יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך להטבות מכס לעולה

מהו מכס ?

מכס הוא מס - המוטל על יבוא או יצוא של סחורות. מטרתו העיקרית להגן על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה. ומהווה מקור הכנסה למדינה.

המס הנקרא מע"מ (מס ערך מוסף) מחושב לפי אחוזים מערך החפץ, או מס קניה קבוע, הנקרא מס קצוב ולפעמים מחושבים גם שניהם יחד, הנקרא מס מעורב.


בהגעתך לישראל לאחר קבלת מטענך, היציאה מאולם הנוסעים היא דרך אחד משני המסלולים דלהלן :


מסלול ירוק :

דרך המסלול הירוק הינך רשאי לעבור בפטור מתשלום מס רק כשאתה נושא עמך "חפצים אישיים" מהסוגים ובכמויות המותרים, המפורטים להלן .

כניסתך למסלול הירוק הינה הצהרה, שאתה נושא עמך רק את החפצים מהסוגים המותרים ובכמויות שנקבעו בחוק.

מסלול אדום :

במידה ויש לך חפצים עליהם נדרשת הצהרה ותשלום מיסים עליך לעבור במסלול האדום.

במידה והינך מסופק  באיזה מן המסלולים לבחור ? עבור במסלול האדום !

זכור ! יבוא חפצים ו/או כמויות שלא בהתאם לחוק, הדבר מהווה עבירה, שבגינה תחוייב בתשלום קנס מינהלי, או העמדה למשפט, ו/או החרמת החפצים.

הטבות לעולה במכס

כחלק מקידום ועידוד עליית יהודים לישראל מעניקה מדינת ישראל לעולים ו/או נוספים המופיעים בהמשך זכאות לפטור מלא במס (ולעיתים חלקי) על הרכוש שבחזקתם.

שים לב! מימוש זכויות ההטבה לעולה הינם מיום העליה הקובעת ועד שלוש שנים מיום חזרתם לישראל.

כמו כן זכויות נקבעות על פי חוק יבוא אישי, בהתאם למעמד, הגיל, ומצבו המשפחתי של הנכנס ביום הכניסה הקובעת לישראל בפעם הראשונה ובהתאם לרשום במסמך הכניסה שבידו,

התנאים למעמד עולה במכס

עולה -  הוא תושב ישראל הנכנס לישראל בן 17 ומעלה על פי אשרת עולה, לפי חוק השבות.

•  הצגת תעודת עולה, או תעודת טיפול למעמד עולה, תעודת קטין חוזר.

•  הצגת דרכון בו מופיע מעמד הנכנס הנקבע בכניסתו לישראל, או אשרת עולה שניתנה על ידי נציגות ישראל בחו"ל.

•  אזרח עולה וקטין חוזר - יש לוודא קיומו של דרכון ישראלי בתוקף ודרכונים ישראלים לילדים שנולדו בחו"ל ובלבד ששהה בחו"ל ברציפות עד יום הכניסה הקובעת ולא ביקר לסירוגין או ברציפות במשך ארבעה חודשים בכל שנה קודם כניסתו הסופית לישראל.

•  לנשואים - דרכון בן/ת הזוג.

•  קטין עולה/חוזר -  דרכוני הורים ותצהיר הורים. 

•  מילוי טופס הצהרה על פירוט החפצים (טופס 130). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו או להורידו כאן.


נוספים שזכאים בהטבה כעולה

קטין חוזר - קטין שעזב יחד עם הוריו (או עם אחד מהוריו שהקטין בחזקתו) קודם הגיעו לגיל 14 שנים  וגילו ביום קבלת המעמד הוא 17 שנים ומעלה ושהה בחו"ל לפחות 4 שנים ברציפות קודם חזרתו הקבועה לישראל  דינו כעולה ובתנאי שאלמלא היה אזרח ישראלי היה "עולה" מכח חוק השבות. 

ובתנאי שהוריו של הקטין לא יצאו לחו"ל במשך חמש שנים לצורך עיסוק ממשלתי או ייצגו גוף ישראלי בחו"ל קודם חזרת הקטין לישראל.

כמו כן בתנאי שהוריו לא עבדו אצל מעסיק ישראלי פרטי או ציבורי, בעסק הרשום מחוץ לישראל ושליטתו וניהולו מופעל בישראל, או שם העסק זהה לשם תאגיד רשום שהיה בעבר בישראל, או ששם העסק זהה (או זהה בעיקרו) לשם החברה בה עבדו הוריו בישראל.

קטין חוזר יוכל לבקר בארבע השנים קודם בקשת המעמד עד ארבעה חודשים ברציפות בכל שנה קלנדרית, וכן זכאי בנוסף לארבעת החודשים, לתוספת ביקורים מיוחדים, כגון: לימודים במוסד מוכר, שירות סדיר בצה"ל.

אזרח עולה - בן 17 ומעלה שנולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי והיה זכאי למעמד "עולה" מכח חוק השבות אלמלא היה אזרח ישראלי שהגיע להשתקע בישראל  ושהה ברציפות מחוץ לישראל מיום לידתו ועד יום כניסתו ולא ביקר בישראל יותר מ- 4 חודשים בשנה, דינו כעולה.

תושב קבע - שבידיו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל.


התנאים לייבוא חפצים אישיים הפטורים ממסים במעמד כניסתך לארץ (במסלול הירוק)

•  מטען אישי - כגון: הלבשה, הנעלה, ומוצרי טואלט אישיים, מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם (20 ק"ג) – לכל אדם.

•  יינות ומשקאות - משקה אלכוהול עד 1 ליטר, ויין עד 2 ליטר – לאדם מגיל 18.

•  בשמים כוהליים עד ¼ ליטר - לכל אדם.

•  טבק מכל סוג במשקל שאינו עולה על 250 גרם , סיגריות עד 200 סיגריות שהן פקט אחד - לאדם מגיל 18.

•   חפצים חדשים המיועדים לשימושך האישי, או כמתנה לאדם אחר, ושוויים אינו עולה על $200 (ארה"ב) - לכל אדם הנכנס מגיל שנתיים ומעלה .

הפטור הינו אישי לכל נכנס, ולא ניתן לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לחפץ שערכו מעל $200

חפץ שערכו יותר מ -200 $ תשלום המסים יהא על ערכו המלא של החפץ, ולא על חלקו מ 200 $ .

•  חפצים משומשים המיועדים לשימושך האישי, כגון: מצלמה, מצלמת וידאו, מחשב נייד, טלויזיה, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, עגלת ילדים, ציוד ספורט, זוג אופניים ללא מנוע, וכדו'.

•  מזון -  עד שלוש סוגי מזון, ועד 1ק"ג לכל סוג.

לידיעתך : הפטור ממס על חפצים אישיים כאמור לעיל, שהנך רשאי לעבור איתם במסלול הירוק יינתן לך רק אם החפצים הובאו עמך בזמן הגעתך לישראל. במקרים אחרים עליך לעבור במסלול האדום.


התנאים לייבוא "חפצי בית"

חפצי בית - הם חפצים המשמשים באופן סטנדרטי בדירת מגורים, ובכללם ציוד ספורט ביתי (מכשירי כושר ביתיים, אופניים, ציוד לטניס וכדו'), ציוד משרדי ביתי, כגון: מדפסת, פקס, וכדו' עד פריט אחד מכל סוג" ובתנאים הבאים :

•  לא ניתן יהיה לייבא בפטור ממכס, מכשירים וכלים תעשיתיים או שאינם נמצאים בדירת מגורים או בחצר כגון: טובין לאינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף, או טפטים לכיסוי קירות, אריחים, וכו'.

בכל מקרה של ספק יש לברר מראש במכס אם הפטור חל, והאם החפץ בו מדובר ייהנה מרשימת הפטור של "חפצי בית".

• שלוש משלוחים בלבד - "משלוח" הוא-יכול להיות קונטינר, ויכול להיות גם ארגז קרטון קטן כניצול של הזכות למשלוח אחד מבין השניים המותרים.

במידה ומשלוח של ארגז קרטון של חפצי בית הובא עמך במטענך האישי (כ 20 ק"ג) בעת כניסתך לישראל לא ייחשב כמשלוח אחד לגרוע מזכאותך לשני משלוחים נוספים שלגביהם תהיה זכאי לפטור ולא תחוייב במיסים, רק יהיה עליך לעבור במסלול האדום, להצהיר על הטובין.

הזכאות לשני משלוחים בלבד, הינם אף למשפחה באותו מעמד .

•  מכשירי החשמל והאלקטרוניקה ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג למשפחה, למעט 2 מקלטי טלוויזיות ו 2 מחשבים אישיים, וכן פריטי ריהוט עיקריים.

•  הוכחת ניהול משק בית עצמאי בישראל, (בהצגת מסמך המעיד שהנך בעל דירה, או בהצגת חוזה מבוייל לגבי דירה שכורה). 

•  החפצים וכל מסמכי היבוא, חייבים להיות רשומים על שמך.

•  התייצבות לשירות סדיר-חובה בצה"ל, או הוכחת פטור מהתייצבות .

•  חובה שכל החפצים שישוחררו לך, יהיו לשימושך האישי בישראל, לתקופה של שש שנים לפחות.

•  לפני תום התקופה אין להעביר את החפצים לשימושם של אחרים, בתמורה או שלא תמורה.

•  הצהרה על כל החפצים שבמטענך, ברשימה מפורטת.

•  הפקדת ערבויות בנקאיות או אחרות, רשות המסים - רשאית להתנות לפי שיקול דעתה, לשם הבטחת קיום התנאים ולמשך התקופה שתקבע הרשות.

התנאים לייבוא חפצי בית בחבילות דואר

אם תגיע על שמך חבילת דואר המכילה "חפצי בית" (כהגדרתם לעיל), תיחשב לך חבילה כאמור, כמשלוח אחד שלגביו אתה זכאי לפטור (מתוך שני המשלוחים).

אומנם, במידה וחבילת הדואר שנשלחה לישראל מכילה רק פריטי הלבשה והנעלה לא יחשב כמשלוח לגרוע מזכאותך לשני משלוחים נוספים שלגביהם תהיה זכאי לפטור,

וזאת בתנאי, שחבילת הדואר הגיעה מ 30 יום קודם הגעתך לישראל, ועד 3 חודשים מיום הגעתך.

חפצים שאסור לייבא

ישנם חפצים שאסור לייבאם לישראל, כדוגמת:

•  סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשימוש במקצועך, או לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.

•  משבש מד מהירות לייזר.

•  כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז וכדו'.

•  מיכל גז מדמיע, בצורת כלי ירייה.

•  משחקי מזל/הגרלה אסורים.

•  חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, וטובין מסוכנים דומים.

•  יצורים חיים כגון: נחשי צפע.

•  כלים מסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.

•  פריטי מוצרים פרוצים, או מגונים.

•  זיופים וחיקויים של מטבעות ומסמכים.

•  צעצועים מסוכנים.

•  חפצים, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור, או לגזענות.

•  חפצים, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.


חפצים, שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת

ישנם חפצים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים ע"י הרשויות המוסמכות, כדוגמת:

•  גריל (מנגל) גז - באישור מכון התקנים.

•  טלפון נייד - באישור משרד התקשורת.

•  קורקינט ממונע - באישור משרד התחבורה.

•  מוצרי בשר, חלב, ודגים טריים - באישור משרד הבריאות.

•  פירות, ירקות, וצמחים - באישור משרד החקלאות.

•  תרופות - באישור משרד הבריאות.

•  חומרי גלם - באישור משרד התעשייה והמסחר.

לעיתים יידרש אישור/רישיון יבוא פרטני, לבירור הקריטריונים עליך לברר עם הרשות המוסמכת הרלוונטית.


התנאים לייבוא כלי עבודה מהסוג הנישא ביד

בתקופת הזכאות ניתן לייבא בפטור ממיסים כלי עבודה (ולא ייחשב כחלק ממטען אישי) ובתנאי: 

שהכלים מיועדים לצרכיו המקצועיים של הנכנס, והם מסוג הנישא ביד, וערכם אינו עולה על סכום השווה ל  $ 1,650 - לפי ערך מחירון המכס.

התנאים לייבוא מכשירים ומכונות לעסק


מכונות, מכשירים, וכלים המיועדים להקמת עסק בישראל, והם מסוג המשמש בתעשייה, מלאכה, חקלאות או מטרה מאושרת אחרת, פטורים ממיסים, בתנאים הבאים:

•  הפקדת ערבות בנקאית בגובה המיסים החלים על כלים מסוג זה.

•  ערך כל הציוד לא יעלה על $36,000- כשבסכום זה נכללים כלי עבודה הנישאים ביד (המופיע לעיל).

•  הציוד ישמש במפעלו של העולה, ויוחזק בשטח המפעל.


אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל, אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל, עליו להוכיח כי בידיו השליטה של 50% לפחות מן המפעל ובתנאי שהוא עובד פעיל במפעל.

במקרה זה רשאי הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שהובאו ושוחררו בזכויות פטור, ובלבד שעובדה זו תצויין במפורש בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל, וכן השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות, וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.

במקרה של פירוק השותפות במפעל, לפני תום תקופה של 5 שנים מיום שחרור הטובין בכניסתו לישראל, הם יישארו בבעלותו של הזכאי, ולא יועברו לחזקתו או שימושו של אחר, אלא באישור מרשות המסים בישראל, ולאחר תשלום המיסים החלים.

התנאים לרכישת חפצי בית בישראל בפטור ממס

עולה זכאי  לרכוש בישראל "חפצי בית" בפטור ממסים, ובתנאי שהם מיוצרים בישראל, ובתנאי שאושרה לכך זכאות מהמכס לרוכשם.

מימוש ההטבה תקף עד 4 שנים מיום החזרה לישראל.

עליך לבקש הצעת מחיר רשומה, שאותה עליך להציג במשרד המכס שבאזור מגוריך, לקבלת אישור הפטור.

לאחר שתאושר זכאותך בטופס, עליך להגישו לחנות לקבלת המוצר ללא תשלום המע"מ.

בני-זוג שהתגרשו בתקופת הזכאות- יוכלו לממש זכויותיהם כל אחד בנפרד ברכישת חפצי בית בישראל.

הכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה

עולה על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, בכניסתו הראשונה לישראל, הסכום החייב בדיווח הינו מ - 1,250,000 ש"ח ויותר.

עליך למלא טופס "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים". (טופס מכס 84) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

את הטופס תוכל גם לקבל בכל אחד מבתי המכס, וביחידות המכס שבמעברי הגבול.

לידיעתך : חוק לאיסור הלבנת הון, שכל סכום כסף הגדול מהמותר בחוק שנכנס במזומן לשטחה של מדינת ישראל חייב להיות מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

חובת הדיווח חלה הן על הכנסת כספים לישראל והן על הוצאת כספים מישראל. מי שמפר את חובת הדיווח דינו מאסר שישה חודשים, או קנס כספי.


בעת הוצאת כספים מישראל - עליך לשלוח את הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מישראל.

בעת הכנסת כספים לישראל במשלוח - עליך לשלוח את הטופס תוך 72 שעות, מעת קבלת המשלוח

תנאים נוספים בנושא זכאות לייבוא

עולה -  שביטל אזרחותו הישראלית או שנתבטלה אזרחותו "קודם" סיום זמן הזכאות ולא מימש זכויותיו, יצא ונכנס לישראל בשנית יהא זכאי לגרור זכויותיו כעולה. (ובכפוף לחוק השבות סעיף 1-2).

אולם במידה שביטל אזרחותו הישראלית, או שנתבטלה אזרחותו "לאחר" סיום זמן הזכאות ולא מימש זכויותיו, יצא ונכנס לישראל בשנית, דינו כתושב חוזר.
ראה מדריך-מכס לתושב-חוזר

עולה - שיצא לחו"ל קודם סיום זמן הזכאות לתקופה של יותר מששה חודשים ברציפות, השהות בחו"ל לא תגרע ממניין ימי הזכאות ויוכל להשלים את ימי הזכאות בעקבות היעדרותו בזמן חזרתו לישראל. 


קטין עולה / חוזר - תאושר לו זכאות בפטור ממסים בתנאי שביום כניסתו לישראל היה בן 17 לפחות, והתייצב לשירות סדיר-חובה בצה"ל, או הוכיח על פטור מהתייצבות תוך שנה מיום כניסתו,
או שהחל תוך 18 חודשים בלימודים סדירים כתלמיד מן המניין במוסד להשכלה גבוהה, ולמד לפחות שנתיים ברציפות.

קטין עולה / חוזר - שהוא קטין (לפני גיל 18) ביום כניסתו - יהיה זכאי לפטור ממסים על מספר חפצים המיובאים עמו או בסמוך לכניסתו, בתנאי שהם לשימוש עצמי בחדרו, כגון: רהיטים, רדיו-מיטלטל, מערכת סטריאו קטנה, וכלי נגינה (פרט לפסנתר ולעוגב).


תנאים נוספים בזכאות ליבוא הקשורים בבני זוג

•  עולה זכאי להטבת פטור בשנית לחפץ ביתי שבן/ת זוגו מימש בעבר קודם נישואיהם ובתנאי שחלפו 6 שנים מיום מימוש ההטבה.

•  לא יאושר הפטור לאחד מבני-זוג ללא בדיקת דרכונו של בן הזוג השני גם במקרה שאחד מהם במעמד זכאי.

• בני זוג פרודים או בהליכי גירושין שנכנסו יחד או לחוד, ייחשבו כנשואים לעניין זה וחייבים בהצגת דרכון של שני בני הזוג. 

•  זכאי המגיע לארץ ללא בן/בת זוגו, ומבקש לקבל זכויות של תושב חוזר במכס, עליו להצטייד בטופס היתר לבן/בת זוג השוהה בארץ לממש את זכאות בני הזוג, בצירוף חתימה נוטריונית או הצהרה בנוכחות קונסול ישראל בחו"ל, ולצרף צילום דרכון של בן / בת הזוג שנותר/ה בחו"ל, אשר תקף שנתיים לפחות קודם יום החזרה לישראל. (טופס 142) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן

ליצירת קשר :

להלן רשימת בתי המכס ליצירת קשר :

בית המכס ירושלים - רח' כנפי נשרים 66, ירושלים, 02-6545555.

בית המכס מרכז - ישראל גלילי 3א, ראשון לציון, 03-9421666.

בית המכס חיפה - שער הנמל 3, חיפה, 04-8354811.

בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד, 08-8510610.

בית המכס נתב“ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד, 03-9751111.

בית המכס אילת - נמל אילת, 08-6383888.

שאלות ותשובות:
כמה זמן אוכל לממש זכותי בהטבות מכס
תשובה:
עד שלוש שנים מיום העליה
זכאי להטבה במס האם צריך להציג דרכון של בת זוגו
תשובה:
כן
האם ביקורים בארץ יכולים לגרוע ממעמדי כעולה
תשובה:
כן. בביקורים של יותר מארבעה חודשים בשנה ברציפות ולא ברציפות קודם מעמדך כעולה
עולה מכח השבות שיצא מישראל קודם סיום תקופת זכאותו ונתבטלה או שביטל את אזרחותו ולא מימש זכויותיו וחזר לישראל האם יוכל לממש זכויותיו בעתיד
תשובה:
כן, יהא זכאי לגרור זכויותיו
עולה מכח השבות שיצא מישראל לאחר סיום תקופת זכאותו ונתבטלה או שביטל את אזרחותו ולא מימש זכויותיו וחזר לישראל האם יוכל לממש זכויותיו בעתיד
תשובה:
לא, דינו כתושב חוזר
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט