכנסה.

•  סיוע בהלוואה  - (משכנתא) 95%  מערך הדירה למטרת דיור, ובהתאם למספר הניקוד התלוי בנתונים האישיים של המבקש (תקופת המימוש עד חמש עשרה שנה מיום העליה) .


 סיוע בדיור ציבורי - למחוסרי דיור, הסיוע תלוי בנתונים האישיים של המבקש (המענק הינו חד פעמי).

6.  ביטוח לאומי -  שרותי בריאות ללא תשלום, לתקופה של 12 חודשים מיום העליה לארץ.

7.  קופת חולים - עולים חדשים זכאים להפחתה של 50% בתקרת התשלום הרבעונית עבור שירותי בריאות בשנה הראשונה מיום עלייתם לארץ. 

8.  הנחה בתשלומי ארנונה - הנחה לעולה בארנונה לשנה ראשונה % 90 למאה מטר ל 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום עלייתם לארץ.


9.  מענק לחיילים בודדים - במשך תקופת שירות חובה (למימוש עד חמש שנים מיום עלייתם לארץ).

10. הקלות במכס – לעולה (גם לעניין דיווח הכנסת כספים לישראל) . למדריך ההטבות
לחץ כאן .

11. הקלות במס – לעולה . למדריך ההטבות לחץ כאן .

כיצד אקבל זכאות למעמד עולה ?

עולה חדש (למעט תושב חוזר, או קטין חוזר) במידה ושוהים בחו"ל -

עליכם ליצור קשר טלפוני עם הסוכנות היהודית לפתיחת תיק עליה במדינה בה המבקש נמצא על מנת שימליצו את עלייתכם לארץ ולהמציא מסמכים אישיים שונים שידרשו על ידי הסוכנות. לאחר הבדיקה הסוכנות תמליץ אם לתת למבקש אשרת עולה עם כניסתו לארץ.

הסוכנות היא הגורם המכוון ומקשר למשרדי הממשלה על מנת להסדיר לכם אשרת עולה ולקשר אתכם עם נציג ממשרד העליה והקליטה שיקדם אתכם בכניסתכם לארץ.


לאחר אישור העלייה עם בואכם לישראל בנמל התעופה לפני ביקורת הדרכונים, יפגוש אתכם נציג משרד העלייה והקליטה.

עליכם להצטייד בכניסתכם לארץ במסמכים הבאים :

•  הצגת דרכון התקף לשנה עם אישור עליה ,(ת.ז. לאזרח עולה).

•  הצגת תעודת לידה מקורית מתורגמת לעברית או אנגלית בצרוף חתימת האפוסטיל בקונסוליה. (במידה ויש שינוי שם, יידרש מסמך המעיד על שינוי שם).


•  הצגת תעודת יושר עדכנית – ממדינת המוצא מתורגמת לעברית או אנגלית בצרוף חתימת האפוסטיל בקונסוליה. (במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז שאליו משתייך המבקש).

•  תעודת מצב אישי מקורית (נישואין, גירושין).

•  מסמכים המעידים על זיקה ליהדות, (מרב קהילה בחו"ל).

•  שלוש תמונות דרכון (לכל נפש),  בגודל 45/55 מ"מ.


•  במקרה של פטירת בן/בת זוג, תידרש תעודת פטירה.

•  לקטינים תעודת אפוטרופוס (והחלטת בית-משפט).

•  מילוי טפסים לבקשת עליה.

לאחר מכן תונפק לכם תעודת עולה . "ספח רישום אוכלוסין" (תעודת זהות זמנית) בו יופיע מספר תעודת הזהות שלכם.

כמו כן ישנה אפשרות להנפיק "תעודת זהות" על ידי נציג משרד הפנים בשדה התעופה עם עלייתך.

במעמד זה בשדה התעופה תוכלו להירשם לאחת מקופות החולים בישראל על ידי מילוי טופס לרישום קופת חולים.


עם קבלת מעמד עולה, הנכם הופכים להיות כאזרחי ישראל, אזרחים בעלי זכויות וחובות במדינת ישראל.
אין צורך לוותר על האזרחות הקודמת, וניתן להחזיק באזרחות כפולה.

לידיעתכם : תקופת הזכאות להטבות לעולה, היא מיום קבלת תעודת זהות ישראלית ראשונה מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, או מיום קבלת תעודת זכאות בכניסה לישראל בנתב"ג, לפי המוקדם מביניהם.


במידה והגעתם כתיירים לישראל - והינכם רוצים לשנות מעמדכם מתייר, לעולה  -

עולה חדש - יוכל לפנות ישירות למשרד העליה והקליטה הקרוב למקום מגוריו, או ישירות למשרד הפנים.

אזרח עולה ו/או קטין חוזר - עליכם להגיש בקשה לאזרחות ישראלית ושינוי מעמד מתייר, לעולה. הבקשה תבוצע במשרד הפנים בלבד.

בהגעתכם למשרד הפנים עליכם להצטייד בעת הגשת הבקשה במסמכים הבאים :

•  הצגת דרכון זר התקף לשנה.


•  הצגת תעודת לידה מקורית, מתורגמת לעברית או אנגלית בצרוף חתימת האפוסטיל בקונסוליה. (במידה ויש שינוי שם, יידרש מסמך המעיד על שינוי שם).

•  הצגת תעודת מצב אישי, מקורית (נישואין, גירושין).

•  שלוש תמונות דרכון (לכל נפש), בגודל 45/55 מ"מ.

•  מסמכים המעידים על זיקה ליהדות , (מרב קהילה בחו"ל).


•  הצגת תעודת יושר עדכנית – ממדינת המוצא מתורגמת לעברית או אנגלית בצרוף חתימת האפוסטיל בקונסוליה. (במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז שאליו משתייך המבקש)

•  קטין חוזר- עליו להתייצב בצה"ל ולהביא אישור על התייצבותו, או פטור שירות מגיוס.

•  מילוי טפסים כדלהלן :


1.  מילוי טופס בקשה לעולה (אש/ 4).

2.  מילוי טופס בקשה לתעודת זהות (מר/ 1).

3.  מילוי טופס שאלון רישום לעולה (מר/14).

4.  מילוי טופס הצהרת בריאות (אש/81).

5.  מילוי טופס הפנייה לסוכנות היהודית (אש/114).


6.  מילוי טופס הצהרת דת ולאום (מר/36).

לידיעתך : ייתכן ומסמכים שאינם בעברית תידרש להציג תרגום נוטריוני מאושר. קטין פחות מגיל 16 תדרש נוכחות אחד ההורים.

לאחר קבלת מעמד עולה , חשוב ליצור קשר טלפוני עם משרד העליייה והקליטה ולקבוע פגישה עם יועץ תעוד וזכאות, בלשכה הקרובה למקום מגוריכם. מטרת הפגישה היא, לקבלת תעודת עולה להמשך קליטתכם וקבלת מידע והכוונה למימוש זכויות והטבות לעולה.


חשבון בנק :

מומלץ להגיע לפגישה במשרד העלייה והקליטה עם אישור מהבנק על פתיחת חשבון משותף בארץ, לאחר פתיחת חשבון בנק בארץ עליכם למלא טופס אישור לפתיחת חשבון חתום על ידי הבנק. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

על מנת שכל סיוע כספי לו אתם זכאים ממשרד העלייה והקליטה יועבר לחשבון הבנק בארץ. העברת סיוע לבני זוג, תעשה לחשבון בנק משותף בלבד.


בעת מסירת פרטי חשבון הבנק, תתבקשו (לפחות אחד מבני הזוג) לחתום על טופס בקשה להעברת תשלומי הסיוע.

ביטוח דמי בריאות (בביטוח הלאומי) :


מי שהוכר על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"עולה", יוכל כבר בביקורו במשרד העליה והקליטה למלא טופס בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב, ולהירשם לקופת חולים שיבחר, וכן למלא טופס תביעה לקצבת ילדים,

אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים. עליו למלא במשרד לקליטת עלייה טופס שאלון תושבות (ב/ל 628), טופס לרישום לקופת חולים (ב/ל 666) וטופס תביעה לקצבת ילדים. (עד גיל 18) (ב/ל 5052).


מומלץ להגיש את הבקשות במשרד העליה והקליטה, בכך נחסכת הטרחה לפנות ישירות לביטוח הלאומי.

עולה, תושב חוזר וקטין חוזר, יהיו זכאים לשירותי בריאות מהביטוח הלאומי באופן מיידי ללא תשלום לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתם לארץ.


רישום לקופת חולים:

במידה ולא נרשמתם לקופת חולים בשדה התעופה, תוכלו גם למלא במעמד זה טופס בקשה להצטרפות לאחת מקופות החולים על פי בחירתכם.

ניתן גם לגשת לאחד מסניפי הדואר הקרוב למקום מגוריכם לרישום לאחת מקופות החולים, ולמלא את הטפסים הנדרשים.

הנפקת תעודת זהות:

לפי החוק, חייב כל תושב ישראל בן 16 ומעלה, לשאת עמו תמיד תעודה מזהה.

במידה ולא הנפקתם תעודת זהות (אלא נספח לתעודת זהות) בהגעתכם לארץ, עליכם לפנות למשרד הפנים הקרוב למקום מגוריכם ולהצטייד בעת הגשת הבקשה במסמכים הבאים:


•  תעודת עולה.

 הצגת דרכון זר התקף לשנה.

•  הצגת תעודת לידה מקורית ,מתורגמת לעברית או אנגלית בצרוף חתימת האפוסטיל בקונסוליה. (במידה ויש שינוי שם, יידרש מסמך המעיד על שינוי שם).

•  שני תמונות דרכון (לכל נפש),  בגודל 45/55 מ"מ.

•  תעודת מצב אישי, מקורית (נישואין, גירושין).

•  במקרה של פטירת בן/בת זוג, תידרש תעודת פטירה.

•  מילוי טפסים כדלהלן:

1.  מילוי טופס בקשה לתעודת זהות (מר/ 1).

2.  מילוי טופס שאלון רישום לעולה (מר/14).

3.  מילוי טופס הצהרת דת ולאום (מר/36).


 מי נחשב עולה בשנית ?

אדם שזכאי לעלייה מחוק השבות, וויתר על אזרחותו הישראלית. או מי שהצהיר ארל"י (אינו רוצה להיות ישראלי) וחדל מלהיות תושב בישראל, ושהה בחו"ל לפחות 7 שנים קודם הגעתו לישראל, או שפקעה תושבותו מסיבה אחרת (כגון רכישת מעמד זר) זכאי לקבלת מעמד עולה בשנית.

על מנת לקבל אזרחות שוב עליך לפנות לסניף משרד הפנים הקרוב למקום מגוריך ולהצטייד בעת הגשת הבקשה במסמכים הבאים : 

•  הצגת דרכון זר התקף לשנה .

•  שתי תמונות דרכון, בגודל 45/55 מ"מ. 

•  אישורים ותעודות מקוריות ומאושרות המוכיחות יהדות/זכאות, שבות. (מרב קהילה בחו"ל).

•  תעודת מצב אישי, מקורית (נישואין, גירושין).


•  מילוי טפסים כדלהלן :

1. מילוי טופס בקשה לעולה (אש/ 4).

2.  מילוי טופס בקשה לתעודת זהות (מר/ 1).

3.  מילוי טופס שאלון רישום לעולה (מר/14).

4.  מילוי טופס הצהרת בריאות (אש/81).


5.  מילוי טופס הצהרה שלא שהה בעבר בארץ כתושב (אש/125).

6.  מילוי טופס הצהרת דת ולאום (אש/117).

7.  מילוי טופס הצהרה למתאזרח (אז/28).

יתכן ומסמכים שאינם בעברית/באנגלית ידרש להציג תרגום נוטריוני מאושר.


לידיעתך : עולה בשנית יהנה בהטבות מכס בלבד כמופיע במדריך מכס לתושב חוזר.

חובת גיוס לשירות חובה 

חיוב זמן וסוג שירות הגיוס לעולה נקבעים לפי גיל העולה בהגיעו לישראל, לפי הפרופיל הרפואי, ולפי מצבו המשפחתי בעת הגיוס.

עולים חדשים יזומנו לגיוס לשרות צבאי לאחר שהייתם בארץ שנה אחת.


הגדרות ומושגים :

עולה  – בעת הגעתו לישראל הוא בן 16 שנה ומעלה.

הגעה לארץ – פירושו, גיל ההגעה וכניסתכם לישראל. ואינו נקבע לפי מועד תאריך העלייה .


שירות סדיר - שירות חובה בצה"ל לאזרחי ישראל.

שירות מילואים - הוא חובה במדינת ישראל, לאזרחי ישראל שסיימו את השירות הסדיר בצה"ל, ומשובצים בכוחות המילואים, לשם תגבור הצבא הסדיר במצב חירום.

מאגר (מילואים) – פירושו, שיתכן ותזומנו לשירות צבאי (מילואים) על פי צורך של הצבא.

שימו לב כי טבלה (ראשונה) זו מתייחסת לגברים בלבד. אשה רווקה תזומן לשרות סדיר רק במידה והגיעה לישראל עד גיל 20 . 

הגיעו ארצה עד לתאריך  31.5.2015 .


הגיעו ארצה עד לתאריך  01.06.2015 . 

רופא, או רופא שיניים יחושב לפי:

רופא זכר: עד גיל 32 – חייב ב 18 חודשי שרות סדיר.

רופא שיניים: עד גיל 29– חייב ב 18 חודשי שרות סדיר.


ליצירת קשר :

משרד העלייה והקליטה


מרכז מידע טלפוני שמספרו: 3-9733333- 972+

שאלות ותשובות:
עולה חדש האם חייב בשירות גיוס חובה לצה"ל
תשובה:
לאחר שנה מכניסתו לארץ יצטרך להתייצב לשירות גיוס, או דחיית שירותו.
אני נשוי עם ילד האם אני חייב בשירות גיוס לצה"ל
תשובה:
נשוי עם ילד פטור מחובת גיוס.
האם אישה חייבת בשירות גיוס לצה"ל
תשובה:
מעל גיל 28 פטורה מחובת גיוס, מתחת לגיל זה תהא חייבת בשיעור מינימאלי המשתנה לפי גילה. לפרטים מלאים עיין במדריך
אני אישה דתייה האם אני חייבת בשירות גיוס לצה"ל
תשובה:
אישה דתייה פטורה מחובת שירות מטעמי דת, עליה להצהיר על כך למשרד הביטחון.
אני עולה חדש ויש לי ילדים האם אני זכאי לקצבת ילדים
תשובה:
כן, הקצבה מוענקת לחשבון האשה או לחשבון משותף לבני הזוג.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט