יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך ליבוא רכב לעולה

עולה הרוצה לייבא רכב ביבוא אישי מחו"ל או לרכוש "רכב מנועי" בישראל פטור מתשלום מס קניה .

קטין חוזר, אזרח עולה, ותושב קבע. דינם כעולה לעניין מדריך זה.

יבוא אישי - פירושו, אדם פרטי המייבא סחורה לשימוש פרטי, ולא לצרכי מסחר ומכירה.

רכב מנועי - פירושו אופנוע, או מכונית אשר משקלו לא יעלה על 3,5 טון.


תנאי יבוא
רכב לעולה

•  לא מימש בעבר את זכויותיו בייבוא אישי של רכב.

•  מסמכי ייבוא הרכב חייבים להיות על שם הזכאי בלבד למרות שלבן זוגו של הזכאי מותר לנהוג ברכב ללא נוכחותו.

•  מימוש ההטבה בפטור ממסים לעולה היא עם כניסתו לישראל, ועד שלוש שנים מיום כניסתו, ובתנאי שהרכב לשימושו האישי ו/או המשפחתי בלבד (ולא לצורך עסקים).

•  יציאה של יותר מחצי שנה לחו"ל בתוך תקופת זמן שלוש שנים של מימוש ההטבה , לא יכלל במניין השלוש שנים ויוכל להוסיף את ימי היציאה מישראל לחישוב מניין השלוש שנים. (לא חל על קטין חוזר).


•  הרכב המיובא יהיה מיועד לשימושו האישי בישראל, לתקופה של  4 שנים לפחות מרישומו בישראל.

•  רק לאחר 4 שנים רשאי למכור הרכב שייבא או קנה, ללא חיוב בתשלום מיסים.

•  אחר יהיה רשאי לנהוג ברכב של הזכאי, בתנאי שהזכאי, או בת זוגו של הזכאי נמצאים עימו ברכב .

• הזכות ליבוא רכב הינו יחיד למשפחה אחת.

• ביבוא הרכב, אין הגבלת גיל בשנת יצוא הרכב .

שיעור הטבת המס

רכב חדש - יהיה זכאי להטבת פטור ממס קניה, וחייב בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ  (סה"כ 75%).

רכב משומש - יהיה זכאי להטבת מס ,
בחישוב המס על רכב משומש ינוכה גם פחת קבוע מערך מחיר רכב חדש מאותו דגם, ומשנת יצור הרכב.

הפחת משתנה בהתאם לתקופת השימוש, דהיינו מהיום שהרכב נרשם לתנועה בדרכים בחו"ל ועד ליום שחרור הרכב בישראל.

לידיעתך : זמן ההובלה, שחרור מהמכס, רישוי וכו', לעיתים אורך זמן, לכן חשוב לבצע את היבוא כמה שיותר סמוך לכניסתך לישראל.

מה הם המסמכים הנדרשים ליבוא או רכישת רכב  להדפסה לחץ כאן

אם הינך מבקש לייבא רכב או לרכוש רכב בישראל ללא תשלום מסים, עליך לפנות לאגף המכס עם המסמכים הבאים :

•  הצגת תעודת עולה.

•  הצגת דרכון ואשרה בתוקף. (כולל פספורטים קודמים).


•  אישור יבוא ורישומו ע"י מחלקת התקינה במשרד התחבורה.

בעניין רישום רכב - עליך לפעול בהתאם לנוהלי משרד התחבורה. בהגשת מסמכים, כגון:
אישור יבואן המאשר בישראל להספקת חלקי חילוף לרכב המיובא. וכן המאשר התמחות לתיקון הרכב המיובא. אישור עמידה בתקנים ממקום יצור הרכב (EEC,EC) (NAFTA).


רכב שלא אושר רישומו בארץ ע"י משרד התחבורה, (למשל הגה בצד ימין) לא יוכל להמשיך לנוע בארץ, ועליו לייצאו מן הארץ. לכן מומלץ - לבדוק לפני יבוא הרכב האם יאושר רישומו במשרד הרישוי.

•  הצגת רשיון נהיגה זר בתוקף על שם העולה או בת-זוגו התקף בישראל לסוג הרכב המיובא, ובתנאי שהרישיון הזר הונפק קודם כניסתו לישראל, ושהה באותה מדינה בה הונפק הרישיון לפחות שנה אחת קודם כניסתו לארץ .

במידה ושהית יותר משנה בארץ  עליך להציג רישיון ישראלי. להמרה עין במדריך להמרת רישיון.


•  דרכון בו מוטבעת חותמת מעמד הנכנס הנקבעת בכניסתו לישראל , או אשרת עולה שניתנה על ידי נציגות ישראל בחוץ לארץ. וכן דרכון בן הזוג.

•  תעודת ביטוח רכב בתוקף.

•  חשבונית רכישה מקורית וצילום, הכוללת את כל פרטי הרכב, ובתוכם כל התוספות המותקנות ברכב.

•  חוזה שכירות דירה בישראל (התקף לשנה).


•  התייצבות לשירות סדיר-חובה בצה"ל או הוכחה על פטור מהתייצבות תוך שנה מיום כניסתו.

•  טופס הצהרת יבואן רכב אישי- (טופס 21 ). ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו. או להורידו כאן

•  טופס הצהרת פירוט הטובין  (טופס 130) בשיחרור הרכב. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו. או להורידו כאן

תנאים נוספים בייבוא

זוג עולים - שהתגרשו בתקופת הזכאות, רשאי כל אחד מהם לממש הטבת מס בזכאות לאחר הגירושין, ובתנאי שלא מימש הטבת רכב בעבר על שמו.

העברת בעלות - "לפני תום תקופת 4 שנים" היא בתנאי :

מ-עולה לאדם שאינו זכאי בהטבה : תתאפשר ההעברה רק  לאחר תשלום המסים, ובתנאי שחלפה שנה מיום קבלת הרכב לראשונה מאגף המכס.


מ-עולה לעולה אחר : הזכאי להטבת פטור ממסים, תירשם לרכב  תקופת זכאות נוספת של 4  שנים מיום ההעברה לשימוש ברכב.

עולה - שהתייצב לשירות סדיר/חובה בצה"ל במהלך זמן זכאותו, בזמן שירותו לא יפסיד מחישוב זמן מימוש זכאותו והיא תוארך בתום ימי השירות (למעט שירות קבע בצה"ל).


עולה - שבתוך 18 חודשים מיום כניסתו לישראל החל בלימודים ב"מוסד להשכלה גבוהה" ברציפות, ועד 5 שנים, יהא זכאי לשנת שהייה נוספת בישראל, (בלימודי רפואה/משפטים יהא זכאי להארכת זמן לימודיו) יצא לחו"ל מייד בסיום לימודיו, ימי שהייתו בחו"ל יחשבו כימי שהייתו בישראל. 

קטין עולה - המחזיק ברישיון נהיגה המתיר לו נהיגה לכשימלאו לו 18שנים, ימציא לאגף המכס אישור על המרת רישיון בתוך 60 יום מיום כניסתו לישראל.

עולה - שמימש הטבת פטור ממס על אופנוע, ומעוניין לשדרג לרכב, יהא זכאי להטבת פטור ממס לרכב במסים מופחתים, בתנאים הבאים:

1. תקופת הזכאות טרם הסתיימה.

2. העולה שילם את יתרת המסים בעבור האופנוע.


3. חלפה שנה אחת לפחות מיום קבלת האופנוע מפיקוח המכס.

מיסוי ירוק

רפורמת "מיסוי ירוק" לעידוד השימוש בכלי רכב ודלקים ידידותיים לסביבה. בתוכנית: הטבות מס וקנסות, ועוד.. 
לרוכש או מייבא רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יופחת שיעור המס שנקבע לגבי הרכב בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע ע"י משרד התחבורה.

ליצירת קשר :


רשימת בתי המכס :

בית המכס ירושלים - רח' כנפי נשרים 66, ירושלים, 02-6545555.

בית המכס מרכז - ישראל גלילי 3א, ראשון לציון, 03-9421666.

בית המכס חיפה - שער הנמל 3, חיפה, 04-8354811.

בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד, 08-8510610.

בית המכס נתב“ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד, 03-9751111.

בית המכס אילת - נמל אילת, אילת, 08-6383888.

משרד התחבורה :

מחלקת התקינה. מזכירות ראש תחום תקינה

כתובת: רח' המלאכה 8 (בית נכסים), תל אביב, ת.ד. 57031,  מיקוד 61570

טלפון: 03-5657119/22 | פקס: 03-5657123 | מענה טלפוני: א'-ה' - 08:00-15:00

קבלת קהל - בתיאום מראש.


שאלות ותשובות:
עולה שייבא רכב מחו"ל האם יוכל למכור את הרכב לאדם שאינו עולה ללא תשלום מיסים
תשובה:
לאחר ארבע שנים מיבוא הרכב יוכל למכור ללא תשלום מיסים
האם אחר רשאי לנהוג ברכב של העולה
תשובה:
אחר רשאי לנהוג, בתנאי שהעולה ובת זוגו נמצאים עימו ברכב
כמה רכבים תוכל לייבא משפחה של עולים
תשובה:
רכב יחיד לכל המשפחה
במידה והבעל זכאי האם הרכב יכול להיות רשום על שם בת זוגו
תשובה:
הרכב חייב להיות רשום רק על שם הזכאי
האם עולה יכול למכור רכב שייבא, לאדם אחר שאינו עולה בתוך 4 שנים בתשלום מיסים
תשובה:
יוכל למכור רק לאחר שנה מייבוא הרכב
עולה שרוצה למכור את רכבו לעולה אחר בתוך 4 שנים האם יוכל למכרו ללא תשלום מיסים
תשובה:
כן, אבל לקונה העולה יתחילו למנות ארבעה שנים שוב מחדש
עד מתי עולה יכול לממש את ההטבה ליבוא רכב בפטור ממס
תשובה:
עד שלוש שנים מיום עלייתו לישראל
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט