יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לתנאי נהיגה ברישיון זר בישראל והמרת רישיון זר לרישיון ישראלי

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושאי, תנאי היתר הנהיגה ברישיון זר בישראל, המרת רשיון זר לרישיון ישראלי, ואופן קבלתו. הדרישות להמרת רישיון נהיגה שלהלן נוגעות לדרגות רכב מסוג אופנוע עד 500 סמ"ק, רכב פרטי ומשא עד 12 טון בלבד.

חדשות טובות עבור תיירים, עולים, ותושבים חוזרים עם רישיונות זרים הרוצים לנהוג בישראל!

החל מאוגוסט 2017 תייר, תושב חוזר ועולה החפצים להמיר את רישיון הנהיגה הזר שברשותם יוכלו מעתה להמירו את רישיונו הזר מידית וללא צורך במבחן שליטה או בכל סוג של בדיקות רפואיות כל שהם, ובלבד שברשותם רישיון נהיגה של חמש שנים לפחות (מיום הוצאת רישיונם הראשון). כל שנדרש מהמבקש היא הגשת טופס ירוק שמוטבעת בו תמונתו הממוחשבת עבור משרד הרישוי. 

עם זאת, במידה ויש בידי המבקש רשיון נהיגה בתוקף של פחות מחמש שנים (מיום הוצאת רישיונו פעם ראשונה) יידרש לבצע מבחן שליטה בנוסף להגשת טופס ירוק. 

דע! כי למרות התקנה החדשה הפוטרת את בעלי רישיון הנהיגה עם וותק חמש שנים מקבלת מבחן שליטה, היא אינה חלה על המבקש שנכשל במבחן שליטה לפני כניסת התקנה החדשה לתוקף. ויחלו עליו כל התקנות שחלו עליו קודם שינו התקנה. כמו כן, דין זה ינהג לכל תקנה חדשה שתוקנה או שתתוקן עם לא שיש הוראה מפורשת אחרת.

שינוי או עדכון כתובת במשרד הרישוי:

אזרחי חוץ המבקשים לשנות את כתובת המגורים שלהם לצורך קבלת דואר ממשרד הרישוי יוכלו לעדכן או לשנות את כתובת מגוריהם ישירות במשרד הרישוי ללא צורך בהגעה קודם למשרד הפנים, כדיניו של אזרח ישראלי רגיל.

   
   
מהו המרת רשיון נהיגה?

כל נהג הנוהג בשטחי ישראל חייב לנהוג עם רישיון ישראלי בתוקף, נהג זר החפץ להמשיך לנהוג בישראל אם רישיונו הזר גם לאחר סיום הזמן שהותר לו לנהוג בו, יהיה חייב להמירו לרישיון ישראל (לדרגה המקבילה לרישיון הזר) בתנאים הקבועים בחוק.

זכור: במידה והינך נוהג ברישיונך הזר בתקופה שנאסר עליך לנהוג בו הינך מוגדר בחוק כ'נוהג ללא רישיון'. דבר שעלול להעמידך לדין ואף להוביל למאסר או לשלילת האפשרות להוצאת רישיון נהיגה לשלושה חודשים.  
כמו כן, במקרה שח"ו רכבך היה מעורב בתאונה, חברת הביטוח תבקש ממך מכוח החוק רישיון בתוקף, ובאם תציג את רישיונך הזר שהייתה אמור להמירו חברת הביטוח תסרב לשלם את דמי הפיצוי לנפגעים – בטענה שנהגתה ללא רישיון תקף ופוליסת הביטוח אינה תקיפה לגבי המקרה המדובר, ותפסיד את דמי הביטוח.מי הם החייבים בהמרת רישיון נהיגה זר לרישיון ישראלי ? 
 
עולה חדש, תייר, תושב ארעי, ותושב חוזר - רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף, עד שנה מיום כניסתם לישראל. וזאת בתנאי שהגיעו לגיל הנדרש לקבלת רישיון בארץ (17), ובתנאי שהרכב מתאים לדרגת הרישיון שבידיו, כלומר שמבחינת החוק הישראלי מחשיבים את רישיונו כרישיון נהיגה תקף בישראל, בדרגה המקבילה לדרגת רשיון הנהיגה שלו, ובתנאים הקבועים בחוק.
לאחר שנה אינם רשאים לנהוג בישראל למרות שיש בידם רישיון זר בתוקף. אך יכולים להמר זאת עד שנה מיום הגעתם לרישיון ישראלי בתנאים הקבועים בחוק. (במקרה של יציאות וכניסות רבות מישראל, ייבחן כל מקרה לגופו, בהתאם לאמור בתקנות התעבורה).

דע! כי המבקש יהיה רשאי לנהוג על סמך רישיונו הזר בישראל בתנאים הנדרשים, כל עוד שאינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל, או אינו פסול מלהחזיק בו.


התנאים הנדרשים לנהיגה בישראל עם רישיונך הזר: 

•  עולה חדש, תושב קבע,  ואזרח ישראל תושב חוזר  -
 רשאי לנהוג בישראל על סמך רישיון הנהיגה הזר שברשותו - במשך שנה, מיום כניסתו לישראל. ובתנאי ששהה בחו"ל לפחות במשך שנה אחת רצופה, בשנתיים שלפני כניסתו האחרונה לישראל.

"כניסה אחרונה" (האמורה בחוק לגבי תושב ישראל השב לישראל) – פירושו; שלפניה הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של 14 ימים רצופים.

•  תייר ותושב ארעי -  רשאי לנהוג בישראל על סמך רישיון זר שברשותו במשך שנה מיום "כניסתו האחרונה לישראל". 

"כניסה אחרונה" (האמורה בחוק לגבי תייר) – פירושו; נכנס לישראל לאחר שהייה רצופה בת שלושה חודשים מחוץ לישראל.
הילכך, במידה ויצא לחו"ל בתוך שנה מיום כניסתו הראשונה - לתקופה של יותר משלושה חודשים רצופים, תוכל למנות מחדש תקופה של שנה לצורך היתר נהיגה בישראל. אך אם במידה ויצא לתקופת זמן שפחותה משלושה חודשים רצופים בתוך אותה שנה, לא נחשבת יציאתו מחוץ לישראל למנין חדש של שנה לצורך היתר נהיגה בישראל .


התנאים להמרת רישיון נהיגה הזר:

•  עולה חדש –
יכול להמיר את רישיונו הזר תוך חמש שנים מיום עלייתו לישראל, (לדרגה המקבילה לרישיונו הזר) ובתנאי שרישיונו הזר הוצא קודם קבלת מעמדו כעולה וקודם כניסתו לישראל.

•  אזרח ישראל תושב חוזר - יכול להמיר את רישיונו הזר בתוך חמש שנים מיום שובו לישראל. (לדרגה המקבילה לרישיונו הזר) ובתנאי ששהה בחו"ל שישה חודשים רצופים סמוך להגעה לאחר קבלת רישיונו הזר.

•  תייר ותושב ארעי - יכול להמיר את הרישיון הזר שברשותו תוך חמש שנים מיום "כניסתו לישראל. (לדרגה המקבילה לרישיונו הזר) ובתנאי שבידו אשרת שהייה בתוקף.

תנאי המרת הרישיון האמורים לעיל, יבוצעו בהתאם לתנאי הגיל הנדרשים לצורך קבלת רישיון נהיגה ישראלי (17). מבקש המרה אשר מחזיק ברישיון נהיגה זר וגילו מתחת לגיל הנדרש, יומר רישיונו בהגיעו לגיל המינימום הנדרש ולדרגת הרכב המתאים בישראל.

דע! רשיון נהיגה ישראלי שהומר על סמך רשיון זר, לא יתחייב לתנאים שנדרשים לנהג חדש. 

חשוב לדעת: כי במידה ואינכם עומדים בתנאים המפורטים לעיל להמרת הרישיון הזר, והנכם חפצים לנהוג בישראל, דינכם שווה כאזרח ישראל המבקש רישיון לראשונה בחייו - המחויב בשעורי נהיגה ובמבחן עיוני ומעשי.


המסלול להמרת הרישיון : להדפסה לחץ כאן

חשוב לדעת:
בכל פנייה יש להצטייד בתעודת זהות, או בדרכון, עם וויזה בתוקף לכל פחות שלושה חודשים וברישיון נהיגה ממוחשב עם תמונה בתוקף.

                          1. מבקש אשר אין ברשותו תעודת זהות (תייר) ראשית, עליו לגשת לסניף משרד הרישוי הקרוב למקום מגוריו, על מנת שינפיקו לו מספר תעודת זהות אפקטיבית. ולאחר מכן יוכל  לגשת לרשימת תחנות צילום המורשות על ידי משרד התחבורה הקרוב למקום מגורכם על מנת למלא טופס ירוק (רש"ל 18).
2. 
 לגשת לרשימת תחנות צילום המורשות על ידי משרד התחבורה הקרוב למקום מגורכם על מנת למלא טופס ירוק (רש"ל 18). לרשימת תחנות הצילום המורשות ושעות פתיחתם לחץ כאן . זכור! אין צורך להחתים בטופס הירוק לא רופא משפחה ולא רופא עיניים.
3. לאחר שיש בידכם את הטופס הנכם נדרשים לגשת למשרד הרישוי - אגף ההמרות, לרשימת משרדי הרישוי בישראל ושעות פתיחתם לחץ כאןבצירוף המסמכים הנדרשים:
                     *  הצגת דרכון זר – אישור שהייה בתוקף לשלושה חודשים לפחות. 
*  הצגת תעודת זהות לעולה, ולתושב חוזר.
*  הצגת תעודת עולה, לעולה. 
*  הצגת רישיון נהיגה זר בתוקף, לתושב חוזר שהונפק לפחות ששה חודשים לפני הכניסה לארץ, ולעולה שהונפק 

   קודם העליה והגעתו לישראל. וצילום רישיון הנהיגה (במידה שרישיון הנהיגה אינו באנגלית אלא בשפה זרה אחרת,   יש לתרגם את הרישיון  לעברית). 
*  הצגת טופס ירוק (רש"ל 18) אשר בו מוטבע תמונתכם הממוחשבת. 
*  הצגת פספורט חתום, כהוכחה על תקופת זמן שהייתך האחרונה בחו"ל (לא נדרש לתייר ותושב ארעי). או דף פירוט
    כניסות ויציאות שניתן לקבלו במשרד הפנים.
4. מיד עם אישור ההמרה במשרד הרישוי - אגף ההמרות, רק מבקש המחוייב במבחן שליטה יקבעו לו מידית תאריך זימון למבחן שליטה (טסט).
עברתם את מבחן השליטה? בשעה טובה!
גשו עם טופס הבקשה למשרד הרישוי וקבלו היתר נהיגה (רישיון נהיגה זמני), היתר הנהיגה יהא לאחר תשלום האגרה . 


מהו מבחן שליטה?

כל המבקש להמיר את רישיונו הזר מלבד המסמכים הנדרשים חייב לבצע "מבחן שליטה" (מבחן מעשי בנהיגה). 
מבחן שליטה - הוא מבחן נהיגה מעשי קצר (כרבע שעה), בו נבדקת שליטת הנהג ברכב והתנהגות נכונה בכביש בתנאי ישראל ועל פי חוקיה. (זמן המבחן הינו קצר כ-15 דקות וגובה האגרה היא 68 ש"ח).
קיימת אפשרות להיבחן עד פעמיים במבחן שליטה' במידה ונכשלת פעמיים, עליו לעמוד מחדש במבחן עיוני ובמבחן מעשי רגיל (גובה האגרה 141 ש"ח), ככל מבקש רישיון נהיגה אחר אך יפטר מחובת שיעורי מינימום. מומלץ לקיים שיעור נהיגה או שניים לפני מבחן השליטה עם מורה נהיגה מיומן על מנת לרענן את כישורי הנהיגה של בעל הרישיון (בפרט מי שלא נהג הרבה זמן), ועל מנת לתקן הרגלים שיתכן ונוצרו עם השנים - העלולים להוביל לכישלון במבחן השליטה.

דע! כי במידה ובעל רישיון נהיגה מסוג מסחרי 1C, נכשל פעמיים במבחן שליטה לדרגה זו, והוא מבקש לוותר על ההמרה לדרגה 1C ולבצע המרה לדרגת רכב פרטי – ניתנת לו האפשרות לבצע שני מבחני שליטה נוספים על רכב פרטי.


תוקף הרישיון הישראלי שהמרתה מרישיון זר: 

תייר – הרישיון שבידיו הינו זמני ותקף לחמש שנים, או עד תאריך פקיעת תוקף הוויזה (המוקדם מבניהם) וניתן לחדשו שוב מיד בסיום התקופה. 

עולה ותושב חוזר - הרישיון הינו קבוע ותקף לעשר שנים (המרה בגיל מבוגר לפעמים יינתן לתוקפה קצרה).


הגוף הסמכותי לפסילת רישיון: 

בית משפט- משרד הרישוי- משטרת ישראל.ליצירת קשר :

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - משרד הרישוי.

מרכז מידע ארצי - מענה אנושי.
לפנייה בטלפון : ניתן להתקשר מכל הרשתות גם בחיוג מקוצר: 5678* .
לאזרחים השוהים בחו"ל ניתן להתקשר למספר טלפון: 972-3-9695678+ .
אימייל :
he.mot.gov.il.
שאלות ותשובות:
לאחר שהות של שנה בישראל, האם אוכל לנהוג עם רשיון נהיגה זר שברשותי
תשובה:
לא, הנך חייב להמיר את רישיונך לרישיון נהיגה ישראלי
לכמה זמן תקף הרשיון נהיגה שהימרתי בישראל
תשובה:
לשישה חודשים, או עד סיום תוקף הויזה, המוקדם מבניהם. למעט עולה ותושב חוזר הרישיון יהיה בתוקף לעשר שנים.
מה עלות התשלום למבחן שליטה
תשובה:
68 שקל
מהו מבחן שליטה
תשובה:
מבחן נהיגה מעשי קצר כרבע שעה בו נבדקת שליטת הנהג ברכב והתנהגות נכונה בכביש בתנאי הארץ על פי חוקיה
תייר יצא לחו"ל בתוך השנה האם יכול למנות שנה מחדש כשישוב
תשובה:
ביציאה של שלושה חודשים לפחות תוכל למנות שנה מחדש
כמה זמן אוכל לנהוג בישראל עם רשיון נהיגה הזר שברשותי
תשובה:
תוכל לנהוג על סמך הרישיון זר בישראל שנה בלבד מכניסתך לישראל
עד מתי אוכל להגיש בקשה להמיר את הרשיון נהיגה הזר התקף שברשותי
תשובה:
תייר ותושב חוזר עד שנה. עולה עד שלוש שנים מיום עלייתו
נכשלתי במבחן שליטה האם אוכל לעשות שוב מבחן שליטה
תשובה:
ניתן לבצע עד שני מבחני שליטה, לאחר שני כישלונות תצטרך לעבור גם מבחן תאוריה
עברתי את הזמן שאיפשר לי לבצע המרה על רשיוני הזר מה עלי לעשות
תשובה:
תצטרך לעשות 28 שעורי חובה, טסט ומבחן עיוני ככל אזרח ישראלי
תייר הרוצה לבצע המרת רשיון נהיגה, לכמה זמן הויזה צריכה להיות תקפה
תשובה:
ויזה לתייר מספיק תוקף לשלושה חודשים
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט