יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לקבלת תעודות לידה, תעודת זהות, ודרכון. וכד'

לתועלת הגולשים, ערכנו מדריך מפורט ובהיר על הנפקת תעודות ישראליות בארץ ובחו"ל. את המדריך חילקנו לפי סדר נושאים:

              *  רישום והנפקת אישור על לידה.
*  הנפקה וחידוש תעודת זהות.
*  הנפקה וחידוש דרכון.
*  תיעוד ושינוי מצב אישי (פטירה, לידה, נשוי, רווק, גרוש) .
*  תעודת יושר. 
*  שרותים נוטריונים. 


למרות שפירטנו במדריך שישנם מסמכים שאופן קבלתם היא בהגעה לקונסוליה או בהגעה למשרד הפנים - רשות ההגירה והאוכלסין, ישנם חלק מהמקרים שניתן להגיש בקשה ישירות דרך אתר האינטרנט של הרשות או בדואר.
להגשת מסמכים בשפה זרה (שאינם עברית או אנגלית) תדרשו להציגם בתרגום נוטריוני בצרוף חתימת אפוסטיל .
כמו כן ניתן להאריך או לחדש את הדרכון גם בשדה התעופה (בנתב"ג) בכל עת, אך השרות יהיה כרוך בתשלום גבוה יותר הקבוע לפי תעריף של משרד הפנים בשדה התעופה.

דע! החל מיום 1 ביוני 2017 תושב ישראל שיגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ויבקש להנפיק תעודות זהות ומסמכי נסיעה, כגון: דרכון, או תעודת מעבר, רשות האוכלוסין תנפיק לו מעתה תעודה אך ורק בשיטת התיעוד הביומטרית החדשה.

למרות החובה להנפקת דרכון ביומטרי, במקרים חריגים בלבד יינתן מסמך נסיעה זמני. כמו כן במקרה חרום ניתן להנפיק דרכון רגיל (לא ביומטרי) בשדה התעופה בדלפק משרד הפנים.
תושב שיש בידו מסמכי הזיהוי מהסוג הישן ימשיכו לעמוד בתוקפם, ולא יידרש להחליפם בחדשים עד למועד התוקף הנקוב בהם. תעודות זהות ישנות שלא מופיע בהם תאריך תוקף, תהיינה תקיפות עד אוגוסט 2022.
תעודות זהות ודרכונים ביומטריים שהונפקו בתקופת המבחן, תקפות, ואין צורך להגיע לחדשם.
הנפקת תעודת זהות ביומטרית ראשונה אינה כרוכה בתשלום, למעט אם התעודה הישנה אבדה, נגנבה או הושחתה, ובא לקבל תעודה חדשה במקומה, במקרה כזה יחויב בתשלומי האגרה הקבועים. דרכון אפילו ראשון יחויב בתשלום אגרה הקבועים.

זכור! לשם זימון תור בלשכה לבקשת תעודות ביומטרי בלבד, נדרש על המבקש לזמן תור באחת משני האפשריות:

               *  באתר האינטרנט של הרשות לקישור לחץ כאן
יש לבחור את אחת הלשכות הקרובות למקום מגורכם  ולמלא את הפרטים הנדרשים. בקשה אשר לא תכלול את הפרטים הנדרשים במלואם, לא תטופל! 
 בטלפון : 3450 *


לאחר ביצוע תהליך מסירת כל הפרטים הנדרשים, המבקש לא יידרש להגיע שוב ללשכה לקחתה או לאוספה, התעודה תישלח בדואר ישראל לבית המבקש תוך ארבע עשרה ימי עסקים. (דואר ישראל מחייב לשלוח הודעה טקסט קודם הגעתו).

דע! הנפקת או חידוש דרכונים בקונסוליות; יתכן ולא ניתן לעשות כעת את המעבר לדרכונים ביומטרים, למעט אישור מעבר זמני. עליכם לברר זאת מול הקונסוליה הקרובה למקום מגורכם.


 הגדרות ומושגים:


אזרח – הוא מי שקנה או קיבל אזרחות מכוח חוק האזרחות. ל'אזרחות' חובות וזכויות במדינה הקבועים בחוק.
לרוב, אין בהחזקת אזרחות מדינה נוספת, מכדי לפגוע בקבלת אזרחות ישראלית. כמו כן אזרח ישראל שהוא גם בעל אזרחות נוספת רואים בו לעניין חוקי ישראל כאזרח ישראל לכל דבר (למעט מלכהן כחבר כנסת).
תעודת זהות – היא תעודה רשמית המזהה את נושאה כתושב חוקי של המדינה ובו מופיעים פרטיו האישיים.
כל אזרח או תושב קבע מגיל 16 מחוייב להנפיק תעודת זהות ולישא אותה עימו בשהותו בישראל.
דרכון – היא תעודה רשמית עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות המאפשרת לאזרח לצאת ולהיכנס ממנה ואליה.
גם אזרח ישראל הנושא בדרכון זר, יציאתו וכניסתו מ/ לישראל חייבת להיות אך ורק בדרכון ישראלי.
תעודת (דרכון) מעבר – היא תעודה המאפשרת כניסה ויציאה מישראל הניתנת במקרים מסוימים, כגון: לתושב ישראל שאינו אזרח ישראל. לתושב ארעי. לעולה, בשנה הראשונה. ובמקרים חריגים לאזרח ישראלי כתחליף לדרכון (כגון, במקרה שאבד דרכונו מחוץ לשטח ישראל).
בעל תעודת מעבר חייב להצטייד באשרת ויזה לכל מדינה בעולם קודם הגעתו (בשונה מדרכון).
תעודת אזרחות – היא תעודה המעידה על אזרחותו, ניתן לקבלה בסניפי משרד הפנים, או בקונסוליה.
בגיר – הוא אדם בגיל שמונה עשרה ומעלה, או אדם נשוי אף אם לא מלאו לו שמונה עשרה שנה.
קטין  - הוא אדם בגיל שמונה עשרה ומטה, ושאינו נשוי.


רישום, והנפקת אישור לידה .


א) רישום והנפקת אישור לידה - לקטין/ה אזרח ישראל שנולד/ה בחו"ל לאזרחים ישראלי
םילד שנולד להורה שאחד מהם הוא אזרח ישראל אף אם נולד בחו"ל חובה על אחד מהוריו הישראלי להתייצב במשרדי הקונסוליה הקרובה למקום מגוריו, ולדווח על לידת ילדו בתוך 30 יום מהלידה, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

              1.  מילוי טופס "הודעה על לידה של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו או להורידו כאן.
2.  הצגת דרכונים (ישראלי - וזר) ותעודות זהות  של ההורים + צילום .
3.  תעודת לידה מקורית בצירוף חתימת אפוסטיל. פעמים שידרש אישור לידה מבית החולים שהאם הינה היולדת וכי מדובר בפרי בטן. 


במידה וההורים לא נרשמו כנשואים בישראל עליהם להציג תעודת נישואין מקורית ולמלא בנוסף טופס "הודעה על שינוי מצב אישי". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו, או להורידו כאן.
בהזדמנות זו  ניתן להגיש בקשה להנפקת דרכון, הליך הנפקת דרכון לקטין ראה בהמשך (הנפקת דרכון לקטין/ה ישראלי שנולד/ה בחו"ל לאזרחים ישראלים ).

זכור! במידה והינך מנפיק את תעודת הלידה בהיותך בישראל על לידה שנעשתה בחו"ל, אנא וודא קודם הגעתך לישראל שיש בידך תעודת לידה עם חתימת אפוסטיל, כי ישנם קונסוליות אשר לא מבצעות זאת בישראל, כדוגמת ארה"ב.

ב)  רישום והנפקת אישור לידה - לקטין/ה אזרח חוץ שנולד/ה בישראל להורים אזרחי חו"ל - למרות אישור לידת חי שמקבלים ההורים בעת לידת התינוק מבית החולים, על מנת שתוכלו להנפיק לילד דרכון זר נדרש אישור לידה מקורי (תעודת לידה), ולכן עליכם לגשת לסניף משרד הפנים (רשות ההגירה והאוכלוסין) הקרוב למקום מגוריכם ולהמר זאת לאישור על לידה, (כדאי לוודא שנרשמו שמות המשפחה של ההורים באישור הלידה), ובצירוף המסמכים כדלהלן:

              1.  אישור מקורי על "הודעת לידת חי" מבית החולים.
2.  הצגת דרכונים  של ההורים + צילום .


ג)  רישום והנפקת אישור לידה - לקטין/ה אזרח ישראל שנולד/ה בישראל להורים אזרחי ישראל - בדרך כלל רישום הילוד נעשה בבית החולים על ידי נציג של משרד הפנים. ונמסר מספר זהות, במידה ונקבע שם לילוד תשלח תעודת לידה,אולם במידה ולא נקבע שם לילוד, מיד עם קביעת שם לילוד חובה לעדכן זאת במשרד הפנים הקרוב למקום מגוריכם על ידי מילוי טופס "הודעה על מתן שם פרטי לילד/ה", לאחר מכן יתבצע רישומו בספח תעודת הזהות של ההורה ותינתן תעודת לידה. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו או להורידו כאן.


הנפקת וחידוש תעודת זהות .


א) הנפקת תעודת זהות ראשונה לאזרח ישראל - 
כל תושב/ אזרח ישראל, או תושב קבע מגיל 16 מחוייב להנפיק תעודת זהות ולישא אותה עימו בישראל. תוקפה של תעודת הזהות היא  עשר שנים מיום הוצאתה .
על מנת להנפיק תעודת זהות חובה על המבקש להתייצב בלשכת משרד הפנים - רשות ההגירה והאוכלוסין הקרובה למקום מגוריו, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

                            1.  מילוי טופס "בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו או להורידו כאן.
2.  תעודת זהות של אחד ההורים בצירוף הספח בו רשום המבקש,  
3.  דרכון ישראלי של המבקש בתוקף (במידה וישנו) .
4.  צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
5. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
          א.  במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
          ב. במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גניבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תינתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
6. חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה.


במידה והמבקש נולד מחוץ לישראל ואינו רשום ברישום האוכלוסין עליו להציג תעודת לידה מקורית בצירוף חתימת אפוסטיל. פעמים שידרש בנוסף אישור מבית החולים שהאם הינה היולדת וכי מדובר בפרי בטן. לא ניתן להנפיק תעודת זהות בקונסוליה.

לידיעתך! אזרח/ תושב  ששב לראשונה לישראל יוכל להנפיק תעודת זהות ראשונה בתנאי שהוכיח "ששב, ומרכז חייו בישראל". בעת מילוי הטופס נדרש לציין את כתובת מגוריך בישראל .


ב) חידוש תעודת זהות שנבלתה, נגנבה, או שאבדה או פג תוקפה - במידה ונגנבה או אבדה תעודת הזהות שלך, או שפג תוקפה, עליך להתייצב בלשכת משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריך, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

                           1.  מילוי טופס "בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות", "הצהרה על אובדן\גניבה\השחתה של תעודת זהות" הכלול  בטופס, וחתימה. ניתן לקבל דוגמת הטופס במשרדינו או להורידו כאן.
במידה  והמבקש הינו קטין - חובה על אחד מהוריו הישראלי להגיע עימו ללשכה ולחתום על הצהרת אובדן\גניבה\השחתה של תעודת זהות.
2.  מסמך מזהה, כגון: דרכון, תעודת נישואין, תעודת חוגר, (רשיון נהיגה אינו קביל) באובדן או גניבה , או במידה שניבלתה ולא ניתן לזהות את המבקש .
3.  תעודת הזהות הנוכחית במידה וניבלתה, או פג תוקפה.
4.  צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
5. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
          א. במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
          ב. במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גניבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תינתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
6.  חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה.


לידיעתך! במידה והינך רוצה לשנות תעודת זהות עקב שינויים במצבך האישי, עליך למלא בנוסף טופס "הודעה על שינוי מצב אישי". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדינו או להורידו כאן.

ג) הנפקת תעודת זהות ראשונה לעולה חדש - עולה חדש המבקש להנפיק תעודת זהות חדשה לראשונה בחייו עליו להתייצב בלשכת האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

                            1.  מילוי טופס "בקשה לקבלת תעודת זהות ". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
2.  מילוי טופס "שאלון רישום לעולה". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
3.  מילוי טופס "הצהרה על פרטי הדת והלאום". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
4.  דרכון זר בצירוף אשרת עולה.
5.  תעודת לידה מקורית בצירוף חתימת אפוסטיל.
6.  תעודה המעידה על מצב אישי, וכן מסמך המעיד על דת ולאום . 
7.  צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
8. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
           א. במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
           ב.  במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גניבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תינתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
9.  חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה.


במידה  והמבקש הינו קטין - מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות". חייב להיות מלא וחתום על ידי אחד ההורים, ונוכחות אחד ההורים חובה .
במקרה של זוגות פרודים על שני ההורים להופיע לצורך חתימה בפני עורך-דין המאשר את הסכמת ההורה השני. במקרים בהם יוצג אישור על משמורת בלעדית מבית המשפט, תספיק חתימת הורה אחד. 
                                       

הנפקת וחידוש דרכון .


א) הנפקת דרכון לקטין/ה ישראלי שנולד/ה בחו"ל להורים אזרחי ישראל - 
גם לאחר רישום הקטין כאזרח ישראל,  על פי החוק גם אזרח ישראל הנושא דרכון זר, יציאתו וכניסתו מישראל חייבת להיות אך ורק בהצגת דרכון ישראלי.
על מנת להנפיק דרכון ישראלי לקטין על המבקש ואחד מהוריו להתייצב בלשכת משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

                            1.  מילוי טופס " בקשה להנפקת דרכון/תעודת מעבר" חייב להיות מלא וחתום על ידי אחד ההורים הישראלי, ונוכחות אחד ההורים חובה. בצירוף מסמך מזהה (דרכון, תעודת זהות) ,ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
במקרה ובני הזוג פרודים על שני ההורים להופיע לצורך חתימה. אין חובה להגיע יחד לאותה לשכה. או בהצגת אישור נוטריוני חתום בפני עורך-דין המאשר את הסכמת ההורה השני, במקרה בו יוצג אישור על משמורת בלעדית מבית המשפט תספיק חתימת הורה אחד.
2.  הצגת דרכונים (ישראלי - וזר) ותעודות זהות  של ההורים + צילום .
3.  צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
4. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
          א. במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
          ב. במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גנבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תינתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
5.  חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה. 


השרות כרוך במחיר הקבוע במשרד הפנים. הדרכון ניתן לתוקף של חמש שנים מיום הוצאתו.

לידיעתך! בקשה להוצאת "דרכון ראשון" לבגיר לא תעשה בקונסוליה אלא אך ורק במשרד הפנים בישראל. למסמכים הנדרשים ראה בהמשך  "הנפקת דרכון לאזרח ישראל".

ב) הנפקת דרכון לאזרח ישראלי - על מנת להנפיק דרכון על המבקש להתייצב בלשכת משרד הפנים הקרובה למקום מגוריו. תוקפה מיום הוצאתה לבגיר, למשך עשר שנים. ולקטין, למשך חמש שנים מיום הוצאתה, ובצירוף המסמכים כדלהלן:

                           1. מילוי טופס " בקשה להנפקת דרכון/תעודת מעבר". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
2. דרכון זר - תעודת זהות של המבקש (במידה וישנה).
3. צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
4. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
           א. במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
           ב. במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גניבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תנתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
5. חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה.


במידה  והמבקש הינו קטין - מילוי טופס " בקשה להנפקת דרכון/תעודת מעבר" חייב להיות מלא וחתום על ידי אחד ההורים הישראלי, ונוכחות אחד ההורים חובה, בצירוף מסמך מזהה של ההורה (דרכון, תעודת זהות) ,
במקרה של זוג פרודים, על שני ההורים להופיע לצורך חתימה, אין חובה להגיע יחד לאותה לשכה. או בהצגת אישור נוטריוני חתום בפני עורך-דין המאשר את הסכמת ההורה השני. רק במקרים בהם יוצג אישור על משמורת בלעדית מבית המשפט תספיק חתימת הורה אחד.

ג) הנפקת דרכון חדש שנבלתה, נגנבה, או שאבדה - במידה ודרכונך אבד או נגנב על מנת להנפיק דרכון חדש, על המבקש להתייצב במשרד הפנים - לשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו, או לחלופין במשרדי הקונסוליה, ובצירוף המסמכים הנדרשים:

                           1.  מילוי טופס " בקשה להנפקת דרכון/תעודת מעבר". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
2. מילוי טופס "תצהיר על אובדן/גניבה/השחתה של דרכון או תעודת מעבר" ובו מופיע את גורל הדרכון. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
3. דרכון קודם במידה ונבלתה.
4. תעודת זהות. 
5. צילום תמונת תווי פנים של המבקש שייעשה במקום על ידי נותן השירות. בהגעתך, אינך צריך להצטייד בתמונת פספורט כלל (למעט מקרים חריגים).
קטינים עד גיל 6; ניתן לבחור בין צילומים ביתיים לבין הבאת תמונה העומדת בתקן והיא תיסרק למערכת הממוחשבת, במקום צילום בלשכה.
6. סריקת תמונה של שני טביעות אצבע שונות של המבקש שתיעשה במקום על ידי נותן השירות.
בשלב זה, למרות שתמונת תווי הפנים של המבקש תישמרנה בכל מקרה וללא הסכמתו במאגר הביומטרי, אולם סריקת צילום טביעת האצבע תעמוד לבחירתו ולהסכמתו של המבקש, ובהתאם להחלטתו יקבעו את תקופת זמן הפקיעה של התעודה וכדלהלן: 
           א. במידה והמבקש מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו מסמך תעודה ל 10 שנים.
           ב. במידה והמבקש לא מאפשר לשמור במאגר הביומטרי את הטביעות אצבע שמסר, יונפק לו תיעוד ל 5 שנים בלבד. טביעות האצבע של תושב יועברו למאגר הביומטרי רק לצורך בדיקה בלבד, בסיומה יימחקו ולא יישמרו.
בכל מקרה, אמצעי הזיהוי הביומטריים הכוללים הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבעות  - נשמרים בשבב האלקטרוני של תעודות הזהות, הדרכונים ותעודות המעבר.
במידה והמבקש הסכים שישמרו את סריקת התמונה של שני תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי, יידרש המבקש לחתום על טופס הסכמה. 
קטינים: (מעל גיל 16בלבד) מחייבת נוכחות וחתימת אחד ההורים, זאת בנוסף על חתימת הקטין על טופס ההסכמה.
המאגר הביומטרי מנוהל על-ידי רשות נפרדת – הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואינו נמצא בידי רשות האוכלוסין וההגירה. ותפקידה לערוך בדיקות והשוואות של תמונות הפנים ותמונות טביעות האצבעות כדי למנוע זיוף והתחזות, ולהגן מפני גניבת זהות ולוודא כי לכל אדם יש זהות אחת.
דע! מבקש שגילו פחות מ- 16, לא תינתן לו האפשרות להסכים לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
7. חתימת המבקש על טופס המפרט את דרכי השימוש בתעודה ואת החובות המוטלות עליו כמחזיק תיעוד חכם, כגון מניעת שימוש לרעה בתעודה.


 השרות כרוך במחיר הקבוע במשרד הפנים.

במידה  והמבקש הינו קטין - מילוי טופס בקשה ל"חידוש דרכון " חייב להיות מלא וחתום על ידי אחד ההורים הישראלי, ונוכחות אחד ההורים חובה . בצירוף מסמך מזהה של ההורה (דרכון, תעודת זהות).
במקרה של זוג פרודים, על שני ההורים להופיע לצורך חתימה, אין חובה להגיע יחד לאותה לשכה. או בהצגת אישור נוטריוני חתום בפני עורך-דין המאשר את הסכמת ההורה השני. רק במקרים בהם יוצג אישור על משמורת בלעדית מבית המשפט תספיק חתימת הורה אחד.

 

עדכון או שינוי במצב אישי.


כל  אזרח חייב  לעדכן את מצבו האישי גם אם אינו נמצא בישראל ועליו לגשת לקונסוליה הקרובה למקום מגוריו, כגון: נישואין, גירושין, התאלמנות, שינוי שם פרטי, שם משפחה או כתובת, ובצירוף המסמכים הנדרשים:

                  1.  מילוי טופס "הודעה על שינוי מצב אישי". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
2.  מילוי טופס "בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות", במידה ונדרש עקב השינוי להחליף את ספח תעודת הזהות. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
מילוי טופס " בקשה להנפקת דרכון/תעודת מעבר", במידה ונדרש עקב השינוי להחליף את הדרכון. ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
3. הצגת תעודה אזרחית מקורית המעידה על שינו מצב אישי כגון, נישואין, גרושין.  נדרשת חתימת אפוסטיל במקרה שנעשה מחוץ לישראל . 
4. הצגת דרכון (ישראלי - וזר) ותעודת זהות והספח  + צילום.
5. שני תמונות דרכון 3.5* 4.5 ס"מ (במידה וידרש להחליפה ).תיעוד ממרשם האוכלוסין.

 במידה והינך מעוניין לקבל תיעוד כגון: תעודת לידה, תעודת פטירה, תמצית רישום ( מצב האישי). עליך לגשת לקונסוליה או למשרד הפנים   ולמלא טופס "בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין". ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
במידה והינך נצרך לחתימת אפוסטיל עליך לתרגם זאת ולגשת לעורך דין נוטריון, לחתימת אפוסטיל.


תעודת יושר (מרשם פלילי).


החוק מתיר לכל אדם לקבל את גיליון הרישום הפלילי שלו ("תעודת יושר") בתחנת המשטרה, הכולל בה דו"ח רישומים פליליים, הרשעות, והחלטות שיפוטיות  בעניינו במידה וקיימים, או לחילופין את עובדת היותו נטול כל רישום פלילי.
ניתן להנפיק תעודת יושר בנוכחות אישית בתחנת המשטרה ללא כל תשלום. בהצגת תעודת זהות או דרכון בתוקף.
בנוסף תמורת אגרת תשלום ניתן לבקש לשלוח לגורם שלישי על ידי משטרת ישראל לנציגות ישראלית בחו"ל או נציגות זרה בארץ. על ידי מילוי טופס בקשה שינתן לכם על ידי פקיד המשטרה.
כמו כן ניתן לקבל בקשה לקבלת תעודת יושר בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגוריכם.


שירות נוטריוני.


ישנם  שירותים נוטריונים אשר ניתנים בשגרירות ישראל בחו"ל וניתן להיעזר בהם כתחליף לנוטריון מקומי בתשלום אגרה הקבוע,
על מנת לבקש חתימה על מסמכים ואימות נוטריוני על ייפוי כוח, תצהיר או מסמך אחר עליך להגיע באופן אישי .
בקונסוליה ניתן לאמת מסמכים רק בשפה האנגלית ועברית בלבד, ובתנאי שהמבקש שולט בשפת המסמך .
באם אינך שולט/ת בשפת המסמך, עליך לתרגם ולאשר את המסמך על ידי נוטריון שיצורף למסמך המקורי, ובצירוף המסמכים הנדרשים:

              1.  המסמך המבוקש לחתימה.
2.  העתק המסמך .  
3. הצגת דרכון או תעודת זהות.


השרותים שניתנים במסגרת האישורים הנוטריונים בקונסוליה הם:

                אימות חתימה.
  אישור שהאדם נמצא בחיים.
•  אימות אישור נכונות של העתק המסמך.
  קבלת תצהיר ואישור. 
•  אישור חתימה על צוואה. 


שאלות ותשובות:
אני אזרח ישראלי ולילדי אין דרכון ישראלי האם אוכל להיכנס או לצאת עימו מישראל.
תשובה:
לא, יציאתו וכניסתו מ/ לישראל חייבת להיות אך ורק בדרכון ישראלי
אני או אשתי אזרחי ישראל ונולד לנו ילד בחו"ל האם חובה עלינו לרשום אותו כאזרח ישראל.
תשובה:
כן, בתוך 30 יום מלידתו חובה עליכם לדווח למשרד הפנים או לקונסוליה הקרובה למקום מגוריך.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט