יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לחיוב מס מהכנסות

לטובתכם הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בעניין מס מהכנסותיך, את המדריך חילקנו לפי סדר נושאים: 

              * חיוב מס
* נקודות זיכוי
* ניכוי מס
* תיאום מס
מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)
* אמנת כפל מס

 

מלבד הנושאים הללו, תוכלו להיעזר במדריך מיוחד העוסק בנושאים הבאים: ביטוח לאומי, חופשת מחלה, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, וקרן פנסיה. עיין במדריך עבודה בישראל – חובות וזכויות העובד.

הבהרה: כל האמור במדריך, אינו מהווה תחליף, לייעוץ עם גופים מקצועיים ובעת הצורך מומלץ להיעזר בשירותיו של רואה חשבון המתמחה בתחום.

 
 
הגדרות ומושגים:

מס - תשלום חובה, המוטל על יחידים ותאגידים בעלי הכנסות.
שנת המס - מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר.
זיכוי  מס – הפחתה משיעור חיוב המס, אשר חויב בו העובד.
ניכוי מס - הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.
הכנסה אקטיבית - הכנסה הנובעת מיגיעה אישית, כגון: שכיר, סחר, עסק מניב.
הכנסה פסיבית - הכנסה שאינה דורשת יגיעה אישית, כגון: דמי שכירות עבור דירה שבבעלותכם, תמלוגים, פנסיה, ריביות, הפרשי הצמדה, גמלאות, דיבידנדים, פטנט וכו'.
פעוט - ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים.
שנת לידה (ילוד) – שנת המס שבה נולד הילד.
שנת בגרות – שנת המס שבה מלאו לילד שמונה עשרה שנים.
שירות סדיר - שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה, וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי.
תושב חוזר ותיק (לעניין נקודות זיכוי ) - תושב חוזר ששהה  6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012.


מהו חיוב וחובת הדיווח במס?

כל הכנסה, בין אם זו הכנסה פסיבית או הכנסה אקטיבית של יחיד "תושב ישראל", אף אם מקורו או צמיחתו מחוץ לישראל חייב בדיווח ובתשלום מס. על הכנסה שמקורה מחו"ל, קיים זיכוי של אמנת כפל מס, כמפורט לקמן.
חובת הדיווח חלה; הן על שכיר והן על עצמאי - להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. במסגרתה נדרשים לדווח על כלל ההכנסות האישיות, על הכנסות בן/בת הזוג, ועל הכנסות הילדים עד גיל 18. אל הדו"ח יש לצרף את האישורים והאסמכתאות המתאימים.

*  לשכירים - עליהם למלא טופס 101 ולמסרו למעסיק עד סוף שנת המס.
*  לעצמאי  - עליהם למלא טופס 1301 ולהגישו לאגף מס הכנסה הקרוב למקום מגוריו.

זכור! פטור מתשלום מס אינו פוטר מחובת דיווח! - חובת הדיווח חלה עליך גם במידה והכנסותיך אינן בגובה הסכום המחייב תשלום מס. כמו כן חובת הדיווח חלה אף על הכנסות מחו"ל. אי-דיווח על הכנסות יגרור סנקציות אזרחיות ופליליות.


חישוב גובה דרגת המס:

לכל סכום הכנסה, נקבע שיעור דרגת מס "נפרד", ולכול דרגה נקבעה שעור אחוז מס שונה. 
קביעת שיעור אחוז  מס לכל דרגת  הכנסה יחשב כך שיעור המס להכנסה חודשית בגובה של עד  ל  6,220  ש"ח (להלן דרגה 1) ינוכה שעור מס בשיעור  % 10. כל סכום חודשי שיתווסף לסכום זה עד 8,920 (להלן דרגה 2) ינוקה עבורו בלבד - שיעור מס בדרגה גבוהה יותר בשיעור של 14% , ומבלי לפגוע בחישוב שיעור דרגת מס הקודמת (10%) , וכן על זה הדרך וכדלהלן בטבלה.

דע! ליחיד נקבע מס נוסף על כל הכנסות הכוללות בשנת המס שעלה על 640,000 ₪ לשנה (53,333 לחודש) בשיעור תוספת של 3% סה"כ 50% כדלהלן בטבלה.

חישוב דרגת גובה שיעור אחוזי המס, נקבע גם לפי גובה סכום ההכנסה ה"שנתית" במצטבר, כגון: במידה ועבד רק חצי שנה. לכן במידה ולא היו לך הכנסות מתחילת שנת המס, והתחלת לעבוד מחודש יולי (לצורך דוגמה), גובה חיוב שיעור המס יקבע לפי סך ההכנסה השנתית הכוללת, כפי שצוינו בטבלה לקמן, במידה והינך זכאי לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית, ונגבה מס שלא כשורה, הינך רשאי לבקש החזר מיד עם סיום השנה.
שיעור חישוב דרגת המס ל'זוג', יחושב על פי הכנסה של כל אחד מבני הזוג בנפרד.
בנוסף, ישנו הבדל בדרגות המס בין הכנסה שנוצרה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר קביעת שעורי המס ושיעורי דרגת ההכנסה בין שני סוגי ההכנסות הם שונים.

דע! "לעצמאי" בשונה משכיר חישוב חיוב סכום המס – מהכנסה יחושב רק לאחר כל ההוצאות, הניכויים, הקיזוזים והפטורים המגיעים לו.
 
 
דרגות המס (נכון לשנת 2018):
 

הכנסה אקטיבית (יגיעה אישית) :


 מס' דרגת המס  הכנסה שנתית הכנסה חודשית   שעור אחוז המס
 1  מ -1 עד ל -74,800 ש"ח   מ -1 עד ל- 6,240 ש"ח % 10 
 2  מ -74,881 עד ל- 107,400 ש"ח  מ -6,241 עד ל- 8,950 ש"ח % 14 
 3  מ -107,401 עד ל- 172,320 ש"ח  מ -8,951 עד ל- 14,360 ש"ח % 20 
 4  מ -172,321 עד ל- 239,520 ש"ח  מ -14,361 עד ל- 19,960 ש"ח % 31 
 5  מ -239,521 עד ל- 498,360 ש"ח   מ -19,961 עד ל- 41,530 ש"ח % 35 
 6  מכל שקל נוסף מעבר לדרגה חמישית מכל שקל נוסף מעבר לדרגה חמישית % 47 
 

 להכנסה פסיבית (שאינו מיגיעה אישית) :

טבלה זו מתייחסת לאדם אשר טרם מלאו לו 60 שנה. ובמידה ובשנת המס מלאו לו גיל 60, יהיה דינו שווה כמו בטבלה לעיל בדירוג החישוב לפי הכנסה אקטיבית (יגיעה אישית).

 
מס' דרגת המס  הכנסה שנתית   הכנסה חודשית  שעור אחוז המס
 1  מ -1 עד ל- 239,520 ש"ח  מ -1 עד ל- 19,960 ש"ח  31%
 2  מ -239,521 עד ל- 498,360 ש"ח   מ -19,061 עד ל- 41,530 ש"ח   35%
 3  מכל שקל נוסף מעבר לדרגה השנייה מכל שקל נוסף מעבר לדרגה השנייה  47%
 

דע!  כי למרות האמור בטבלה – כי תקרת המס הנמוכה מבין הדרגות בהכנסות פסיביות (ללא יגיעה אישית)  היא 31%, אף על פי כן קיימים מקרים ומסלולים יוצאי דופן להכנסה פסיבית "אישית", בהם ניתן להפחית את חיוב המס אף לפחות מכך, כגון בשכירות דירה או בדיבידנדים, ובתנאים הקבועים. עיין במדריך במס בהשכרת דירה.
כמו כן, אדם שיש בידו שלושה נכסים ומעלה המפיקים הכנסה, יכול עליו חיוב תוספת מס מעבר לדרגה שניקבע. עיין במדריך במס בהשכרת דירה.

 
 
מה הן נקודות זיכוי?

שעור חיוב המס נקבע לפי הכנסותיו של האדם. ניתן להפחית את שיעור גובה המס עד לפטור מלא מחיוב המס, על ידי נקודות הזיכוי השונים שהינך זכאי להם. ככל שיצטברו נקודות הזיכוי כך תופחת חיוב המס שהינך "חייב".
ניתן לצבור כמות נקודות שיכולות אף להגיע לפטור מלא מחיוב תשלום המס, זאת במידה והצטברו נקודות בשווי חיוב המס בו הינכם חייבים.
כל סיבת זכאות מקנה נקודות זיכוי בנפרד ובמקביל, וכדלהלן: עבור משפחות חד הוריות, חיילים משוחררים, עולים חדשים, משפחות לילדים מוגבלי יכולת או בעלי לקות כלשהי, כאשר בן או בת הזוג אינם עובדים, עבור סטודנטים המשלמים שכר לימוד, עבור תושבי עיירות פיתוח או אזורי ספר, תשלום מזונות לילד וכדומה
. להלן רשימה המפרטת את רשימת הזכאים.
נקודות הזיכוי מקזזות רק מחיוב מס מהכנסה אקטיבית (יגיעה אישית) בלבד (בשונה מניכוי מס). 
ניתן לדרוש קבלת החזר מס רטרואקטיבית - עד שש שנים אחורה. מעבר לכך, חלה התיישנות על נקודות הזיכוי, ולא ניתן לדרוש תמורתם החזרי מס. הליך טיפול ההחזר הוא עד שלושה חודשים.

חישוב נקודת זיכוי המס מתבצע על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר).

לידיעתך: רק מי שמוגדר בחוק כ'תושב ישראל', זכאי לנקודות זיכוי (למעט נקודות זיכוי לאשה).גובה שווי נקודת זיכוי: 

נקודת זיכוי, נכון לשנת 2018 שווי הנקודה עומד על 216 ש"ח לחודש, שהם 2,592 ש"ח לשנה. 
 
 
הזכאים לנקודות, התנאים לזכאות, ושיעורם:

                                     *  זיכוי לתושב/ת ישראל - תושב/ת ישראל – עובד/ת, זכאי/ת לשניים ורבע נקודות לחודש אחד (שתי נקודות עבור היותו תושב ישראל, ותוספת רבע נקודת זיכוי על הנסיעה למקום עבודתו/ה). 
*  זיכוי לאשה - אשה שעובדת, זכאית לחצי נקודה לחודש (גם אם אינה תושבת ישראל). 
*  זיכוי לנער/ה - נער/ה שעובד/ת בגילאים 16 או 17, או שבן זוגו/ה בגילאי 16 או 17  והינו/ה תושב/ת ישראל, זכאי/ת לנקודה אחת לחודש.
*  זיכוי בעד ילדים - הורה תושב/ת ישראל, זכאי לנקודות זיכוי על ילדיו - עבור כל ילד בניפרד. להלן הפירוט:
                 האב – זכאי בנקודות עבור כל ילד 'פעוט' - עד גיל 4 שנים, לפי הפירוט הבא: 
עבור שנת הלידה, נקודה אחת. עבור השנה הראשונה ושנה שאחריה - שתי נקודות עבור כל שנה. עבור שנה רביעית, (כשמלאו לילד גיל שלוש) זכאי לנקודה אחת . 
במקרה שההורים חיים בנפרד או גרושים, הזכאות להטבה ניתנת להורה שהילדים אינם בחזקתו.
אולם במקרה של הורה יחיד, הזכאות להטבה ניתנת להורה שהילדים בחזקתו.
האם - זכאית בנקודות עבור כל ילד עד גיל 18 שנים בנקודות לפי הפירוט הבא:
עבור שנה ראשונה ללידת הילד, זכאית לחצי נקודה. ועבור שנה - שניה, שלישית רביעית, וחמישית ללידתו, זכאית האם לשני נקודות עבור כל שנה . ומהשנה השישית ללידה, ועד לשנה קודם שנת הבגרות (18) זכאית לנקודה אחת עבור כל שנה. ובעבור שנת הבגרות, חצי נקודה.
במקרה שההורים חיים בנפרד או גרושים, הזכאות להטבה ניתנת להורה שהילדים בחזקתו.
כמו כן הורה יחיד, הזכאות להטבה ניתנת להורה שהילדים בחזקתו.
* הורה יחיד - תושב/ת ישראל אשר בן זוגו (הורה שני) נפטר, או שזהותו של ההורה השני אינה ידועה במרשם האוכלוסין, זכאי/ת לנקודה אחת לחודש, ללא קשר למספר הילדים.
* הורה החי בנפרד (גרוש/ה או פרוד/ה) - תושב ישראל המגדל את מי מילדיו (הפחותים מגיל 18) שבחזקתו, זכאי/ת לתוספת נקודה אחת לחודש ללא קשר למספר הילדים. במידה ושני ההורים יחד משתתפים בכלכלת הילדים, הנקודה תתחלק באופן יחסי, ופעמים שיהיו זכאים שניהם לנקודה בנפרד.
*  זיכוי לגרוש - גרוש תושב ישראל, אשר נשוי בשנית, והוא או בת זוגתו משלמים מזונות לבת זוגתו לשעבר, זכאי לנקודה לחודש. 
* זיכוי בעד בן הזוג - תושבי ישראל וכלכלת בן זוג/תו עליו, ולבן זוג/תו אין הכנסה עקב נכות (המוכרת בחוק), עיורון, או שהגיע/ה לגיל הפרישה (הקבוע בחוק), זכאי/ת לנקודה לחודש. 
* זיכוי  בעד ילד/ה נטול/ת יכולת – תושבי ישראל - הורים לילד (או לבוגר מעל גיל 18) הסובל משיתוק, או עיוורון, או הסובל מפיגור (בשל ליקוי למידה או בשל מחלה) זכאי/ת לשתי נקודות זיכוי בחישוב המס שלו/ה, עבור כל ילד. 
התנאי לזכאות עבור ילד/ה נטול/ת יכולת, מותנית בגובה ההכנסה. אם ההכנסה השנתית שלך גבוהה מ-167,000 ש"ח, או במקרה ואתה נשוי, וההכנסה השנתית המשותפת של שני ההורים יחד עולה על 268,000 ש"ח.
* זיכוי לעולה ותושב חוזר ותיק - עולה ותושב חוזר ותיק - זכאים בנקודת זיכוי חודשית במשך 42 חודש מזמן העלייה לישראל. 

עבור 18 חודשים ראשונים זכאי בשלושה נקודות זיכוי עבור כל חודש. ב 12 החודשים שאחריהם, זכאי לשתי נקודות זיכוי עבור כל חודש. ועל 12 החודשים שלאחריהם זכאי בנקודת זיכוי אחת לכל חודש.
מנין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במנין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על תיכוני.

מנין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר אין לעולה הכנסות.
במידה והעולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, יכול העולה לנצל את נקודות הזיכוי שברשותו לשם הפחתת תשלום המסים המחויב על שכרו בחלק מהשנה בה עבד.  
עולה שהתגייס לצה"ל או שהחל ללמוד במוסד על תיכוני קודם שהשלים שהות בת 42 חודשים בארץ, יכול ליהנות מההטבה אף לאחר שחרורו מצה"ל או לאחר סיום לימודיו. אם ניצל חלק מההטבה עוד קודם הגיוס או קודם לתחילת הלימודים, זכאי העולה ליתרת ההטבה שלא נוצלה לאחר השחרור או סיום הלימודים.  

תושב חוזר, ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/05/2010 ועד 30/09/2012 נחשב לעולה חדש לעניין הזכאות בנקודות בהן זכאי עולה חדש. עליו לציין בהתאם בטופס 101 ולהציג אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה.
*  זיכוי לחיל/ת משוחרר/ת - חייל/ת משירות חובה (סדיר) במג"ב, משטרה, או שירות לאומי, זכאי/ת לנקודת זיכוי חודשית במשך 36 חודשים, לאחר החודש שבו סיים/ה את שירותו/ה. (שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה בנקודות) הזיכוי ינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים. כדלהלן:
 
   
             
הזכאים אורך השירות   מס נקודות הזיכוי
 חיילים משוחררים

 23 חודשים ומעלה  2
 חיילים משוחררים

 בין 12- ל 23 חודשים  1
 חיילות משוחררות

 22 חודשים ומעלה  2
 חיילות משוחררות

 בין 12 - ל 22 חודשים  1
 מסימי השרות לאומי אזרחי   14 חודשים  2
 מסימי השרות לאומי אזרחי  12 חודשים  1
 

                            *  זיכוי לעובד זר - עובדים/ות המועסקים ועובדים בישראל באשרת עבודה חוקית בתחום הסיעוד בלבד, החל משנת 2015 יהיו זכאים לשנים ורבע נקודות זיכוי לחודש.
החל משנת 2017 יהיו זכאים עובד/ת זר באשרת עבודה חוקית גם שאינם בתחום הסיעוד בחצי נקודת זיכוי חודשי (בנוסף לחצי נקודת הזיכוי שזכאית לו אישה).
משנת 2018 יהיו זכאים עובד/ת זר באשרת עבודה חוקית גם שאינם בתחום הסיעוד בנקודת זיכוי חודשי (בנוסף לחצי נקודת הזיכוי שזכאית לו אישה).

* זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי – (במוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל בלבד)
סיום תואר ראשון - מי שסיים לימודים לתואר ראשון משנת 2014, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה בלבד, ולפי בחירתו.
סיום תואר שני - 
מי שסיים לימודים לתואר שני משנת 2014 יהיה זכאי למחצית נקודת הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה בלבד, ולפי בחירתו.

במידה וזכאי לנקודת זיכוי בגין סיום תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי בגין סיום תואר שני, אין מניעה מלקבל את שתי ההטבות באותה שנת מס, אולם אין אפשרות לקבל כפל נקודות זיכוי עבור תואר ראשון או שני גם על מקצוע אחר עם קיבלת כבר נקודות זיכוי בעבר עבור תואר ראשון או שני.
 

דע ! כי החל משנת 2012, בתחומי העיסוק בהם נדרש המועסק לשנת התמחות כתנאי להעסקה, בידו לדחות את נקודות הזיכוי לשנת המס שלאחר סיום שנת ההתמחות, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס בה הסתיימו לימודיו.

 
                                סיום תואר שלישי - (במסלול ישיר) – מי שסיים את לימודיו לתואר שלישי במסלול ישיר משנת 2014, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
סיום תואר שלישי - (ברפואה או ברפואת בשנים) - מי שסיים את לימודיו לתואר שלישי ברפואה או ברפואת משנת 2014, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו, וכן למחצית הנקודה בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת.

מי שניצל את את מלוא נקודות הזיכוי הניתנות בגין תואר ראשון או שני, לא יוכל לקבל את ההטבה בגין התואר השלישי. אך באפשרותו לבחור אם לקבל הטבות רק על תואר שלישי.


דע !
כי נקודות זיכוי לתואר שלישי ניתנות רק במסלול ישיר או בסיום תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים בלבד.

 
                             סיום מקצוע - (כולל ללימודי הוראה שלא במסגרת וועדת הוראה) - מי שסיים לימודי מקצוע משנת 2017 וזכאי לתעודת מקצוע, זכאי לשלושת רבעי זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו. משנת 2018 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.
סיום תעודת הוראה - (המוכרת על ידי משרד החינוך) - מי שסיים את לימודיו משנת 2014, זכאי למחצית נקודת הזיכוי, לפי בחירתו - בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה בלבד .

* זיכוי בגין הוצאות אחזקתו של קרוב במוסד -אם קרובו של העובד - תושב ישראל, או בן זוגו, מוחזק במוסד מיוחד, כגון: אם הקרוב המוחזק במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג, או הורה, המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים, או בלתי שפויים בדעתם, ילד מפגר או אוטיסט.
זכאי העובד להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכום שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו.
הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.

התנאי לזכאות בגין הוצאות החזקת קרוב במוסד הוא  אם הכנסה השנתית שלך גבוהה מ-167,000 ש"ח, או אם אתה נשוי וההכנסה השנתית המשותפת ולאישתך ולך עולה על 268,000 ש"ח.
*  זיכוי תושבים בישובי ספר או באזורי פיתוח - תושבי הישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, המתגוררים במקום "ברציפות" 12 חודשים ויותר, זכאים להנחה ממס הכנסה - רטרואקטיבית מיום תחילת מגוריו בישוב. 

שיעור גובה אחוזי הזיכוי וגובה שעור ההכנסה המקסימאלית, משתנה מישוב אחד למשנהו. קיימת רשימה מיוחדת של מס הכנסה.
מי שבמהלך שנת המס היה לתושב בישוב מזכה, או חדל להיות תושב כאמור, יקבל חלק יחסי, ובתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.
*  זיכוי פיצויי פרישה –  פיצויי פיטורין ששולמו לעובד בעת שפרש - בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה מעבודתו, יהיו פטורים ממס עד לתקרת 12,230 לחודש .

*  זיכוי תרומות – תרומה למוסד ציבור (המוכר במס לפי סעיף 46), זכאית לזיכוי ממס עד לגובה 35% מסכום התרומה.
ובתנאי שסך גובה התרומות השנתית הכוללת (לשנת 2016), היא; מינימום 180 ש"ח , והמירבי 9,212.000 ש"ח.
במידה וסכום התרומות השנתית עולה על הסכום המירבי (9,212.000 ש"ח), ניתן לצרף את סכום התרומות הנותר, לטובת חישוב שלושת שנות המס הבאות.

* זיכוי עיוורים ונכים – עיוור,  ונכה 100% או נכה בשיעור 90% מפגיעות של אברים, ו/או נכה שניקבעו לו 89% נכות לצמיתות,  פטורים ממס. ובלבד שתקופת נכותו הכוללת עולה על 184 יום . 
שיעור גובה ההכנסה המקסימלית לפטור, נקבע בהתאם לסוג הנכות, ולסוג ההכנסה מיגיעה אישית (אקטיבית) ומיגיעה שאינה אישית (פסיבית).
 
 
מהו ניכוי מס?

למרות ששיעור המס נקבע לפי חישוב הכנסותיו של האדם, במקרים מסוימים ניתן להפחית את שיעור ההכנסה החייבת בתשלום מס. וכדוגמת:
זיכוי וניכוי לביטוח פנסיוני (פנסיה) – הפרשה לקרן פנסיה, עצמאי/שכיר, זכאי/ת לניכוי מס מסכום הברוטו של העובד הנע בין 10% ל 45%, ולזיכוי ממס עד לגובה 35% מסכום ההפרשה. הזיכוי יחושב עד ל-7% מהשכר.
 
 
תיאום מס:


אדם המקבל הכנסה כספית מעבודה או קצבה יותר ממעסיק או מקום אחד - זמנית או חד פעמית, עליו לערוך תיאום מס בכדי למנוע גביית תשלום מס מירבי בגובה 48%, במהלך שנת המס.


אופן הגשת התביעה לקבלת החזר מס (הקלות מס) או תיאום מס והטפסים הנדרשים:


את ההקלות במס ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד, או על ידי פנייה לפקיד השומה באזור המגורים, לאחר מילוי הטפסים הנדרשים, ובצירוף המסמכים הרלוונטיים, ואסמכתא לשם אימות פרטי חשבון הבנק לצורך ביצוע החזר המס.

על מנת לקבל החזר זיכוי נקודות מס או תיאום מס, עליך למלא טופס 101 הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, ולדווח זאת למעסיק, והוא ידווח זאת לרשות המסים. במידה והינך עובד אצל מספר מעסיקים, עליך להגיש למעסיק העיקרי.
במידה והינכם עצמאיים, או במידה ושכחתם לדווח בעבר, עליכם לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה הקרוב למקום מגוריכם,
ולמלא טופס 116.

מלבד הטופס הנ"ל, יש למלא טופס הצהרה, כדלהלן:

 
              *  הורה החי בנפרד מב/ן זוג/תו (גרוש או פרוד) עליהם למלא - עליך למלא טופס הצהרה  4440.
*  זיכוי  בעד ילד/ה נטול יכולת - עליך למלא טופס הצהרה 116 א',ו -127 .
*  זיכוי לחיל/ת משוחרר/ת – עליך למלא טופס הצהרה 130 .
*  סיום תואר או תעודת מיקצוע – עליך למלא טופס הצהרה 119,
*  זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד - עליך למלא טופס הצהרה  127ו - 116 א.
*  תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח - עליהם למלא טופס הצהרה 1312 א'חובה למלא הצהרה כל שנה.
*  ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל - עליך למלא טופס הצהרה 116.
*  תרומות – עליהם למלא טופס הצהרה  116.
*  עיוורים ונכים - עליהם למלא טופס הצהרה  1516 ו -169א' ו - 169 ב'.
*  קופת גמל - עליהם למלא טופס הצהרה  116.
*  גמלאים שהכנסתם מקצבה בלבד - עליהם למלא טופס הצהרה  101 ג.
 

מהו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

על מנת לעודד ולחזק אנשים לצאת לעבודה, מעניקה המדינה תוספת השלמה לשכר שהתקבל, התוספת משולמת לעובדים על ידי רשות המיסים, בין שכירים ובין עצמאים העובדים בשכר חודשי נמוך על פי הקריטריונים הקבועים.
חישוב גובה ההכנסה נעשה על ידי חישוב ברוטו. בבדיקת הזכאות ייכללו גם ההכנסות מהעבודה ו/או מהעסק של בן/בת הזוג, קיצבאות שמתקבלים, ועוד. התשלום מועבר הישר לחשבון הבנק.


התנאים לזכאות קבלת מענק עבודה (לשנת 2015):
 
                    1. מלבד דירת מגוריו, מבקש מענק העבודה לא מחזיק ברשותו זכות במקרקעים בחלק העולה על 50% בין בישראל או מחוצה לה, לא הוא ולא בן/בת זוגו/תו או לילדיו שנמצאים ברשותו.
2. הכנסתך החודשית מעבודה או מעסק גבוהה מ- 2,059 ש"ח  ונמוכה מ- 6,147 ש"ח, ובתנאי שגילך יהיה מעל 23, עם ילד או שניים (מתחת לגיל 19). או שגילך יהיה 55 ומעלה ללא ילדים .
הכנסתך החודשית גבוהה מעבודה או מעסק מ- 2,059 ש"ח  ונמוכה מ- 6,750 ש"ח, ובתנאי שגילך יהיה מעל 23, עם שלושה ילדים ויותר (מתחת לגיל 19) . 

 


אופן הגשת התביעה :
 

עליך לגשת בנוכחות אישית לפקיד סניף הדואר הקרוב למקום מגוריך, לצורך מילוי טופס תביעה מקוון עבורך, בצירוף תעודה מזהה, ומסמך המעיד על פרטי חשבון הבנק לצורך העברת התשלום. יש לצרף מספר מעסיק.
את טופס התביעה ניתן להגיש עד סוף השנה המבוקשת. הבקשה היא שנתית, ובכל שנה צריכים להגיש את הבקשה מחדש.


מה הוא אמנת כפל מס ?


במידה ו'אזרח חוץ' תושב ישראל המנפיק הכנסה בישראל הוא תושב מדינה שיש לה אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, זכות המיסוי הראשונית היא למדינה שבה הונפקו או צמחו הרווחים. ובמדינה בה הוא אזרח –שם יוענקו לו הזיכויים ממס.
וכן להיפך במידה ו'אזרח ישראל' המנפיק הכנסה מחוץ לישראל והוא תושב מדינה שיש לה אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, זכות המיסוי הראשוני היא למדינה שבה הונפקו או צמחו הרווחים. ובמדינה בה הוא אזרח – שם יוענקו לו הזיכויים ממס.
נכון להיום חתומה ישראל על אמנת מס עם 53 מדינות.

דע!  פטור ממס מכוח 'אמנת כפל מס' אינו פוטר מדין 'השלמת מס בישראל'. 'תושב ישראל' המנפיק או מצמיח רווחים בחו"ל, חייב בהשלמת מס בישראל במידה וסכום המס הנדרש לתשלום בישראל הוא הגבוה מהמדינה בה מונפקים או צומחים רווחיו.
כמו כן במידה וניכוי המס בישראל קטן מסכום ניכוי המס בחו"ל, יזדכה על כך אף לחשבון בשנה הבאה.


ליצירת קשר :


למוקד המידע של רשות המסים 4954*

שאלות ותשובות:
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט